en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Calist I, pp. m. *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXVII-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Toate se află în stăpânirea ta, Doamne, 
şi nimeni nu se poate împotrivi voinţei tale. 
Căci tu ai făcut cerul şi pământul 
şi toate câte sunt cuprinse în ele; 
tu eşti Stăpânul universului.                                                         Cf. Est 4,11
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, în iubirea ta nesfârşită, 
tu le dăruieşti celor ce te imploră mai mult decât merită şi doresc;
te rugăm, revarsă mila ta asupra noastră: 
eliberează-ne conştiinţa de tot ce o nelinişteşte
şi dăruieşte-ne ceea ce nu îndrăznim să-ţi cerem în rugăciune. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, primeşte jertfa orânduită după porunca ta, 
iar tainele sfinte, pe care le celebrăm aducându-ţi slujirea cuvenită, 
să împlinească în noi lucrarea ta de răscumpărare şi de sfinţire. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 

Ant. la Împărtăşanie
 
Bun este Domnul cu cei care nădăjduiesc în el, 
cu sufletul care îl caută.                                                                 Lam 3,25 

sau:
E o singură pâine, 
şi noi, cei mulţi, suntem un singur trup, 
căci toţi ne împărtăşim 
dintr-o singură pâine şi dintr-un singur potir.                          Cf. 1Cor 10,17 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Dumnezeule atotputernic, 
tu ne-ai hrănit cu pâinea vieţii 
şi ne-ai desfătat cu potirul bucuriei: 
dă-ne, te rugăm, harul, 
ca, astfel, să devenim tot mai asemănători cu Fiul tău, 
pe care îl primim în sfânta împărtăşanie. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor. 

Lectionar

 Maria a ascultat şi “a pus în practică” cuvântul lui Dumnezeu, atunci când a răspuns la Buna Vestire: “Iată slujitoarea Domnului”. Maria, care a meditat “în inima sa” cuvintele şi faptele lui Isus, ne face să ne gândim la cei care “ascultă cuvântul cu inimă bună şi desăvârşită”.

LECTURA I
Întindeţi secera,
căci este copt secerişul!
Citire din cartea profetului Ioel 4,12-21

12 Aşa vorbeşte Domnul:
„Să se ridice şi să urce toate neamurile
spre Valea lui Iosafat,
căci acolo voi şedea să judec toate neamurile dimprejur!
13 Întindeţi secera, căci este copt secerişul!
Coborâţi, căci este plină presa, se revarsă teascurile,
căci mare este răutatea lor!
14 Mulţimi-mulţimi vin în Valea Sentinţei,
căci se apropie Ziua Domnului în Valea Sentinţei.
15 Soarele şi luna se vor întuneca
şi stelele îşi vor pierde strălucirea.
16 Domnul strigă din Sion, din Ierusalim îşi înalţă glasul;
se cutremură cerurile şi pământul.
Dar Domnul este refugiu pentru poporul său,
fortăreaţă pentru fiii lui Israel.
17 Veţi şti că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru,
care locuieşte în Sion, muntele meu cel sfânt.
Ierusalimul va fi sfânt
şi străinii nu vor mai trece prin el.
18 În ziua aceea, munţii vor picura vin,
colinele vor face să se prelingă lapte
şi în toate văile lui Iuda va curge apă.
Un izvor va ieşi din casa Domnului
şi va uda Valea Şitim.
19 Egiptul va deveni o devastare
şi Edomul va fi un pustiu devastat,
pentru violenţa asupra fiilor lui Iuda,
când au vărsat sânge nevinovat în ţara lor.
20 Iuda va fi locuit pentru totdeauna
şi Ierusalimul, din generaţie în generaţie.
21 Voi purifica sângele lor pe care nu l-am purificat
şi Domnul va locui în Sion”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 96(97),1-2.5-6.11-12 (R.: 12a)

R
.: Bucuraţi-vă, voi, drepţilor,
în Domnul Dumnezeul nostru!

1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul,
toate insulele să tresalte de veselie!
2 Norii şi negura îl înconjoară,
dreptatea şi judecata sunt temelia tronului său. R.

5 Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului,
înaintea stăpânului a tot pământul.
6 Cerurile fac cunoscută dreptatea lui
şi toate popoarele îi văd gloria. R.

11 Pentru cel drept a răsărit lumina
şi pentru cei cu inima curată, bucuria.
12 Bucuraţi-vă, voi, drepţilor, în Domnul
şi lăudaţi memoria sfinţeniei sale! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 11,28
(Aleluia) Fericiţi sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu
şi-l păzesc, spune Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA
Fericit sânul care te-a purtat!
Mai degrabă fericiţi sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 11,27-28

27 În timp ce Isus spunea acestea,
o femeie din mulţime şi-a ridicat vocea
şi a spus: „Fericit sânul care te-a purtat
şi pieptul la care ai supt!”
28 Dar el a zis:
„Mai degrabă fericiţi sunt aceia
care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Il 4,12-21; Ps 96; Lc 11,27-28

Domnul ne arată întotdeauna calea adevăratei şi profundei bucurii şi ne ajută să facem deosebire între o fericire şi alta. În evanghelie găsim un lucru minunat: Isus, în timp ce aparent exprimă un refuz, proclamă fericirea mamei sale. „Fericită este mama care te-a purtat în sânul ei şi te-a hrănit la pieptul ei!”, a exclamat o femeie din mulţime, şi Isus răspunde: „Fericiţi mai curând sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!” Nu neagă că pentru Maria este o mare fericire că este mama sa, dar spune că în bucuria sa există un element mai profund. Ştim că Maria renunţase la maternitate, că pentru ea acest lucru nu era esenţial; esenţial era să fie slujitoarea Domnului, să asculte cuvântul lui Dumnezeu şi să-l păzească. De două ori în viaţă, Dumnezeu i-a cerut să renunţe la maternitate: mai înainte de vestea îngerului şi apoi pe Calvar, când Maria, într-un oarecare sens, a reînnoit renunţarea acceptând sacrificiul Fiului, acceptând să nu mai fie mama unui fiu în viaţă. Dar cerându-i acest sacrificiu atât de mare, Dumnezeu i-a dat mult mai mult. A unit-o cu sine, i-a revelat planurile sale şi a făcut din ea o colaboratoare la aceste planuri divine, la un nivel foarte profund.

În orice chemare a lui Dumnezeu sunt multe aspecte şi este important să fii atent la cel mai autentic, la cel mai profund. Aceasta se verifică în orice situaţie, care prezintă avantaje umane şi avantaje spirituale. Există riscul de a ne ataşa de aspectele mai umane şi de a intra în crize teribile când acestea nu aduc avantaje. Dacă, în schimb, privim la aspectul mai profund, suntem în siguranţă, deoarece, dacă este necesar să facem sacrificii, ştim că prin aceasta nu este atins raportul nostru cu Dumnezeu, viaţa noastră intimă cu el.

Un exemplu concret. De multe ori simt în mine acest glas: „Ce noroc să fiu la Roma, în centrul creştinismului, într-un oraş atât de interesant şi atât de aproape de Sfântul Părinte!” Şi este adevărat: este un dar al lui Dumnezeu pentru care trebuie să fiu recunoscător. Însă dacă mă ataşez de această situaţie pentru avantajele pe care le prezintă, aş uita aspectul esenţial, acela că eu sunt aici pentru a-l sluji pe Dumnezeu, pentru a asculta de el, pentru că el a voit aceasta.

Dacă avem aceste dispoziţii, suntem siguri că nu ne va lipsi niciodată bucuria adevărată, chiar şi atunci când Domnul ne-ar cere renunţarea la o situaţie care ne oferă bucurie.

„Fericiţi cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!”, cuvântul lui Dumnezeu care ne revelează misterul său şi planul iubirii sale, cuvântul care este şi voinţa sa, care este hrana sufletului nostru, cum era hrana lui Isus.

Să-i cerem pentru noi şi pentru persoanele pe care le iubim harul să fim ataşaţi de ceea ce este cu adevărat esenţial, pentru a fi liberi să facem jertfă plăcută Domnului din tot ceea ce el ne va cere pentru a creşte în iubire.