en-USro-RO

Inregistrare | Login
18 decembrie 2017

Calendarul zilei

Luni, 18 decembrie 2017

Sfintii zilei
Ss. Malahia, profet; Graţian, ep.
Liturghierul Roman
18 decembrie
Liturghie proprie, prefaţă pentru Advent II
violet, III, LN
Lectionar
Ier 23,5-8: Îi voi ridica lui David o odraslă dreaptă.
Ps 71: În zilele lui, va înflori dreptatea şi multă pace.
Mt 1,18-24: Isus se va naşte din Maria, logodnica lui Iosif, fiul lui David.
Meditatia zilei
18 decembrie

 

Sfintii zilei

Sf. Tereza din Avila, fc. înv.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXVIII-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne, 
Doamne, cine ar mai putea să stea în faţa ta?
La tine, însă, este iertare, Dumnezeul lui Israel!                  Ps 129,3-4 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne, 
ca harul tău să ne întâmpine 
şi să ne însoţească pururi,
ca să nu încetăm niciodată de a face binele. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, rugăciunile credincioşilor tăi
împreună cu darurile pe care ţi le oferim, 
pentru ca, îndeplindu-ne cu iubire 
aceste îndatoriri de fii ai tăi, 
să putem ajunge în mărirea ta. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
 
Bogaţii au sărăcit şi îndură foame, 
dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic.           Cf Ps 33,11 

sau:
Când se va arăta Domnul, vom fi asemenea lui, 
pentru că îl vom vedea aşa cum este.                                          Cf. 1In 3,2 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Dumnezeule, noi implorăm stăruitor maiestatea ta, 
ca, hrănindu-ne cu trupul şi sângele preasfânt al Fiului tău, 
să ne faci părtaşi de firea dumnezeiască. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 În parabola ospăţului, Isus anunţă israeliţilor că evanghelia va fi vestită celor străini şi dispreţuiţi, deoarece ei, care erau invitaţi, au refuzat să o primească. Imaginea ospăţului apare deja şi în oracolul lui Isaia. Domnul invită la banchetul său îmbelşugat toate popoarele lumii. Din partea celor invitaţi nu se cere decât corespundere, adică să şi procure acea haină de nuntă, care nu e altceva decât acceptarea conştientă şi urmarea cu bucurie a acestei invitaţii. Acest lucru l-a făcut apostolul Paul atunci când Domnul l-a chemat la credinţa în Cristos. Acum poate afirma: “Toate le pot în acela care mă întăreşte”. El trăieşte viaţa lui Cristos.

LECTURA I
Domnul Dumnezeu va face un ospăţ
şi va şterge lacrimile de pe faţa tuturor.
Citire din cartea profetului Isaia 25,6-10a

6 Domnul Sabaot va face un ospăţ
pentru toate popoarele pe muntele acesta,
un ospăţ cu mâncăruri grase şi cu băuturi alese,
cu mâncăruri pline de măduvă şi cu băuturi alese şi rafinate.
7 Pe muntele acesta,
va înlătura vălul pus pe faţa tuturor popoarelor
şi acoperitoarea care acoperea toate neamurile.
8 Va înlătura moartea pentru totdeauna.
Domnul Dumnezeu va şterge lacrimile de pe faţa tuturor
şi va îndepărta ruşinea poporului său de pe tot pământul,
căci Domnul a vorbit.
9 În ziua aceea se va spune:
„Iată, acesta este Dumnezeul nostru,
în care am sperat că ne va mântui,
acesta este Domnul în care ne-am pus speranţa:
să ne bucurăm şi să ne veselim de mântuirea lui!”
10a Căci mâna Domnului se va odihni pe muntele acesta.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 6cd)

R
.: Voi locui în casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic;
2 el mă paşte pe păşuni verzi,
mă conduce la ape de odihnă,
3a îmi înviorează sufletul. R.

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte de dragul numelui său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,
nu mă tem de niciun rău, căci tu eşti cu mine,
toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

5 Tu pregăteşti masă pentru mine în faţa asupritorilor mei,
îmi ungi capul cu untdelemn
şi paharul meu e plin de se revarsă.R.

6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele.R.

LECTURA A II-A
Toate le pot în cel care mă întăreşte.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Filipeni 4,12-14.19-20

12 Fraţilor,
ştiu şi să duc lipsă,
şi să am din prisos.
În toate şi în orice împrejurare
m-am deprins şi să fiu sătul, şi să-mi fie foame,
şi să am din prisos, şi să duc lipsă.
13 Toate le pot în cel care mă întăreşte.
14 Totuşi, aţi făcut bine că aţi luat parte la necazul meu.
19 Iar Dumnezeul meu va avea grijă
să suplinească orice nevoie a voastră
după bogăţia gloriei sale în Cristos Isus.
20 Lui Dumnezeu şi Tatălui nostru
să-i fie glorie în vecii vecilor! Amin!
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Ef 1,17-18
(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos
să lumineze ochii inimii noastre,
ca să cunoaştem care este speranţa chemării noastre! (Aleluia)

EVANGHELIA*
Mergeţi şi, oricâţi veţi găsi,
chemaţi-i la nuntă!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 22,1-14

1 În acel timp,
Isus a luat cuvântul
şi le-a vorbit arhiereilor
şi fariseilor în parabole, zicând:
2 „Împărăţia cerurilor este asemenea unui rege
care a făcut nuntă pentru fiul său.
3 Şi i-a trimis pe servitorii lui să-i cheme pe cei invitaţi la nuntă.
Însă ei nu au voit să vină.
4 A trimis din nou alţi servitori,
zicându-le: «Spuneţi celor invitaţi:
Iată, am pregătit ospăţul;
taurii mei şi animalele îngrăşate sunt tăiate şi toate sunt gata.
Veniţi la nuntă!»
5 Dar ei nu au luat în seamă şi s-au dus:
care la ogorul său, care la negustoria lui;
6 iar ceilalţi i-au prins pe servitorii lui,
i-au batjocorit şi i-au ucis.
7 Atunci regele a fost cuprins de mânie
şi, trimiţând armatele sale,
i-a ucis pe criminalii aceia, iar cetatea lor a incendiat-o.
8 Apoi a spus servitorilor săi:
«Nunta este pregătită, dar cei chemaţi nu au fost vrednici.
9 Mergeţi, aşadar, la intersecţiile drumurilor
şi, oricâţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă».
10 Servitorii aceia au ieşit pe drumuri
şi i-au adunat pe toţi pe care i-au găsit, răi şi buni,
şi sala de nuntă s-a umplut.
11 Când a intrat regele ca să-i vadă pe cei care stăteau,
a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat cu haina de nuntă
12 şi i-a spus: «Prietene, cum ai intrat aici
neavând haina de nuntă?»
El a amuţit.
13 Atunci regele a zis slujitorilor:
«Legaţi-i picioarele şi mâinile
şi aruncaţi-l afară în întuneric!
Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor.
14 Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi»”.
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:
ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Ef 1,17-18
(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos
să lumineze ochii inimii noastre,
ca să cunoaştem care este speranţa chemării noastre! (Aleluia)

EVANGHELIA*
Mergeţi şi, oricâţi veţi găsi,
chemaţi-i la nuntă!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 22,1-10

1 În acel timp,
Isus a luat cuvântul
şi le-a vorbit arhiereilor
şi fariseilor în parabole, zicând:
2 „Împărăţia cerurilor este asemenea unui rege
care a făcut nuntă pentru fiul său.
3 Şi i-a trimis pe servitorii lui să-i cheme pe cei invitaţi la nuntă.
Însă ei nu au voit să vină.
4 A trimis din nou alţi servitori,
zicându-le: «Spuneţi celor invitaţi:
Iată, am pregătit ospăţul;
taurii mei şi animalele îngrăşate sunt tăiate şi toate sunt gata.
Veniţi la nuntă!»
5 Dar ei nu au luat în seamă şi s-au dus:
care la ogorul său, care la negustoria lui;
6 iar ceilalţi i-au prins pe servitorii lui,
i-au batjocorit şi i-au ucis.
7 Atunci regele a fost cuprins de mânie
şi, trimiţând armatele sale,
i-a ucis pe criminalii aceia,
iar cetatea lor a incendiat-o.
8 Apoi a spus servitorilor săi:
«Nunta este pregătită, dar cei chemaţi nu au fost vrednici.
9 Mergeţi, aşadar, la intersecţiile drumurilor
şi, oricâţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă».
10 Servitorii aceia au ieşit pe drumuri
şi i-au adunat pe toţi pe care i-au găsit, răi şi buni,
şi sala de nuntă s-a umplut”.
Cuvântul Domnului