en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

SF. LUCA, ev.

 Liturghierul Roman

18 octombrie
Sfântul LUCA, evanghelist

Ant. la intrare 
Cât de plăcut este să vezi peste munţi 
paşii celui care vesteşte pace, 
ai celui care duce vestea cea bună, vestea mântuirii!                         Is 52,7

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne Dumnezeule, 
care l-ai ales pe sfântul Luca 
spre a dezvălui, prin predică şi prin scris, 
misterul iubirii tale faţă de cei săraci, 
fă, ca aceia care se mândresc cu numele de creştin, 
să stăruie în a fi o inimă şi un gând 
şi toate neamurile să se învrednicească să vadă mântuirea ta. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Prin aceste daruri cereşti, 
dă-ne, te rugăm, Doamne, harul 
să te slujim în libertatea spiritului, 
pentru ca jertfa pe care ţi-o aducem în sărbătoarea sfântului Luca 
să ne fie spre tămăduire 
şi să ne facă părtaşi de mărirea ta. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Domnul i-a trimis pe ucenicii săi 
ca să vestească în toate cetăţile: 
„Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de voi”.             Cf. Lc 10,1.9

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
ă-ne, te rugăm, Dumnezeule atotputernic, harul, 
ca pâinea pe care am primit-o la sfântul tău altar 
să ne sfinţească şi să ne întărească 
în fidelitate faţă de evanghelia pe care a propovăduit-o sfântul Luca. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Luca, “medicul preaiubit”, s-a născut într-o familie păgână. Convertindu-se la creştinism, i-a fost însoţitor apostolului Paul. Propovăduirea acestuia a constituit izvorul Evangheliei pe care a scris-o. Evanghelia sa îl prezintă pe Cristos ca Mântuitor al tuturor, viaţa lui fiind descrisă ca o urcare spre Ierusalim, unde prin moartea şi prin învierea sa îşi îndeplineşte misiunea de Mântuitor. Într-o altă carte, Faptele Apostolilor, a înfăţişat viaţa Bisericii de la început, povestind evenimente care s-au desfăşurat până la prima sosire a lui Paul la Roma. Duhul Sfânt înfăptuieşte răspândirea evangheliei începând din Ierusalim. Biserica se extinde şi este deschisă păgânilor şi iudeilor. Personalitatea lui Luca ne apare în opera sa prin temele dominante: mila, iubirea săracilor, rugăciunea şi bucuria.

LECTURA I
Numai Luca este cu mine.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul
către Timotei 4,10-17b

10 Preaiubitule,
Dima m-a părăsit, iubind lumea de acum,
şi a mers la Tesalonic.
Crescens este în Galaţia, iar Tit, în Dalmaţia.
11 Numai Luca este cu mine.
Ia-l pe Marcu şi adu-l cu tine,
căci îmi este de folos în slujire!
12 Pe Tihic l-am trimis la Efes.
13 Când vei veni,
să-mi aduci mantia pe care am lăsat-o în Troas la Carp,
ca şi cărţile, în special pergamentele!
14 Alexandru, arămarul, mi-a făcut multe rele.
Domnul îl va răsplăti după faptele sale.
15 Păzeşte-te şi tu de el,
pentru că s-a împotrivit foarte mult cuvintelor noastre!
16 La prima mea apărare,
nimeni n-a fost alături de mine, ci toţi m-au părăsit;
să nu li se ia în seamă!
17ab Domnul însă mi-a fost alături şi m-a întărit,
pentru ca predicarea să se împlinească prin mine
şi s-o audă toate popoarele.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 144(145),10-11.12-13ab.17-18 (R.: 12a)

R
.: Credincioşii tăi să facă cunoscute
faptele puterii tale, Doamne.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale
şi credincioşii tăi să te binecuvânteze;
11 să facă cunoscută gloria domniei tale
şi să vorbească despre puterea ta! R.

12 Credincioşii tăi să facă cunoscută
tuturor oamenilor faptele puterii tale
şi gloria plină de strălucire a domniei tale.
13ab Împărăţia ta este împărăţia tuturor veacurilor
şi stăpânirea ta va dăinui din generaţie în generaţie. R.

17 Drept este Domnul pe toate căile sale
şi credincios în toate lucrările sale.
18 Domnul este alături de toţi cei care-l cheamă,
de toţi cei care-l cheamă în adevăr. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. In 15,16
(Aleluia) „Eu v-am ales pe voi
şi v-am pus ca să mergeţi şi să aduceţi rod,
iar rodul vostru să rămână”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Secerişul este mare,
însă lucrătorii sunt puţini.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 10,1-9

1 În acel timp,
Domnul a ales alţi şaptezeci şi doi
şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa
în toate cetăţile şi locurile pe unde avea să treacă el
2 şi le-a spus: „Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini.
Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului
să trimită lucrători în secerişul lui!
3 Mergeţi! Iată, vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor!
4 Nu luaţi nici pungă, nici desagă, nici încălţăminte
şi nu salutaţi pe nimeni pe drum!
5 În casa în care intraţi, spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!»
6 Şi dacă acolo este vreun fiu al păcii,
pacea voastră va rămâne peste el.
Dacă nu, se va întoarce la voi.
7 Rămâneţi în casa aceea; mâncaţi şi beţi ceea ce vor avea,
căci vrednic este lucrătorul de plata sa!
Nu vă mutaţi din casă în casă!
8 Când intraţi într-o cetate şi vă primesc,
mâncaţi ceea ce este pus înaintea voastră,
9 vindecaţi bolnavii din ea
şi spuneţi-le: «S-a apropiat de voi împărăţia lui Dumnezeu!»”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

2Tim 4,9-17; Ps 144; Lc 10,1-9

Evanghelistul Luca poate să ne fie în mod special la inimă, pentru că este evanghelistul sfintei Fecioare. Numai el este acela care ne-a transmis Buna-Vestire, vizita sfintei Fecioare, scena naşterii, prezentarea la templu a lui Isus. El ar putea fi numit şi evanghelistul inimii lui Isus, deoarece Luca este cel care ne revelează mai bine milostivirea lui: el este evanghelistul ce prezintă parabola fiului risipitor B o perlă pe care o găsim numai în evanghelia sa B, a drahmei pierdute şi regăsite. Numai el ne prezintă parabola bunului samaritean şi vorbeşte cu accente atât de tandre despre iubirea lui Isus pentru cei săraci: ni-l prezintă pe Domnul cel care se emoţionează în faţa durerii văduvei din Naim; care o primeşte pe femeia păcătoasă în casa lui Simon fariseul cu atâta delicateţe şi o asigură de iertarea lui Dumnezeu; care îl primeşte pe Zaheu cu atâta bunătate încât îi schimbă inima sa împietrită de vameş într-o inimă căită şi generoasă.

Sfântul Luca este, deci, evanghelistul încrederii, al păcii, al bucuriei; cu alte cuvinte, putem spune că el este evanghelistul Duhului Sfânt. În Faptele Apostolilor, el este cel care a găsit formula atât de dragă comunităţii creştine: „Formau o singură inimă şi un singur suflet”, care este reluată şi de rugăciunea colectei de astăzi: „Doamne Dumnezeul nostru, care l-ai ales pe sfântul Luca pentru a revela lumii misterul iubirii tale pentru cei săraci, fă ca toţi creştinii să formeze o singură inimă şi un singur suflet, şi toate popoarele să vadă mântuirea ta”. Şi numai comunitatea creştină, fondată pe iubirea lui Isus şi pe iubirea unei vieţi trăite în sărăcie: numai persoanele neatinse de dorinţa bunurilor pământeşti din iubirea pentru Domnul pot forma o singură inimă şi un singur suflet.

Evanghelia sa îl arată pe sfântul Luca plin de zel. Numai el relatează trimiterea în misiune a celor şaptezeci şi doi de ucenici (exegeţii se gândesc la faptul că ar putea fi vorba despre un număr simbolic ce ar reprezenta cele şaptezeci şi două de naţiuni ale universului) şi unele detalii privind această misiune: „Domnul desemnă alţi şaptezeci şi doi de ucenici pe care i-a trimis doi câte doi înaintea sa în orice cetate şi loc pe unde avea el să treacă”. Sfântul Grigore explică: „Este necesar ca discipolii să fie mesagerii carităţii lui Cristos. Dacă nu sunt cel puţin doi, caritatea nu este posibilă, deoarece ea nu se exercită faţă de sine însuşi, ci este iubirea pentru altul”.

Există, deci, multe comori în opera sfântului Luca şi noi putem să ne apropiem de ele cu recunoştinţă, fără să uităm un aspect important pe care evanghelistul îl subliniază pregnant: trebuie să ne dăruim cu toţii Domnului, să fim discipolii săi gata de a purta crucea alături de el în fiecare zi. Atunci iubirea noastră este autentică şi aduce cu adevărat roadele Spiritului: pacea, bucuria, bunăvoinţa.