en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Ioan Paul al II-lea, pp.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XXIX-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi; 
pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele mele! 
Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, 
adăposteşte-mă la umbra aripilor tale!                     Cf. Ps 16,6.8 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, 
dă-ne, te rugăm, harul, 
să voim întotdeauna ceea ce voieşti tu 
şi să-i slujim măririi tale cu inimă neîmpărţită. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dă-ne, te rugăm, Doamne, bucuria, 
să slujim cu suflet liber la sfântul altar, 
pentru ca, purificaţi de harul tău, 
să fim sfinţiţi de tainele prin care îţi slujim. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi 
spre cei care se temde el, spre cei ce nădăjduiesc înmila lui, 
ca să scape de la moarte sufletele lor 
şi să-i hrănească în timp de foamete.                                             Cf. Ps 32,18-19 
 
sau:
Fiul Omului a venit ca să-şi dea viaţa 
ca răscumpărare pentru mulţi.                                                         Mc 10,45

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, dă-ne harul 
să aflăm noi puteri în împărtăşirea cu tainele cereşti; 
binecuvântează-ne cu bunurile acestei vieţi 
şi adânceşte în noi cunoaşterea bucuriilor veşnice. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Ziua Mondială a Misiunilor (a XCI-a). Celebrarea euharistică va trebui să reaprindă în credincioşi responsabilitatea şi angajarea misionară: se vor propune în mod deosebit intenţii speciale la rugăciunea credincioşilor. Ordinariul locului poate să autorizeze celebrarea Liturghiei pentru evanghelizarea popoarelor.
Colectă pentru misiuni.
În Evanghelie, Isus defineşte atitudinea sa faţă de puterea civilă. Puterea civilă se bucură de autonomie, dar prioritatea o are slujirea lui Dumnezeu. Este o minunată reglementare a relaţiilor dintre Biserică şi stat. Isus nu se teme să dea această autonomie în mâna puterii civile, chiar dacă ea nu e supusă lui Dumnezeu, pentru că ştie că Domnul e mai presus de toate, cum spune şi profetul şi se foloseşte de conducătorii popoarelor pentru a şi duce planurile la îndeplinire. Sfântul Paul mulţumeşte lui Dumnezeu pentru că ei trăiesc o viaţă de credinţă, nădejde şi dragoste, vădind astfel lucrarea Duhului Sfânt pe care l-a vestit.

LECTURA I
Eu l-am luat pe Cirus de mâna dreaptă,
pentru ca să înjosesc înaintea lui neamurile.
Citire din cartea profetului Isaia 45,1.4-6

1 Aşa vorbeşte Domnul
către unsul său, Cirus,
pe care l-am luat de mâna dreaptă,
pentru ca să înjosesc înaintea lui neamurile,
să dezleg coapsele regilor,
ca să deschid uşile şi porţile să se închidă.
4 De dragul slujitorului meu Iacob
şi al lui Israel, alesul meu,
te-am chemat pe nume, ţi-am dat un titlu de cinste
când tu nu mă cunoşteai.
5 Eu sunt Domnul şi nu mai este altul,
în afară de mine nu este Dumnezeu.
Eu te-am încins, deşi tu nu mă cunoşteai,
6 ca să se ştie de la răsăritul soarelui până la apus
că nu este nimic în afară de mine:
eu sunt Domnul şi nu este altul.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 95(96),1 şi 3.4-5.7-8.9-10ac (R.: 7b)

R
.: Daţi Domnului
glorie şi putere!

1 Cântaţi Domnului un cântec nou!
Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
3 Vestiţi printre neamuri gloria lui,
tuturor popoarelor, minunile sale! R.

4 Căci Domnul este mare şi vrednic de toată lauda,
mai de temut decât toţi zeii.
5 Căci toţi zeii popoarelor sunt deşertăciune,
Domnul însă a făcut cerurile. R.

7 Daţi Domnului, voi, familiile popoarelor,
daţi Domnului glorie şi putere!
8 Daţi Domnului gloria numelui său!
Aduceţi ofrande de laudă şi intraţi în lăcaşurile lui! R.

9 Prosternaţi-vă înaintea Domnului
îmbrăcaţi în podoabe sfinte;
dansaţi înaintea lui, toţi locuitorii pământului!
10ac Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”
El va judeca popoarele cu dreptate. R.

LECTURA A II-A
Ne-am amintit de lucrarea credinţei voastre,
de strădania iubirii şi de perseverenţa speranţei voastre.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Tesaloniceni 1,1-5b

1 Paul, Silvan şi Timotei,
către Biserica tesalonicenilor,
care este în Dumnezeu Tatăl
şi în Domnul Isus Cristos:
har vouă şi pace!
2 Îi mulţumim mereu lui Dumnezeu pentru voi toţi,
aducându-ne aminte fără încetare în rugăciunile noastre,
3 amintindu-ne de lucrarea credinţei voastre,
de strădania iubirii
şi de perseverenţa speranţei voastre în Isus Cristos
înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru.
4 Noi cunoaştem, fraţi iubiţi de Dumnezeu,
că aţi fost aleşi,
5b pentru că evanghelia noastră n-a ajuns la voi
numai prin cuvânt, ci şi prin putere,
prin Duhul Sfânt şi prin convingerea deplină.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Fil 2,15d.16a
(Aleluia) Străluciţi ca nişte luminători în lume;
ţineţi cu tărie cuvântul vieţii! (Aleluia)

EVANGHELIA
Daţi-i Cezarului ceea ce este al Cezarului
şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 22,15-21

15 În acel timp,
fariseii s-au dus să ţină sfat,
ca să-l prindă pe Isus în vorbă.
16 Şi i-au trimis la el pe discipolii lor împreună cu irodienii,
ca să-i spună: „Învăţătorule, ştim că eşti sincer
şi înveţi cu adevărat calea lui Dumnezeu:
nu ţii seamă de nimeni,
căci nu te uiţi la faţa omului.
17 Spune-ne, aşadar, ce părere ai:
este permis sau nu a da tribut Cezarului?”
18 Dar Isus, cunoscând răutatea lor,
le-a zis: „Ipocriţilor, de ce mă ispitiţi?
19 Arătaţi-mi moneda tributului!”
Iar ei i-au adus un dinar.
20 El le-a zis: „Ale cui sunt imaginea aceasta şi inscripţia?”
21 I-au zis: „Ale Cezarului”.
Atunci le-a zis:
„Daţi-i, aşadar, Cezarului ceea ce este al Cezarului
şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu!”
Cuvântul Domnului