en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

SS. SIMON şi IUDA, ap.

 Liturghierul Roman

28 octombrie
Sfinţii Simon şi Iuda


Ant. la intrare 
Aceştia sunt oameni sfinţi,
pe care i-a ales Domnul cu iubire fără întoarcere
şi le-a dat mărire veşnică.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai voit ca lângă Fiul tău înălţat pe cruce 
să stea Maica sa, pătimind împreună cu el, 
dă-i Bisericii tale harul, 
ca, părtaşă fiind, alături de Maria, la pătimirea lui Cristos, 
să se învrednicească a se bucura, împreună cu ea, de înviere. 
El, care, fiind Dumnezeu.


ASUPRA DARURILOR
Cinstind mărirea veşnică
a sfinţilor apostoli Simon şi Iuda,
te implorăm, Doamne,
să primeşti rugăciunile noastre
şi să ne învredniceşti a celebra cum se cuvine sfintele tale taine.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie
 
Dacă cineva mă iubeşte, va ţine cuvântul meu;
Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el 
şi ne vom face locuinţă la el, spune Domnul.         
In 14,23


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

După ce am primit tainele sfinte, Doamne,
te rugăm cu umilinţă, în Duhul Sfânt,
ca jertfa pe care ţi-am adus-o,
celebrând pătimirea vrednică de cinste
a sfinţilor apostoli Simon şi Iuda,
să ne păstreze în iubirea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 “Zelot” arată gruparea din care făcea parte Simon; era unul care voia să restabilească regatul în Israel, ridicând poporul împotriva ocupanţilor străini. Devenind unul dintre cei doisprezece, a învăţat calea blândeţii care duce prin cruce la împărăţia lui Dumnezeu. Violenţa zelotului cedează locul tăriei martorului lui Cristos cel răstignit. Conform istoricului Eusebiu, Simon ar fi urmat apostolului Iacob pe scaunul episcopal din Ierusalim, în timpul distrugerii cetăţii de către romani. Alte surse afirmă că împreună cu apostolul Iuda Tadeu au străbătut şi au evanghelizat cele 12 provincii ale imperiului persan. Iuda este ultimul pe lista apostolilor, este supranumit “Tadeu”, adică “inimosul, curajosul, omul cu pieptul tare”. Este “fratele” Domnului şi al lui Iacob, în înţelesul de rudă apropiată.

LECTURA I
Sunteţi zidiţi pe temelia apostolilor.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni 2,19-22

19 Fraţilor,
voi nu mai sunteţi străini şi nici oaspeţi,
ci sunteţi concetăţeni ai sfinţilor
şi oameni de casă ai lui Dumnezeu,
20 zidiţi pe temelia apostolilor şi a profeţilor,
piatra unghiulară fiind Cristos Isus.
21 În el, toată construcţia, ca un ansamblu armonios,
se înalţă ca un templu sfânt în Domnul,
22 în care şi voi sunteţi zidiţi,
ca să deveniţi o locuinţă a lui Dumnezeu prin Duhul.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 18(19),2-3.4-5 (R.: cf. 5)

R
.: În lumea întreagă
răsună vestea mântuirii.

2 Cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu
şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale.
3 Ziua încredinţează zilei mesajul,
iar noaptea transmite nopţii cunoaşterea. R.

4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte
ale căror glasuri să se poată auzi,
5 şi totuşi vocea lor străbate tot pământul,
vestea lor ajunge la marginile lumii. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm,
pe tine, Doamne, te mărturisim;
pe tine, Doamne, te măreşte corul preaslăvit al apostolilor.
(Aleluia)

EVANGHELIA
A ales doisprezece dintre ei
pe care i-a numit apostoli.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 6,12-19

12 În zilele acelea,
Isus s-a dus pe munte să se roage
şi a petrecut noaptea
în rugăciune către Dumnezeu.
13 Când s-a făcut ziuă,
i-a chemat pe discipolii săi la sine
şi a ales doisprezece dintre ei pe care i-a numit apostoli:
14 pe Simon, cel numit Petru, şi pe Andrei, fratele lui,
pe Iacob şi Ioan, pe Filip şi Bartolomeu,
15 pe Matei şi Toma, pe Iacob, fiul lui Alfeu,
şi pe Simon numit Zelotul,
16 pe Iuda, fiul lui Iacob,
şi pe Iuda Iscariot, care a devenit trădător.
17 Coborând împreună cu ei, s-a oprit pe câmpie.
O mare mulţime de discipoli ai săi
şi mult popor din toată Iudeea, din Ierusalim
şi din zona de coastă a Tirului şi a Sidonului
18 au venit ca să-l asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor.
Cei chinuiţi de duhuri necurate erau vindecaţi
19 şi toată lumea căuta să-l atingă,
pentru că ieşea din el o putere care-i vindeca pe toţi.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ef 2,19-22; Ps 18; Lc 6,12-16

Sărbătoarea apostolilor ne dă ocazia de a deveni mai conştienţi de două dimensiuni ale Bisericii peste care nu putem trece, şi anume că Biserica este trupul lui Cristos şi templul Duhului Sfânt, şi nu poate să existe una fără cealaltă. Este o iluzie a crede că îl putem primi pe Duhul Sfânt fără a face parte din trupul lui Cristos, deoarece Duhul Sfânt este Duhul lui Cristos şi el poate fi primit numai în trupul lui Cristos. Biserica, trup al lui Cristos, are şi un aspect vizibil: pentru aceasta, Isus i-a ales pe cei doisprezece şi i-a ales în istorie pe succesorii acestora, să formeze structura vizibilă a trupului său, aproape ca o continuă întrupare. Aparţinând trupului său, putem primi Duhul său şi suntem intim uniţi cu el într-un singur trup şi într-un singur Duh.

Prima lectură, din Scrisoarea către Efeseni, exprimă bine aceste două dimensiuni. „Voi sunteţi clădiţi pe temelia apostolilor şi a profeţilor, având ca piatră unghiulară pe însuşi Cristos Isus”: acesta este aspectul vizibil al trupului lui Cristos, care este un organism cu propria-i structură. Şi în Cristos, „construcţia se înalţă în bună rânduială”: fiecare membru are propria lui funcţie şi propriul său loc. Sfântul Paul scrie în continuare în aceeaşi scrisoare: „El (Cristos) i-a orânduit pe unii apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstoriY„. Fiecare a primit harul „după măsura darului lui Cristos”. Şi iată a doua dimensiune, invizibilă. „În el, şi voi sunteţi împreună zidiţi, ca să deveniţi locuinţa lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt”.

De asemenea, în Scrisoarea întâi către Corinteni, Paul pune în evidenţă acelaşi concept: „Trupurile voastre sunt membre ale lui CristosY Trupul vostru este templul Duhului Sfânt” (6,15.19).