en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Martin de Porres, călug. *; Silvia, mamă

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXX-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! 
Alergaţi laDomnul şi veţi fi întăriţi, căutaţi întotdeauna faţa lui!             Cf. Ps 104,3-4 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, te rugăm, 
fă să crească în noi credinţa, speranţa şi iubirea 
şi, ca să ne învrednicim a dobândi ceea ce ne făgăduieşti, 
fă-ne să iubim ceea ce ne porunceşti. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Priveşte cu bunăvoinţă, Doamne, 
la darurile pe care le aducem maiestăţii tale, 
pentru ca ceea ce se săvârşeşte prin slujirea noastră 
să fie, înainte de toate, spre mărirea ta. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Ne vom bucura de mântuirea ta 
şi, în numele Dumnezeului nostru, 
vom tresălta de bucurie!                                                                 Cf. Ps 19,6 
 
sau:
Cristos ne-a iubit şi s-a dat pe sine însuşi pentru noi, 
jertfă lui Dumnezeu cu bună mireasmă.                                            Ef 5,2

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, 
ca tainele tale să-şi împlinească în noi menirea sfântă, 
pentru ca realităţile veşnice, 
pe care le celebrăm acum în mod tainic, 
să se dezvăluie odată privirilor noastre. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 “Este permis sau nu să se vindece în zi de sâmbătă?”. Pe baza tradiţiei rabinice, erau 39 de munci interzise în zi de sâmbătă. Dar Isus vrea ca sâmbăta să fie văzută cu ochi diferiţi. Ziua Domnului: nu există o zi mai bună pentru a face binele şi a vesti mântuirea.

LECTURA I
Aş dori să fiu eu însumi
anatema de la Cristos pentru fraţii mei.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 9,1-5

1 Fraţilor,
spun adevărul în Cristos, nu mint.
Martoră îmi este conştiinţa în Duhul Sfânt.
2 Mare îmi este întristarea
şi nesfârşit chinul în inima mea.
3 Căci aş dori să fiu eu însumi anatema de la Cristos
pentru fraţii mei, rudele mele după trup.
4 Aceştia sunt israeliţi, ale lor sunt înfierea şi gloria,
alianţele şi Legea, cultul şi promisiunile;
5 ai lor sunt patriarhii şi din ei vine, după trup, Cristos,
care este deasupra tuturor,
Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 146-147(147),12-13.14-15.19-20 (R.: 12a)

R
.: Preamăreşte-l, Ierusalime,
pe Domnul Dumnezeul tău!

12 Preamăreşte-l, Ierusalim, pe Domnul,
laudă-l, Sion, pe Dumnezeul tău!
13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale,
el binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R.

14 El dă pace ţinutului tău
şi te satură cu cel mai bun grâu.
15 El îşi trimite cuvântul pe pământ,
cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R.

19 El face cunoscut lui Iacob cuvântul său,
lui Israel, hotărârile şi judecăţile sale.
20 El n-a făcut aşa cu niciun alt neam
şi nu le-a făcut cunoscute judecăţile sale. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,27
(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;
eu le cunosc, iar ele mă urmează. (Aleluia)

EVANGHELIA
Care dintre voi, dacă-i cade fiul sau boul în fântână,
nu-l scoate îndată în zi de sâmbătă?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 14,1-6

1 Într-o sâmbătă,
Isus a venit
în casa unuia dintre conducătorii fariseilor,
ca să ia masa, iar ei îl urmăreau.
2 Şi, iată, era în faţa lui un bolnav de hidropizie.
3 Atunci, Isus a spus învăţaţilor Legii şi fariseilor:
„Este permis sau nu să vindeci sâmbăta?”
4 Dar ei tăceau.
Atunci, luându-l, l-a vindecat şi l-a trimis.
5 Iar lor le-a zis:
„Care dintre voi, dacă-i cade fiul sau boul în fântână,
nu-l scoate îndată în zi de sâmbătă?”
6 Ei n-au putut să-i răspundă la aceasta.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Rom 9,1-5; Ps 147; Lc 14,1-6

Liturgia cuvântului ne propune astăzi două exemple ale carităţii divine. Isus, am putea spune, se grăbeşte să vindece acest om, dragostea sa îl urgentează şi nu mai poate să aştepte prima zi a săptămânii pentru a face binele. Astfel, îl vindecă în zi de sâmbătă, bine ştiind că pentru aceasta va fi criticat, combătut şi la sfârşit chiar condamnat. Tocmai acestea vor fi motivele pe care autorităţile poporului său i le vor pune în faţă pentru a-l condamna: acte de bunătate şi de milă împlinite imediat, fără respectarea tradiţiei. Dar pentru el este ca şi cum într-o fântână ar fi căzut nu un măgar sau un bou, ci un fiu, şi trebuie să-l tragă afară imediat. Inima sa este plină de dragostea ce vine de la Tatăl şi Isus nu face decât să asculte de voinţa iubirii.

Un alt minunat exemplu de caritate ni-l oferă Paul în Scrisoarea către Romani. Din partea compatrioţilor săi nu a primit decât împotriviri puternice, persecuţii, şi vedem aceasta în Faptele Apostolilor şi în scrisorile sale. Şi totuşi, din acest motiv, nu are sentimente de ranchiună sau de ură, ci numai dorinţa de a-i conduce la mântuire pe aceşti fraţi ai săi. „Am în inimă o mare durere şi o suferinţă continuă”, scrie el, pentru că ei nu cred în Cristos, sunt separaţi de el. Şi ajunge în exprimările sale până la extrem: dacă aceste cuvinte nu ar fi fost scrise în Noul Testament, sentimentul pe care ele îl exprimă ar semăna mai degrabă cu un păcat grav: „Aş vrea să fiu eu însumi anatema, separat de Cristos, pentru binele fraţilor mei”. Anatema, blestemat. Paul nu spune „vreau”, ci „aş vrea”: dacă acest lucru ar fi util, aş vrea să fiu chiar separat de Cristos pentru a facilita mântuirea fraţilor mei. În realitate, o dorinţă aşa de profundă nu separă de Cristos, ci uneşte încă şi mai mult şi creşte asemănarea cu el, care a acceptat să se simtă abandonat de Tatăl pentru a-i salva pe fraţii săi păcătoşi.

Două lecţii foarte profunde: iată unde ajunge iubirea inimii lui Cristos, unde ajunge caritatea pe care Duhul Sfânt a dăruit-o inimii lui Paul.

Să ne deschidem inima, noi, cei care atât de des suntem mici şi egoişti, în aşa fel încât, dacă Domnul vrea, să poată pune în ea o suferinţă continuă pentru soarta atâtor oameni, de aproape sau de departe, care nu cred în el, care nu merg pe calea mântuirii.