en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Sf. Grigore Lakota, ep. m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXXI-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Să nu mă părăseşti, Doamne; 
Dumnezeul meu, să nu te îndepărtezi de mine! 
Grăbeşte-te să mă ajuţi, Doamne, puterea mântuirii mele!         Cf. Ps 37,22-23 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi milostiv, 
numai prin darul tău, credincioşii te pot sluji cum se cuvine; 
înlătură orice piedică din calea noastră, 
ca să alergăm cu bucurie în întâmpinarea făgăduinţelor tale. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
ca această jertfă să fie pentru tine o ofrandă curată, 
iar pentru noi, o revărsare sfântă a îndurării tale. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Tu îmi vei arăta cărarea vieţii, Doamne, 
mă vei copleşi de bucurie 
când îmi vei arăta faţa ta.                                                                         Cf. Ps 15,11 
 
sau:
Aşa cum m-a trimis Tatăl, care este viu, 
iar eu trăiesc prin Tatăl, 
la fel, şi cel care mă mănâncă pe mine, 
va trăi prin mine, spune Domnul.                                                             In 6,57

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, 
sporeşte în noi lucrarea mântuirii, 
pentru ca tainele cereşti, care ne hrănesc în această viaţă, 
să ne pregătească să primim, prin harul tău, bunurile făgăduite. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 În prima lectură Dumnezeu adresează reproşuri aspre, prin profetul Malahia, preoţilor din timpul lui, care răstălmăcesc legea pentru a favoriza pe cei puternici şi astfel, în loc să promoveze cultul, îl discreditează. În Evanghelie, Isus nu pune în discuţie învăţătura fariseilor şi a cărturarilor, dar le dezaprobă comportarea. Sunt două pericole pe care slujitorii Bisericii trebuie să le evite pentru a nu compromite activitatea lor de evanghelizare. În contrast cu cele citite despre slujitorii legii vechi, sfântul Paul îi face atenţi pe credincioşii din Tesalonic de comportarea sa ireproşabilă, pentru care aduce mulţumiri lui Dumnezeu şi care i-a făcut pe tesaloniceni să primească cuvântul lui ca pe un cuvânt dumnezeiesc.

LECTURA I
Voi v-aţi îndepărtat de la cale
şi mulţi s-au poticnit de lege.
Citire din cartea profetului Malahia 1,14b–2,2b.8-10

1,14b Mare rege sunt eu
– spune Domnul Sabaot –
şi numele meu este înfricoşător
printre neamuri.
2,2b Voi trimite împotriva voastră blestemul,
şi voi blestema binecuvântările voastre;
ba chiar le-am blestemat,
pentru că nu este nimeni între voi
care să pună la inimă.
8 Dar voi v-aţi îndepărtat de la cale
şi mulţi s-au poticnit de lege;
aţi distrus alianţa cu Levi
– zice Domnul Sabaot.
9 De aceea, şi eu v-am făcut să fiţi nişte dispreţuiţi
şi nişte zdrobiţi pentru tot poporul,
pentru că nu aţi păzit căile mele
şi v-aţi înălţat faţa împotriva legii.
10 Oare nu este un singur tată pentru noi toţi?
Oare nu un singur Dumnezeu ne-a creat?
De ce ne trădăm unul pe celălalt,
profanând alianţa părinţilor noştri?
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 130(131),1.2.3

R
.: Păzeşte sufletul meu
în pace la tine, Doamne!

1 Doamne, eu nu am o inimă îngâmfată,
nici nu privesc cu trufie;
nu umblu după lucruri prea mari
şi prea înalte pentru mine. R.

2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit,
ca un copil înţărcat la sânul mamei sale.
Da, sufletul meu este în mine
ca un copil înţărcat în braţele mamei sale. R.

3 Să nădăjduiască Israel în Domnul,
de acum şi până-n veac! R.

LECTURA A II-A
Ne-ar fi plăcut să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu,
ci şi sufletele noastre.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Tesaloniceni 2,7b-9.13

7b Fraţilor,
ne-am făcut blânzi în mijlocul vostru
ca o doică ce îşi dezmiardă copiii.
8 Atât de ataşaţi eram de voi,
încât ne-ar fi plăcut să vă dăm
nu numai evanghelia lui Dumnezeu,
ci şi sufletele noastre,
pentru că ne deveniserăţi dragi.
9 De fapt, vă aduceţi aminte, fraţilor,
de truda şi osteneala noastră:
noaptea şi ziua lucram,
ca să nu devenim o povară pentru niciunul dintre voi,
şi am predicat între voi evanghelia lui Dumnezeu.
13 Şi, de aceea, noi îi mulţumim lui Dumnezeu fără încetare,
pentru că, primind cuvântul lui Dumnezeu
pe care l-aţi auzit de la noi,
l-aţi primit nu ca pe un cuvânt al oamenilor,
ci aşa cum este într-adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu,
care lucrează cu putere în voi, cei care credeţi.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 23,9b.10b
(Aleluia) Unul este Tatăl vostru, cel ceresc
şi unul este maestrul vostru: Isus Cristos. (Aleluia)

EVANGHELIA
Ei spun şi nu fac.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 23,1-12

1 În acel timp,
Isus s-a adresat mulţimilor şi discipolilor săi,
spunând:
2 „Cărturarii şi fariseii s-au aşezat pe catedra lui Moise.
3 Faceţi şi împliniţi tot ce vă spun ei,
dar nu faceţi după faptele lor, pentru că ei spun şi nu fac!
4 Ei leagă poveri apăsătoare şi greu de purtat
şi le pun pe umerii oamenilor,
iar ei nu vor să le mişte nici cu un deget.
5 Toate faptele lor le fac pentru a fi văzuţi de oameni:
îşi lărgesc filacterele şi îşi lungesc ciucurii;
6 le plac locurile de onoare la ospeţe şi primele locuri în sinagogi,
7 să fie salutaţi prin pieţe şi să fie numiţi de oameni «rabbi».
8 Dar voi să nu fiţi numiţi «rabbi»,
pentru că unul este învăţătorul vostru,
iar voi toţi sunteţi fraţi!
9 Şi nici «tată» să nu spuneţi nimănui între voi pe pământ,
pentru că unul este Tatăl vostru, cel ceresc!
10 Nici să nu fiţi numiţi «maeştri»,
pentru că unul este maestrul vostru: Cristos!
11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru!
12 Căci oricine se va înălţa va fi umilit
şi oricine se va umili va fi înălţat!”
Cuvântul Domnului