en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Sf. Leonard, pustnic

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXXI-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Să nu mă părăseşti, Doamne; 
Dumnezeul meu, să nu te îndepărtezi de mine! 
Grăbeşte-te să mă ajuţi, Doamne, puterea mântuirii mele!         Cf. Ps 37,22-23 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi milostiv, 
numai prin darul tău, credincioşii te pot sluji cum se cuvine; 
înlătură orice piedică din calea noastră, 
ca să alergăm cu bucurie în întâmpinarea făgăduinţelor tale. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
ca această jertfă să fie pentru tine o ofrandă curată, 
iar pentru noi, o revărsare sfântă a îndurării tale. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Tu îmi vei arăta cărarea vieţii, Doamne, 
mă vei copleşi de bucurie 
când îmi vei arăta faţa ta.                                                                         Cf. Ps 15,11 
 
sau:
Aşa cum m-a trimis Tatăl, care este viu, 
iar eu trăiesc prin Tatăl, 
la fel, şi cel care mă mănâncă pe mine, 
va trăi prin mine, spune Domnul.                                                             In 6,57

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, 
sporeşte în noi lucrarea mântuirii, 
pentru ca tainele cereşti, care ne hrănesc în această viaţă, 
să ne pregătească să primim, prin harul tău, bunurile făgăduite. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Ca amfitrion, trebuie să ai inimă deschisă şi orizonturi largi. De acord, pentru rude şi prieteni. Dar masa şi generozitatea trebuie să se deschidă şi celor care nu pot să te răsplătească. În mod paradoxal, de la ei îţi va veni cea mai bună răsplată, fericirea imediată. Şi vei fi şi mai fericit într-o zi când vei participa la masa lui Dumnezeu pentru că, încă de pe acum, masa ta este masa lui Dumnezeu.

LECTURA I
Dumnezeu i-a închis pe toţi în neascultare,
ca să se îndure de toţi.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 11,29-36

29 Fraţilor,
darurile şi chemarea lui Dumnezeu
sunt irevocabile,
30 deoarece, aşa cum voi odinioară nu aţi ascultat de Dumnezeu,
iar acum, în urma neascultării lor, aţi aflat îndurare,
31 la fel, nici ei nu au ascultat acum,
ca, prin îndurarea faţă de voi,
să afle şi ei îndurare acum.
32 Căci Dumnezeu i-a închis pe toţi în neascultare,
ca să se îndure de toţi.
33 O, profunzime a bogăţiei,
a înţelepciunii şi a ştiinţei lui Dumnezeu!
Cât de nepătrunse sunt judecăţile lui
şi cât de neînţelese sunt căile sale!
34 Într-adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului?
Sau cine a fost sfătuitorul lui?
35 Sau cine i-a dat lui mai întâi,
ca să i se dea înapoi?”
36 Căci toate vin de la el, prin el şi pentru el.
Lui să-i fie glorie în veci! Amin.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 68(69),30-31.33-34.36-37 (R.: 14c)

R
.: În marea ta bunătate,
răspunde-mi, Dumnezeule!

30 Eu sunt sărman şi chinuit;
Dumnezeu, mântuirea mea, m-a ridicat!
31 Voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări
şi îl voi preamări aducându-i mulţumire. R.

33 Să vadă cei umili şi să se bucure!
Căutaţi-l pe Dumnezeu şi inimile voastre se vor bucura de viaţă!
34 Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci
şi nu-i uită pe prizonierii săi care sunt în închisoare. R.

36 Căci Dumnezeu mântuieşte Sionul
şi va reclădi cetăţile lui Iuda:
şi vor locui acolo şi le vor moşteni.
37 Le va moşteni descendenţa slujitorilor săi
şi vor locui acolo cei care iubesc numele lui. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 8,31b-32a
(Aleluia) Dacă rămâneţi în cuvântul meu,
sunteţi cu adevărat discipolii mei
şi veţi cunoaşte adevărul, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu-i invita pe prieteni,
ci invită-i pe cei săraci şi infirmi!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 14,12-14

12 În acel timp,
conducătorului fariseilor care l-a invitat,
Isus i-a spus:
„Când dai un prânz sau un ospăţ,
nu-i invita pe prieteni, nici pe fraţi,
nici rudele, nici vecinii bogaţi,
ca nu cumva să te invite şi ei la rândul lor
şi asta să-ţi fie răsplata!
13 Dimpotrivă, când dai o masă,
invită-i pe cei săraci, infirmi, şchiopi, orbi
14 şi vei fi fericit,
pentru că ei nu au cu ce să te răsplătească,
dar vei fi răsplătit la învierea celor drepţi!”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Rom 11,29-36; Ps 68; Lc 14,12-14

În evanghelia de astăzi putem aprecia cât de spontan este Isus: este aşa pentru a ne provoca, pentru a ne face să înţelegem cât de diferită este mentalitatea sa de a noastră. Sfatul pe care ni-l dă este neaşteptat: „Când dai un ospăţ la prânz sau la cină, nu-i invita pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe părinţii tăi, nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te invite şi ei la rândul lor şi, astfel, să-ţi primeşti răsplata”. Ciudat! Este natural să-i inviţi la prânz pe părinţi şi prieteni, de la care vei primi în schimb invitaţia la masă. Şi, de asemenea, este ciudată a doua parte: „Dimpotrivă, când dai un ospăţ, invită-i pe cei săraci, pe schilozi, pe şchiopi şi pe orbi. Atunci, ferice de tine, căci ei nu au cu ce să-ţi răsplătească”. De obicei, fericirea vine din a primi, dar Isus spune contrariul, invitându-ne pe calea gratuităţii, a iubirii dezinteresate: adevărata bucurie constă tocmai în aceasta. Dacă o căutăm în relaţiile care ne sunt avantajoase şi plăcute, suntem pe calea greşită; dacă, în schimb, dăm celui care este incapabil să ne ofere la schimb, suntem în logica divină a iubirii care nu se cumpără şi nici nu se vinde.

Prima lectură ne ajută să reflectăm asupra gratuităţii milostivirii divine. Nimeni „nu a dat mai înainte ceva lui Dumnezeu, ca să aibă dreptul de a primi ceva în schimb”. Toţi, evrei şi neevrei, am fost neascultători, dar „Dumnezeu i-a lăsat pe toţi să cadă în neascultare, ca să-şi arate îndurarea faţă de toţi”. Ne aflăm în totalitate în logica iubirii milostive, dezinteresate, gratuite. Este logica în care trebuie să ne aflăm cu toţii şi, deoarece ea este cu totul altfel decât spontană, trebuie să-i cerem astăzi Domnului să transforme mentalitatea şi inima noastră, ca să putem avea în noi gândurile şi iubirea sa.