en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Ss. Martin din Tours, ep. **; Marina, fc. m.; Fer. Alice, fc. m.

 Liturghierul Roman

11 noiembrie
Sfântul Martin de Tours, episcop
 

Ant. la intrare 
Îmi voi ridica un preot credincios, 
care va lucra după inima şi dorinţa mea, spune Domnul.         Cf. 1Sam 2,35

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, 
care ai fost preamărit 
atât prin viaţa, cât şi prin moartea sfântului episcop Martin, 
reînnoieşte în inimile noastre faptele minunate ale harului tău, 
pentru ca nici moartea, nici viaţa 
să nu ne poată despărţi de iubirea ta. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Sfinţeşte, Doamne Dumnezeule, aceste daruri, 
pe care ţi le aducem cu veselie în cinstea sfântului Martin, 
pentru ca, prin ele, viaţa noastră, 
cu toate bucuriile şi necazurile ei, 
să se îndrepte mereu spre tine. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Adevăr vă spun: 
tot ce i-aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici, 
mie mi-aţi făcut, spune Domnul.                                                     Cf. Mt 25,40

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dă-ne, te rugăm, Doamne, harul 
ca, întăriţi de sacramentul unităţii, 
să trăim în desăvârşită armonie cu voinţa ta, 
pentru ca, după cum sfântul Martin s-a supus cu totul ţie, 
la fel, şi noi să ne bucurăm că suntem cu adevărat ai tăi. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Martin din Tours (317-397) s-a născut în Panonia (Ungaria), din părinţi păgâni. Soldat la 16 ani, nu era decât catehumen când, plin de o caritate evanghelică, şi a împărţit mantia cu un sărac la Amiens. După ce a primit Botezul, la 22 de ani, a renunţat la cariera militară şi a înfiinţat mănăstirea de la Locogiacum (Ligugé), în Galia, unde a dus o viaţă monahală sub călăuzirea sfântului Ilarie. Apoi a primit Preoţia. Devenit episcop de Tours, întreprinde evanghelizarea satelor din centrul Galiei. Întemeiază Mănăstirea Marmoutier, ai cărei călugări îl vor asista în opera sa misionară. Pe patul de moarte, la Candes, aproape de Tours, se roagă: “Doamne, dacă mai sunt util poporului tău, eu nu refuz munca; facă se voia ta”.

LECTURA I
Domnul m-a uns
şi m-a trimis să aduc vestea cea bună săracilor.
Citire din cartea profetului Isaia 61,1-3a

1 Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea;
de aceea Domnul m-a uns şi m-a trimis
să aduc vestea cea bună săracilor,
să leg rănile celor cu inima zdrobită,
să vestesc eliberare celor captivi
şi deschidere a porţilor celor închişi;
2 să vestesc un an de bunătate a Domnului,
o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru,
ca să-i mângâi pe cei mâhniţi.
3a Să-i pun pe cei mâhniţi din Sion
să ia diademă în loc de cenuşă,
untdelemnul bucuriei în loc de jale,
veşmânt de laudă în locul duhului frânt.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 88(89),2-3.4-5.21-22.25 şi 27 (R.: cf. 2a)

R
.: Îndurările tale, Doamne,
în veci le voi cânta.

2 Îndurările Domnului în veci le voi cânta,
cu gura mea voi face cunoscută
din generaţie în generaţie fidelitatea ta.
3 Căci ai spus: „Îndurarea s-a întemeiat pentru totdeauna;
ai stabilit în ceruri fidelitatea ta. R.

4 Am încheiat alianţă cu alesul meu,
i-am promis cu jurământ slujitorului meu David:
5 «Îţi voi întări seminţia pe vecie,
din generaţie în generaţie,
îţi voi întemeia tronul tău de domnie»”. R.

21 L-am aflat pe David, slujitorul meu,
şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt;
22 acestuia, mâna mea îi va da stabilitate
şi braţul meu îi va da putere. R.

25 Fidelitatea şi bunătatea mea vor fi cu el
şi puterea lui va creşte prin numele meu;
27 El îmi va spune: „Tu eşti tatăl meu,
Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele”. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 13,34
(Aleluia) „Vă dau o poruncă nouă”, spune Domnul,
„să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum eu v-am iubit pe voi!” (Aleluia)

EVANGHELIA
Tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici,
mie mi-aţi făcut.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 25,31-40

În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
31 „Când va veni Fiul Omului în gloria lui,
împreună cu toţi îngerii,
atunci se va aşeza pe tronul gloriei sale.
32 Şi se vor aduna înaintea lui toate neamurile,
iar el îi va despărţi pe unii de alţii
aşa cum păstorul desparte oile de capre:
33 va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga.
34 Atunci regele va spune celor de la dreapta sa:
«Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu,
moşteniţi împărăţia care a fost pregătită pentru voi
de la întemeierea lumii!
35 Căci am fost flămând şi mi-aţi dat să mănânc,
am fost însetat şi mi-aţi dat să beau,
am fost străin şi m-aţi primit,
36 gol şi m-aţi îmbrăcat,
bolnav şi m-aţi vizitat,
am fost în închisoare şi aţi venit la mine!»
37 Atunci îi vor răspunde cei drepţi:
«Doamne, când te-am văzut flămând şi te-am hrănit,
sau însetat şi ţi-am dat să bei?
38 Când te-am văzut străin şi te-am primit,
sau gol şi te-am îmbrăcat?
39 Când te-am văzut bolnav sau în închisoare
şi am venit la tine?»
40 Iar regele, răspunzând, le va spune: «Adevăr vă spun:
tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici,
mie mi-aţi făcut»”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Rom 16,3-9.16.22-27; Ps 144; Lc 16,9-15

Astăzi, sâmbătă, evanghelia ne oferă ocazia să medităm asupra umilinţei şi asupra fidelităţii sfintei Fecioare.

Isus le spune fariseilor: „Voi căutaţi să vă arătaţi drepţi în ochii oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre: şi ceea ce este de preţ în ochii oamenilor este de nesuferit în ochii lui Dumnezeu”.

Dumnezeu cunoaşte şi inima umilă a Mariei: „A privit la smerenia servitoarei sale” şi a ales-o pentru a face din ea locuinţa Duhului Sfânt, pentru ca Fiul său să se poată întrupa în ea.

Inimă umilă şi inimă fidelă, în lucrurile mici şi în cele mari din care i-a fost ţesută viaţa.

Maria a trăit într-o constantă fidelitate faţă de datoriile zilnice: lucruri ascunse, lucruri pe care toţi le reţin ca fiind normale, şi care pot fi atât de dificile atunci când sunt repetate des. Maria a fost fidelă voinţei lui Dumnezeu şi în marile evenimente ale vieţii sale: mari, dar încă ascunse: „Iată roaba Domnului: fie mie după cuvântul tău”. S-a împlinit în ea cel mai mare eveniment al istoriei umane, dar cine ştie acest lucru?

„Şi îngerul a plecat de la ea”. Viaţa Mariei continuă fără „îngeri”: mesagerii vor fi pentru ea, de acum înainte, Elisabeta, păstorii, bătrânul Simeon. Dar fidelitatea sa nu va scădea până pe Calvar, când îi va oferi Tatălui cel mai preţios dar al ei, viaţa Fiului: fidelă în micile gesturi de iubire şi fidelă în gestul suprem.

Să-i cerem Mariei, care prin umilinţa şi prin fidelitatea sa a fost aleasă să fie mama lui Isus şi Mamă a Bisericii, să ne ajute să participăm la aceste daruri şi să le păzim, să facem în aşa fel ca ele să crească în noi, ca să putem fi „credincioşi în cele mici, ca şi în cele mari”.