en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Ss. Iosafat, ep. m.; Cristian, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXXII-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Rugăciunea mea să ajungă înaintea ta, Doamne; 
pleacă-ţi urechea la glasul cererii mele!                                 Cf. Ps 87,3 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi îndurător, 
înlătură, cu bunătate, tot ce ne stă împotrivă, 
ca, eliberaţi de orice povară trupească şi sufletească, 
să te putem sluji cu toată libertatea. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Caută, Doamne, cu îndurare, la jertfa pe care ţi-o oferim 
şi dă-ne harul 
să luăm parte, cu inimi pline de credinţă şi de evlavie, 
la pătimirea Fiului tău, pe care o celebrăm în chip tainic. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul este păstorul meu, 
nu voi duce lipsă de nimic; 
el mă paşte pe păşuni verzi, 
mă conduce la ape de odihnă.                                                                 Cf. Ps 22,1-2 
 
sau:
Ucenicii l-au recunoscut pe Isus la frângerea pâinii.                             Lc 24,35

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ntăriţi de această hrană sfântă, 
îţi aducem, Doamne, mulţumire 
şi implorăm îndurarea ta, 
ca revărsarea Duhului Sfânt să-i păstreze statornici în dreptate 
pe aceia care au fost îmbrăcaţi cu putere de sus. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 În Evanghelie, Isus Cristos îi încurajează pe cei care socot prea lungă aşteptarea venirii sale din nou, folosindu-se de o imagine luată din tradiţia nunţilor din Galileea. El ne spune tuturor: “Vegheaţi!”. Este ceea ce ne spune şi prima citire cu privire la căutarea înţelepciunii, care este calea de a ajunge la Dumnezeu. Sfântul Paul ne asigură că toţi cei care cred în Cristos, fie vii, fie deja morţi, la venirea sa de a doua, vor intra în rândul celor înviaţi şi astfel vor trăi veşnic împreună cu el. Observăm o gradaţie în drumul celui bun spre Dumnezeu: mai întâi interesul pentru înţelepciune, apoi primirea lui Dumnezeu prin răbdare şi în cele din urmă dobândirea răsplăţii veşnice în ceruri.

LECTURA I
Cei care caută înţelepciunea o găsesc.
Citire din cartea Înţelepciunii 6,12-16

12 Înţelepciunea este strălucitoare şi incoruptibilă;
uşor de contemplat de către cei care o iubesc
şi este găsită de către cei care o caută.
13 Ea îi precede pe cei care doresc să o cunoască.
14 Cel care se trezeşte pentru ea nu oboseşte,
fiindcă o va găsi aşezată la poarta lui.
15 A reflecta la ea este desăvârşirea priceperii,
iar cel care veghează prin ea va fi îndată fără griji.
16 Căci ea umblă căutându-i pe cei vrednici de ea,
li se face văzută cu bunăvoinţă pe căi
şi în orice gând le iese în întâmpinare.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 62(63),2.3-4.5-6.7-8 (R.: 2b)

R
.: Sufletul meu e însetat de tine,
Doamne, Dumnezeul meu!

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

3 Astfel m-am uitat după tine în sanctuarul tău,
ca să contemplu puterea şi gloria ta.
4 Îndurarea ta este mai bună decât viaţa,
de aceea, buzele mele te laudă. R.

5 Aşa te voi binecuvânta toată viaţa mea
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
6 Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime,
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R.

7 Îmi amintesc de tine în aşternutul meu
şi meditez la tine în ceasurile de veghe, noaptea.
8 Pentru că ai fost ajutorul meu,
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. R.

LECTURA A II-A
Prin Isus, Dumnezeu îi va aduce pe cei adormiţi
împreună cu el.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Tesaloniceni 4,13-18

13 Fraţilor,
nu vreau ca voi să rămâneţi în ignoranţă
cu privire la cei morţi,
ca să nu vă întristaţi precum ceilalţi, care nu au speranţă.
14 Căci dacă noi credem că Isus a murit şi a înviat,
la fel, prin Isus,
Dumnezeu îi va aduce pe cei adormiţi împreună cu el.
15 De fapt, vă spunem aceasta după cuvântul Domnului:
noi, cei vii,
care vom rămâne până la venirea Domnului,
nu vom trece înaintea celor morţi,
16 pentru că însuşi Domnul, la porunca divină,
la strigătul arhanghelului
şi în sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu,
va coborî din ceruri
şi cei morţi în Cristos vor învia mai întâi,
17 apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas atunci,
şi vom fi răpiţi împreună cu ei în nori,
ca să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh,
şi, astfel, vom fi cu Domnul pentru totdeauna.
18 Aşadar, îmbărbătaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte!
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 24,42a.44
(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, pentru că Fiul Omului va veni
în ceasul la care nu vă gândiţi! (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 25,1-13

1 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi această parabolă:
„Atunci împărăţia cerurilor
va fi asemenea cu zece fecioare
care, luându-şi candelele, au ieşit în întâmpinarea mirelui.
2 Cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci, înţelepte.
3 Cele nechibzuite şi-au luat candelele,
dar nu au luat cu ele untdelemn,
4 însă cele înţelepte,
împreună cu candelele, au luat untdelemn în vasele lor.
5 Întrucât mirele întârzia,
au aţipit toate şi au adormit.
6 Iar la miezul nopţii s-a auzit un strigăt:
«Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!»
7 Atunci s-au ridicat toate acele fecioare
şi şi-au pregătit candelele.
8 Cele nechibzuite au zis celor înţelepte:
«Daţi-ne din untdelemnul vostru,
căci candelele noastre se sting!»
9 Dar cele înţelepte au răspuns zicând:
«Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă!
Mergeţi mai bine la cei care vând şi cumpăraţi-vă!»
10 Dar, plecând ele să cumpere,
a venit mirele.
Cele care erau pregătite au intrat cu el în sala de nuntă
şi uşa s-a închis.
11 Mai târziu au venit şi celelalte fecioare
şi au zis: «Stăpâne, stăpâne, deschide-ne!»
12 Dar el, răspunzând, le-a zis:
«Adevăr vă spun, nu vă cunosc».
13 Vegheaţi, aşadar,
pentru că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”
Cuvântul Domnului