en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Sf. Augustina (Livia), călug.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXXII-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Rugăciunea mea să ajungă înaintea ta, Doamne; 
pleacă-ţi urechea la glasul cererii mele!                                 Cf. Ps 87,3 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi îndurător, 
înlătură, cu bunătate, tot ce ne stă împotrivă, 
ca, eliberaţi de orice povară trupească şi sufletească, 
să te putem sluji cu toată libertatea. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Caută, Doamne, cu îndurare, la jertfa pe care ţi-o oferim 
şi dă-ne harul 
să luăm parte, cu inimi pline de credinţă şi de evlavie, 
la pătimirea Fiului tău, pe care o celebrăm în chip tainic. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul este păstorul meu, 
nu voi duce lipsă de nimic; 
el mă paşte pe păşuni verzi, 
mă conduce la ape de odihnă.                                                                 Cf. Ps 22,1-2 
 
sau:
Ucenicii l-au recunoscut pe Isus la frângerea pâinii.                             Lc 24,35

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ntăriţi de această hrană sfântă, 
îţi aducem, Doamne, mulţumire 
şi implorăm îndurarea ta, 
ca revărsarea Duhului Sfânt să-i păstreze statornici în dreptate 
pe aceia care au fost îmbrăcaţi cu putere de sus. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Pentru a trăi ca ucenic al lui Isus în comunitatea creştină este necesar să evităm scandalizarea celor mai slabi şi să oferim iertarea fraternă în mod nelimitat. Dar fără credinţă nu putem să facem aceste lucruri. Trebuie să cerem credinţa ca un dar.

LECTURA I
Înţelepciunea este un duh iubitor de oameni.
Duhul Domnului umple lumea.
Citire din cartea Înţelepciunii 1,1-7

1 Iubiţi dreptatea,
voi, cei care judecaţi pământul,
gândiţi cu bunătate despre Domnul
şi căutaţi-l în simplitatea inimii!
2 Căci el se lasă găsit de cei care nu-l pun la încercare
şi se dezvăluie celor care cred în el.
3 Gândurile perverse îndepărtează de Dumnezeu,
dar puterea pusă la probă îi convinge pe cei nepricepuţi.
4 Căci înţelepciunea nu pătrunde în sufletul care face răul
şi nici nu locuieşte în trupul dedat păcatului.
5 Duhul cel sfânt al disciplinei fuge de înşelăciune,
stă departe de gândurile neînţelepte
şi este îndepărtat când vine nedreptatea.
6 Înţelepciunea este un duh iubitor de oameni,
care nu-l lasă nepedepsit
pe cel care spune blasfemie cu buzele lui,
căci Dumnezeu este martorul gândurilor sale,
supraveghetorul adevărat al inimii
şi cel care-i ascultă limba.
7 Duhul Domnului umple lumea,
ţine toate împreună şi cunoaşte orice sunet.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 138(139),1-3.4-6.7-8.9-10 (R.: 24b)

R
.: Condu-mă, Doamne,
pe calea veşniciei!

1 Doamne, tu mă cercetezi şi mă cunoşti;
2 ştii când mă aşez şi când mă scol;
pătrunzi de departe intenţiile mele;
3 fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ţi scapă;
toate cărările mele îţi sunt cunoscute. R.

4 Înainte de a-mi ajunge cuvântul pe limbă,
tu, Doamne, îl cunoşti în întregime.
5 Tu mă învălui din faţă şi din spate
şi mâna ta stă întinsă asupra mea.
6 Minunată este pentru mine cunoaşterea ta,
prea înaltă ca să o pot înţelege. R.

7 Unde aş putea merge departe de duhul tău
şi unde aş putea fugi dinaintea feţei tale?
8 Dacă m-aş urca la cer, tu eşti acolo;
dacă m-aş coborî în locuinţa morţilor, tu eşti de faţă. R.

9 Dacă aş lua aripile aurorei
şi m-aş opri dincolo de mare,
10 şi acolo mâna ta m-ar conduce
şi dreapta ta m-ar ţine. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Fil 2,15d.16a
(Aleluia) Străluciţi ca nişte luminători în lume;
ţineţi cu tărie cuvântul vieţii! (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă de şapte ori se întoarce la tine,
spunând: „Îmi pare rău!”, tu să-l ierţi!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 17,1-6

1 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Este imposibil să nu vină scandalurile,
dar vai celui prin care vine!
2 Ar fi mai bine pentru el
dacă i s-ar lega o piatră de moară de gât
şi ar fi aruncat în mare, decât să scandalizeze
chiar şi numai pe unul dintre aceştia mici.
3 Fiţi atenţi cu voi înşivă!
Dacă fratele tău păcătuieşte, mustră-l,
iar dacă se converteşte, iartă-l!
4 Dacă păcătuieşte împotriva ta de şapte ori pe zi
şi de şapte ori se întoarce la tine,
spunând: «Îmi pare rău!», tu să-l ierţi!”
5 Apostolii i-au spus Domnului:
„Măreşte-ne credinţa!”
6 Iar Domnul a spus:
„Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar,
aţi spune sicomorului acestuia:
«Dezrădăcinează-te şi plantează-te în mare!» şi v-ar asculta”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Rom 11,29-36; Ps 68; Lc 14,12-14

În evanghelia de astăzi putem aprecia cât de spontan este Isus: este aşa pentru a ne provoca, pentru a ne face să înţelegem cât de diferită este mentalitatea sa de a noastră. Sfatul pe care ni-l dă este neaşteptat: „Când dai un ospăţ la prânz sau la cină, nu-i invita pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe părinţii tăi, nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te invite şi ei la rândul lor şi, astfel, să-ţi primeşti răsplata”. Ciudat! Este natural să-i inviţi la prânz pe părinţi şi prieteni, de la care vei primi în schimb invitaţia la masă. Şi, de asemenea, este ciudată a doua parte: „Dimpotrivă, când dai un ospăţ, invită-i pe cei săraci, pe schilozi, pe şchiopi şi pe orbi. Atunci, ferice de tine, căci ei nu au cu ce să-ţi răsplătească”. De obicei, fericirea vine din a primi, dar Isus spune contrariul, invitându-ne pe calea gratuităţii, a iubirii dezinteresate: adevărata bucurie constă tocmai în aceasta. Dacă o căutăm în relaţiile care ne sunt avantajoase şi plăcute, suntem pe calea greşită; dacă, în schimb, dăm celui care este incapabil să ne ofere la schimb, suntem în logica divină a iubirii care nu se cumpără şi nici nu se vinde.

Prima lectură ne ajută să reflectăm asupra gratuităţii milostivirii divine. Nimeni „nu a dat mai înainte ceva lui Dumnezeu, ca să aibă dreptul de a primi ceva în schimb”. Toţi, evrei şi neevrei, am fost neascultători, dar „Dumnezeu i-a lăsat pe toţi să cadă în neascultare, ca să-şi arate îndurarea faţă de toţi”. Ne aflăm în totalitate în logica iubirii milostive, dezinteresate, gratuite. Este logica în care trebuie să ne aflăm cu toţii şi, deoarece ea este cu totul altfel decât spontană, trebuie să-i cerem astăzi Domnului să transforme mentalitatea şi inima noastră, ca să putem avea în noi gândurile şi iubirea sa.