en-USro-RO

Register | Login
Sunday, February 25, 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Sf. Ştefan Teodor, ep. m.; Fer. Serapion, călug. m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXXII-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Rugăciunea mea să ajungă înaintea ta, Doamne; 
pleacă-ţi urechea la glasul cererii mele!                                 Cf. Ps 87,3 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi îndurător, 
înlătură, cu bunătate, tot ce ne stă împotrivă, 
ca, eliberaţi de orice povară trupească şi sufletească, 
să te putem sluji cu toată libertatea. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Caută, Doamne, cu îndurare, la jertfa pe care ţi-o oferim 
şi dă-ne harul 
să luăm parte, cu inimi pline de credinţă şi de evlavie, 
la pătimirea Fiului tău, pe care o celebrăm în chip tainic. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul este păstorul meu, 
nu voi duce lipsă de nimic; 
el mă paşte pe păşuni verzi, 
mă conduce la ape de odihnă.                                                                 Cf. Ps 22,1-2 
 
sau:
Ucenicii l-au recunoscut pe Isus la frângerea pâinii.                             Lc 24,35

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ntăriţi de această hrană sfântă, 
îţi aducem, Doamne, mulţumire 
şi implorăm îndurarea ta, 
ca revărsarea Duhului Sfânt să-i păstreze statornici în dreptate 
pe aceia care au fost îmbrăcaţi cu putere de sus. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 În faţa lui Dumnezeu, nu are niciun sens comportamentul mercantil care reclamă merite şi recompense sau o atitudine de contabilitate spirituală. Ca şi Învăţătorul, care a venit să slujească şi nu ca să fie slujit, şi ucenicul rosteşte un da necondiţionat în faţa lui Dumnezeu, care “este Iubire” şi “care el ne-a iubit mai întâi”.

LECTURA I
În ochii celor fără de minte,
drepţii sunt morţi cu desăvârşire, dar ei sunt în pace.
Citire din cartea Înţelepciunii 2,23–3,9

2,23 Dumnezeu l-a creat pe om
pentru nestricăciune
şi l-a făcut chip al eternităţii proprii.
24 Prin invidia diavolului
a intrat moartea în lume
şi o încearcă cei care sunt de partea lui.
3,1 Sufletele celor drepţi
sunt în mâna lui Dumnezeu
şi niciun chin nu se va atinge de ele.
2 În ochii celor nepricepuţi,
păreau că mor
şi ieşirea lor era considerată o nenorocire,
3 plecarea de la noi, distrugere,
dar ei sunt în pace.
4 Şi dacă în văzul oamenilor sunt pedepsiţi,
speranţa lor este plină de nemurire.
5 Fiind disciplinaţi cu puţine suferinţe,
li s-au făcut multe binefaceri;
căci Dumnezeu i-a încercat
şi i-a găsit vrednici de el.
6 Ca pe aur în foc i-a probat
şi i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot.
7 În timpul vizitării lor, vor străluci
şi vor alerga ca scânteile printre paie.
8 Vor judeca neamuri,
vor stăpâni popoare
şi Domnul lor va domni peste ei în veci.
9 Cei care s-au încrezut în el vor înţelege adevărul
şi cei care cred în iubire vor rămâne cu el,
căci harul şi îndurarea sunt pentru aleşii lui.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 33(34),2-3.16-17.18-19 (R.: 2a)

R
.: Îl voi binecuvânta pe Domnul
în orice vreme.

2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp,
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
3 Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei umili şi să se bucure! R.

16 Ochii Domnului sunt peste cei drepţi
şi urechea lui ia aminte la strigătele lor!
17 Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul
pentru a şterge amintirea lor de pe pământ. R.

18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude
şi-i scapă din strâmtorarea lor.
19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită
şi-i mântuieşte pe cei cu duhul mâhnit. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,23bc
(Aleluia) Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;
Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

EVANGHELIA
Suntem servitori inutili,
am făcut ceea ce eram datori să facem.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 17,7-10

7 În acel timp,
Isus a spus:
„Cine dintre voi,
având un servitor la arat sau la păstorit,
când acesta se întoarce de la câmp
îi va spune: «Vino îndată şi aşază-te la masă!»
8 Nu-i va spune mai degrabă:
«Pregăteşte-mi ceva pentru cină,
încinge-te ca să-mi slujeşti
până când voi mânca şi voi bea eu,
după aceea vei mânca şi vei bea şi tu!»?
9 Oare e nevoie să-i mulţumească servitorului
că a făcut cele poruncite?
10 Tot aşa şi voi,
când faceţi toate cele care vă sunt poruncite,
spuneţi: «Suntem servitori inutili,
am făcut ceea ce eram datori să facem»”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Înţ 2,23B3,9; Ps 33; Lc 17,7-10

Cartea Înţelepciunii ne invită să învăţăm a privi lucrurile în profunzime, şi nu să ne lăsăm înşelaţi de aparenţe: „Sufletele celor drepţi sunt în mâna lui DumnezeuY În ochii celor fără de minte drepţii sunt morţi cu desăvârşire, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în faţa oamenilor au trecut drept pedepsiţi, nădejdea lor i-a dus la nemurire”. Iată iluzia celui care judecă după aparenţe: credinţa că cel care este contrariat, persecutat, chinuit de către oameni este profund nefericit, în realitate, cel care este în mâinile lui Dumnezeu, unit cu el, este plin de speranţă şi de pace în orice situaţie. Cine priveşte lucrurile în profunzime îşi dă seama foarte bine că, dimpotrivă, nu există fericire în bucuriile lumii, ci un teribil gol, şi tocmai acest gol provoacă cursa plăcerilor, în speranţa de a găsi satisfacţie şi plinătatea vieţii.

Am citit cu mai mult timp în urmă mărturia unui misionar, arestat în China în anii revoluţiei lui Mao, ca duşman al poporului. După interogatorii extenuante, torturi fizice şi psihologice, a fost supus judecăţii poporului. El spune că, acoperit de insulte şi de acuze infame, simţea o bucurie profundă: ştia că atunci era mai unit ca niciodată cu Isus în pătimirea sa. „Chiar dacă în faţa oamenilor au trecut drept pedepsiţi, nădejdea lor i-a dus la nemurire”.

Cartea Înţelepciunii continuă: „Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de el. I-a încercat cum se încearcă aurul în cuptor şi i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot”.

În orice suferinţă să nu ne oprim la ceea ce este superficial, să căutăm intenţia lui Dumnezeu, care întotdeauna este o intenţie de iubire: ne încearcă precum se încearcă aurul în cuptor, pentru a ne purifica, pentru a ne conduce la o iubire mai profundă, mai dezinteresată. Dacă Dumnezeu ne face să înţelegem aceasta, vom fi în pace, chiar şi în suferinţele cele mai mari.

Întotdeauna suntem în mâinile lui Dumnezeu, ochii săi sunt asupra noastră cu iubire în timp ce permite ca să fim încercaţi de durere: să rămânem, deci, fideli lui în orice circumstanţă şi vom avea plinătatea vieţii: „Cei care sunt fideli lui vor trăi alături de el în iubire”.