en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Ss. Albert cel Mare, ep. înv. *; Leopold al III-lea

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXXII-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Rugăciunea mea să ajungă înaintea ta, Doamne; 
pleacă-ţi urechea la glasul cererii mele!                                 Cf. Ps 87,3 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi îndurător, 
înlătură, cu bunătate, tot ce ne stă împotrivă, 
ca, eliberaţi de orice povară trupească şi sufletească, 
să te putem sluji cu toată libertatea. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Caută, Doamne, cu îndurare, la jertfa pe care ţi-o oferim 
şi dă-ne harul 
să luăm parte, cu inimi pline de credinţă şi de evlavie, 
la pătimirea Fiului tău, pe care o celebrăm în chip tainic. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul este păstorul meu, 
nu voi duce lipsă de nimic; 
el mă paşte pe păşuni verzi, 
mă conduce la ape de odihnă.                                                                 Cf. Ps 22,1-2 
 
sau:
Ucenicii l-au recunoscut pe Isus la frângerea pâinii.                             Lc 24,35

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ntăriţi de această hrană sfântă, 
îţi aducem, Doamne, mulţumire 
şi implorăm îndurarea ta, 
ca revărsarea Duhului Sfânt să-i păstreze statornici în dreptate 
pe aceia care au fost îmbrăcaţi cu putere de sus. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Cei zece leproşi, pentru faptul că au fost vindecaţi, ar fi trebuit să şi arate recunoştinţa. Dar singurul care a făcut-o a fost un samaritean, străinul. Ceilalţi nouă s-au limitat să facă ceea ce prescria legea Leviticului în aceste cazuri. Şi nouă, afundaţi de atâtea lucruri pe care le avem de făcut, ni s-ar putea întâmpla să nu avem nici timp, nici inimă pentru a-i mulţumi lui Dumnezeu.

LECTURA I
Ascultaţi, regilor,
şi înţelegeţi!
Citire din cartea Înţelepciunii 6,1-11

1 Ascultaţi, regilor,
şi înţelegeţi!
Învăţaţi, judecători ai marginilor pământului!
2 Plecaţi-vă urechea, stăpânitori ai mulţimilor,
care vă mândriţi cu mulţimi de popoare!
3 Căci v-au fost date stăpânirea de la Domnul
şi puterea de la Cel Preaînalt,
care va cerceta lucrările voastre
şi va analiza hotărârile.
4 Pentru că, fiind slujitori ai domniei lui,
nu aţi judecat drept, nu aţi păzit legea
şi nu aţi umblat după hotărârea lui Dumnezeu.
5 Crunt şi rapid se va ridica împotriva voastră,
căci o judecată de neînduplecat
va fi împotriva celor care conduc.
6 Căci cel mic are parte de iertare şi de îndurare,
dar cei puternici vor fi pedepsiţi straşnic.
7 Stăpânul a toate nu-şi retrage faţa
şi nu se ruşinează faţă de cel mare.
Căci el i-a făcut la fel şi pe cel mic, şi pe cel mare
şi se îngrijeşte de toţi.
8 Dar asupra stăpânitorilor va fi cercetare severă.
9 Deci pentru voi, dominatorilor, sunt cuvintele mele,
ca să învăţaţi înţelepciunea şi să nu cădeţi.
10 Dar cei care păzesc cu sfinţenie cele sfinte vor fi sfinţiţi
şi cei care le vor învăţa vor afla apărare.
11 Doriţi, aşadar, cuvintele mele, tânjiţi şi veţi fi instruiţi!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 81(82),3-4.6-7 (R.: 8a)

R
.: Ridică-te, Dumnezeule,
şi judecă pământul.

3 Faceţi dreptate celui sărac şi orfanului,
daţi dreptate celui umil şi celui sărman!
4 Scăpaţi-l pe cel slab şi pe cel nevoiaş
eliberaţi-l din mâna celor nelegiuiţi! R.

6 Eu am zis: „Voi sunteţi dumnezei!
Toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt!”
7 Cu toate acestea, veţi muri ca toţi oamenii,
veţi cădea ca toţi cei puternici. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 1Tes 5,18
(Aleluia) Mulţumiţi pentru toate,
căci aceasta este voinţa lui Dumnezeu
în Cristos Isus, cu privire la voi! (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu s-a găsit cine să se întoarcă şi să-l glorifice pe Dumnezeu
decât acest străin?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 17,11-19

11 În timp ce mergea spre Ierusalim,
Isus a trecut prin Samaria şi Galileea.
12 A intrat într-un sat
şi i-au venit în întâmpinare zece leproşi
care stăteau la distanţă.
13 Aceştia şi-au ridicat glasul, strigând:
„Isuse, Învăţătorule, îndură-te de noi!”
14 Văzându-i, el le-a spus:
„Mergeţi şi arătaţi-vă preoţilor!”
15 Şi, în timp ce mergeau, s-au curăţat.
Unul dintre ei, văzând că s-a vindecat,
s-a întors glorificându-l pe Dumnezeu cu glas puternic
16 şi a căzut cu faţa la picioarele lui, mulţumindu-i;
iar acesta era samaritean.
17 Atunci Isus a spus:
„Oare nu s-au curăţat zece? Unde sunt ceilalţi nouă?
18 Nu s-a găsit cine să se întoarcă
şi să-l glorifice pe Dumnezeu decât acest străin?”
19 Apoi i-a zis: „Ridică-te şi mergi!
Credinţa ta te-a mântuit”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Înţ 6,2-12; Ps 81; Lc 17,11-19

În această evanghelie, Isus subliniază importanţa mulţumirii, a recunoştinţei. El a vindecat zece leproşi, dar numai un străin se întoarce să-i mulţumească. Ceilalţi erau obişnuiţi cu binefacerile lui Dumnezeu, credeau că este dreptul lor şi nu au considerat necesar să aducă mulţumire.

Noi, care primim foarte multe de la Dumnezeu, uneori suntem mai puţin recunoscători decât aceia care, după ce au trăit departe de el, când au ajuns să-l cunoască, au ştiut să se minuneze de bunătatea sa. Dacă lăsăm în inima noastră să se instaleze obişnuinţa de a nu aduce mulţumire, ne îndepărtăm de Domnul, deoarece mulţumirea este necesară pentru a completa binefacerea lui Dumnezeu. Numai acestui străin venit să mulţumească Isus a putut să-i spună: „Credinţa ta te-a mântuit”. Ceilalţi au primit vindecare, au plecat fericiţi din acest motiv, dar nu sunt în relaţie cu Dumnezeu, nu au credinţa care-i salvează.

Aducerea de mulţumire, într-un anume sens, închide circuitul cu Dumnezeu, strânge legătura cu el, şi acesta este lucrul cel mai important. Primirea unui beneficiu, în fond, este secundară: important este să fii în relaţie cu binefăcătorul, cu acela care dă. Un copil trebuie să primească tot ceea ce are nevoie, dar nu este important că el primeşte uneori ceva, alteori altceva, din punct de vedere material; important este că el se simte iubit de mamă, altfel inima sa nu s-ar dezvolta, nu ar putea creşte în iubire, deoarece i-ar lipsi raportul cu persoana pe care o iubeşte.

Dumnezeu vrea ca noi să simţim iubirea lui, vrea ca să o recunoaştem, nu pentru că este gelos pentru drepturile sale, ci tocmai pentru că nu vrea să ne dea doar nişte bunuri: el vrea să ni se dea pe sine însuşi. Recunoscând darurile sale, noi intrăm în relaţie cu el, completăm acel raport pe care el l-a iniţiat şi care nu poate să fie perfect fără colaborarea noastră. Pentru aceasta este importantă mulţumirea, căci prin ea recunoaştem că Dumnezeu ne iubeşte, că nu ne este suficient să gustăm în mod egoist din binefacerile sale, închizându-ne în noi înşine. Profitarea de orice dar al lui Dumnezeu este ca un aliment pentru suflet, care ne apropie tot mai mult de el, care ne dă bucuria de a fi în iubirea şi bunătatea sa.

La această bucurie ne cheamă Isus atunci când insistă asupra datoriei recunoştinţei.

Este, de asemenea, clar că recunoştinţa, punându-ne într-o atitudine corectă, este un mare ajutor pentru viaţa spirituală. Cine nu este recunoscător cade, fără îndoială, în egoism şi în orgoliu, în timp ce acela care este recunoscător este eliberat de aceste tentaţii. Ar trebui să fim recunoscători nu numai când primim ceva de la el, ci şi în toate acţiunile noastre, aşa cum era Isus care îi mulţumea mereu Tatălui. Chiar şi în timpul pătimirii el îi mulţumea Tatălui, chiar pătimirea însăşi era un sacrificiu de mulţumire, cum o arată instituirea Euharistiei. Isus îi aduce mulţumire lui Dumnezeu, primeşte de la Dumnezeu iminenta pătimire ca pe un minunat dar, prin care Tatăl îl glorifică pe Fiul şi îi dă posibilitatea Fiului să-l preamărească pe el.

Chiar şi noi putem să-i mulţumim lui Dumnezeu primind de la el toate acţiunile noastre, uşoare sau dificile, oricum ar fi: astfel, suntem într-un raport corect cu el şi suntem eliberaţi de insuficienţele umane, de imperfecţiunile umane, de tentaţii. Când totul merge bine, dacă nu-i mulţumim lui Dumnezeu, dacă nu ne gândim că acesta este un dar minunat care ne ajută să creştem în iubirea sa şi în iubirea faţă de alţii, în mod instinctiv ne complacem în noi înşine şi compromitem harul pe care Dumnezeu abia ni l-a dat, în loc să trăim în iubire. Şi atunci când lucrurile nu merg bine, dacă în loc să ne indispunem, să ne descurajăm, deschidem ochii pentru a vedea în credinţă că Dumnezeu lucrează în noi pentru a ne face asemănători Fiului său, care a suferit, dar apoi a fost glorificat, inima noastră se schimbă. În loc să ne cufundăm în amărăciune, ne îndreptăm spre adevărata lumină şi, astfel, găsim izvorul generozităţii. Adevărata generozitate nu este efortul titanic care ne poate face eroi; adevărata generozitate se primeşte de la Dumnezeu cu recunoştinţă şi iubire.

Să-i cerem Domnului să ne dea dorinţa de a-i mulţumi întotdeauna, acea dorinţă pe care la Liturghie o exprimăm spunând: „Vrednic şi drept este să-ţi aducem mulţumire”. Apostolul Paul repetă încontinuu creştinilor că trebuie să aducă mulţumire şi le dă el însuşi exemplu: la începutul fiecărei scrisori, sufletul său izbucneşte în aducere de mulţumire pentru tot binele pe care Dumnezeu îl împlineşte prin el şi prin întreaga Biserică. Să-i cerem, deci, Domnului să ne ajute să fim în fiecare zi „Euharistie”, adică să fim în atitudine de recunoştinţă, de aducere de mulţumire, primind de la el fiecare lucrare a noastră ca o hrană: „Hrana mea este să fac voinţa Tatălui meu”.