en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Ss. Margareta a Scoţiei, regină *; Gertruda, fc. *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXXII-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Rugăciunea mea să ajungă înaintea ta, Doamne; 
pleacă-ţi urechea la glasul cererii mele!                                 Cf. Ps 87,3 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi îndurător, 
înlătură, cu bunătate, tot ce ne stă împotrivă, 
ca, eliberaţi de orice povară trupească şi sufletească, 
să te putem sluji cu toată libertatea. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Caută, Doamne, cu îndurare, la jertfa pe care ţi-o oferim 
şi dă-ne harul 
să luăm parte, cu inimi pline de credinţă şi de evlavie, 
la pătimirea Fiului tău, pe care o celebrăm în chip tainic. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul este păstorul meu, 
nu voi duce lipsă de nimic; 
el mă paşte pe păşuni verzi, 
mă conduce la ape de odihnă.                                                                 Cf. Ps 22,1-2 
 
sau:
Ucenicii l-au recunoscut pe Isus la frângerea pâinii.                             Lc 24,35

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ntăriţi de această hrană sfântă, 
îţi aducem, Doamne, mulţumire 
şi implorăm îndurarea ta, 
ca revărsarea Duhului Sfânt să-i păstreze statornici în dreptate 
pe aceia care au fost îmbrăcaţi cu putere de sus. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Împreună cu mulţi din contemporanii lor, fariseii credeau că împărăţia lui Dumnezeu se poate “localiza”. O considerau legată de instituţiile religioase şi chiar politice ale Israelului. Însă, pentru Isus, ea era prezenţa Duhului său care acţionează în mijlocul bărbaţilor şi al femeilor, în inimile lor, chiar dacă ei ştiu acest lucru sau nu.

LECTURA I
Înţelepciunea este iradierea luminii veşnice,
oglinda fără pată a lucrării lui Dumnezeu.
Citire din cartea Înţelepciunii 7,22–8,1

7,22 În înţelepciune
este un duh inteligent, sfânt, unic,
pluriform, subtil, abil, clar,
nedefinit, pătrunzător, neatins,
iubitor de bine şi acut,
23 irezistibil, binefăcător, iubitor de oameni,
stabil, sigur, fără griji, atotputernic, atotsupraveghetor,
care pătrunde prin toate duhurile inteligente,
pure şi subtile.
24 Înţelepciunea este mai mobilă decât orice mişcare,
se extinde şi pătrunde prin toate datorită purităţii.
25 Ea este suflul puterii lui Dumnezeu,
revărsarea pură a gloriei Celui Atotputernic,
şi nimic impur nu pătrunde în ea.
26 Este iradierea luminii veşnice,
oglinda fără pată a lucrării lui Dumnezeu
şi imaginea bunătăţii sale.
27 Deşi este una, pe toate le poate
şi, rămânând în ea, pe toate le înnoieşte
şi, generaţie după generaţie,
se schimbă în sufletele sfinte
şi pregăteşte prieteni ai lui Dumnezeu şi profeţi.
28 Dumnezeu nu iubeşte pe nimeni altcineva,
decât pe cel care locuieşte împreună cu înţelepciunea.
29 Este mai frumoasă decât soarele
şi decât orice aşezare a stelelor;
comparată cu lumina, este aflată cea dintâi.
30 Căci această lumină este urmată de noapte,
dar răutatea nu va domina înţelepciunea.
8,1 Ea se întinde cu putere de la un capăt la altul
şi guvernează toate cu bunătate.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),89.90.91.130.135.175 (R.: 89a)

R
.: Cuvântul tău, Doamne,
rămâne în vecii vecilor.

89 Cuvântul tău, Doamne, rămâne în veci,
neschimbat în cer. R.

90 Fidelitatea ta dăinuie din generaţie în generaţie;
tu ai întemeiat pământul şi el se menţine. R.

91 După judecăţile tale, totul dăinuie până astăzi,
căci toate te slujesc pe tine. R.

130 Explicarea cuvintelor tale dă lumină
şi pricepere celor nepricepuţi. R.

135 Luminează-ţi faţa pentru slujitorul tău
şi învaţă-mă hotărârile tale! R.

175 Să trăiască sufletul meu şi să te laude,
judecăţile tale îmi vor veni în ajutor! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,5ab
(Aleluia) Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele, spune Domnul.
Cel care rămâne în mine şi eu în el,
acela aduce roade multe. (Aleluia)

EVANGHELIA
Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 17,20-25

20 În acel timp,
întrebat de farisei
când vine împărăţia lui Dumnezeu,
Isus, răspunzând, le-a zis:
„Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în mod vizibil.
21 Nici nu poţi spune: «Iat-o aici!» sau: «Iat-o acolo!»,
căci, iată, împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru!”
22 Atunci le-a spus discipolilor:
„Vor veni zile
în care veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului Omului
şi nu o veţi vedea.
23 Şi vă vor spune: «Iată aici!» sau: «Iată acolo!»
Dar nu mergeţi şi nu-i urmaţi!
24 Aşa cum fulgerul strălucitor luminează
de la un capăt la celălalt al cerului,
aşa va fi Fiul Omului în ziua lui.
25 Însă trebuie mai întâi să sufere multe
şi să fie respins de această generaţie”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Înţ 7,22B8,1; Ps 118; Lc 17,20-25

„Împărăţia lui Dumnezeu nu vine aşa ca să o poţi recunoaşte după semne vizibileY Împărăţia lui Dumnezeu este în mijlocul vostru”.

Isus ne cheamă la o vigilenţă constantă şi plină de pace, pentru a recunoaşte lumina şi iubirea lui Dumnezeu în lucrurile obişnuite, cotidiene. Isus B este el însuşi împărăţia lui Dumnezeu în persoană B în aparenţă era un om ca ceilalţi, nu-şi arăta gloria de Fiu al lui Dumnezeu, şi totuşi a venit de la Tatăl pentru a ne învăţa calea înţelepciunii. El însuşi este Înţelepciunea!

Deja înţelepţii Vechiul Testament au recunoscut că înţelepciunea nu este de la oameni, ci are în ea ceva divin: „Duh inteligent şi sfânt, unic şi multiplu, ager şi iute, pătrunzătorY„. Şi încă: „Ea este emanarea puterii lui Dumnezeu, reflexul luminii veşnice”. Lumină intelectuală, deci, care pătrunde orice lucru, dar şi lumină spirituală, care înseamnă mult mai mult, care ajută la cunoaşterea persoanelor, care pune în raport cu Dumnezeu însuşi şi „care se dăruieşte sufletelor sfinte şi face din ele prieteni ai lui Dumnezeu”. Aici avem o revelaţie foarte preţioasă; viaţa noastră intelectuală înseamnă o oarecare participare la viaţa divină.

În Noul Testament ea este completată şi depăşită de revelaţia lui Isus, Înţelepciunea divină care luminează toate circumstanţele vieţii umane şi ne ajută să trăim într-un raport total cu Dumnezeu. Nu numai „emanarea  puterii lui Dumnezeu”, dar, aşa cum este exprimat în Scrisoarea către Evrei, „strălucirea gloriei şi chipul fiinţei lui Dumnezeu care ţine toate prin cuvântul puterii sale” (1,3). Iată darul lui Dumnezeu, împărăţia lui Dumnezeu în mijlocul nostru: el însuşi.

Dar este necesar să-l primim în noi, împlinind, astfel, arzătoarea dorinţă a lui Isus, pe care a exprimat-o în rugăciunea către Tatăl înaintea pătimirii sale: „Eu în ei şi tu în mineY pentru ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei şi eu în ei”.