en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 martie 2018

Calendarul zilei

Marți, 20 martie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Num 21,4-9: Oricine este mușcat și va privi spre șarpele din bronz va trãi.
Ps 101: Doamne, ascultã rugãciunea mea, și strigarea mea sã vinã la tine!
In 8,21-30: Când îl veți fi înãlțat pe Fiul Omului, atunci veți înþelege cã eu sunt.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Elisabeta a Ungariei, călug. **; Florin, pr.

 Liturghierul Roman

                                                    17 noiembrie
                                  Sfânta Elisabeta a Ungariei, călugăriță
 

Ant. la intrare 
Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, 
căci eram bolnav şi m-aţi vizitat. 
Adevăr vă spun: 
tot ce i-aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici, 
mie mi-aţi făcut, spune Domnul (T.P. aleluia).                                 Cf. Mt 25,34.36.40

sau:
El este darnic faţă de cei săraci, 
dreptatea lui rămâne în vecii vecilor, 
iar fruntea lui se înalţă cu cinste (T.P. aleluia).                                     Ps 111,9

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, 
care i-ai dat sfintei Elisabeta, harul 
de a-l recunoaşte şi a-l cinsti pe Cristos în cei săraci, 
fă-ne, te rugăm, prin mijlocirea ei, 
să-i slujim cu iubire neobosită pe cei aflaţi în suferinţe şi lipsuri. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, darurile poporului tău 
şi dă-ne harul, 
ca, celebrând lucrarea iubirii nemărginite a Fiului tău, 
să fim şi noi întăriţi în dragostea faţă de tine şi faţă de aproapele, 
după exemplul sfintei Elisabeta a Ungariei. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Nimeni nu are o iubire mai mare 
decât acela care îşi dă viaţa pentru prietenii săi, 
spune Domnul (T.P. aleluia).                                                                                   Cf. In 15,13

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi cu sfintele taine, 
te rugăm, Doamne, să ne dai harul 
de a urma exemplul sfintei) Elisabeta a Ungariei, 
care te-a slujit cu pietate neobosită 
şi a făcut bine poporului tău, cu nemărginită iubire. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Căsătorită la 14 ani cu ducele Ludovic al IV-lea al Turingiei, şi mamă a trei copii, Elisabeta (1207-1231), fiică a lui Andrei, regele Ungariei, rămâne văduvă la 20 de ani. De atunci ea este supusă unor incredibile umiliri, pe care însă le suportă cu bunăvoinţă. Ca terţiară franciscană, mereu preocupată de meditarea celor cereşti, a îmbrăţişat o viaţă de totală sărăcie şi a înfiinţat un spital în care ea însăşi îi îngrijea pe bolnavi. A murit la Marburg la 24 de ani. Este o sfântă foarte populară şi a fost canonizată la patru ani după moartea ei.

LECTURA I
La fel şi noi
trebuie să ne dăm vieţile pentru fraţi.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 3,14-18

14 Iubiţilor,
noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă,
pentru că îi iubim pe fraţi.
Cine nu iubeşte rămâne în moarte.
15 Oricine îl urăşte pe fratele său este un criminal
şi voi ştiţi că niciun criminalnu are viaţă veşnică
ce rămâne în el.
16 În aceasta am cunoscut iubirea: el şi-a dat viaţa pentru noi.
La fel şi noi suntem datori să ne dăm vieţile pentru fraţi.
17 Dacă cineva are bogăţiile lumii şi-l vede pe fratele său
care este în nevoie şi îşi închide inima faţă de el,
cum poate să rămână în acela iubirea lui Dumnezeu?
18 Copii, să nu iubim numai cu vorba sau cu limba,
ci cu fapta şi adevărul.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (R.: 2a sau 9a)

R
.: Îl voi binecuvânta pe Domnul
în orice vreme.
sau: 
Gustaţi şi vedeţi
cât de bun este Domnul!

2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp,
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
3 Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei umili şi să se bucure! R.

4 Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine,
să înălţăm numele lui împreună!
5 L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns
şi m-a eliberat de orice teamă. R.

6 Priviţi la el şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu se vor acoperi de ruşine!
7 Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
şi l-a scăpat din toate strâmtorările sale. R.

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el
şi-i scapă din primejdie.
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,
fericit omul care îşi caută în el refugiu! R.

10 Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii lui,
căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el!
11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame,
dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R.

 

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 13,34
(Aleluia) „Vă dau o poruncă nouă”, spune Domnul,
„să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum eu v-am iubit pe voi!” (Aleluia)

EVANGHELIA
Fiţi milostivi,
precum Tatăl vostru este milostiv!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 6,27-38

În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
27 „Vouă, care mă ascultaţi, vă spun:
iubiţi-i pe duşmanii voştri,
faceţi bine celor care vă urăsc,
28 binecuvântaţi-i pe cei care vă blestemă,
rugaţi-vă pentru cei care vă defăimează!
29 Celui care te loveşte peste un obraz,
întoarce-i-l şi pe celălalt,
iar pe cel care-ţi ia mantia
nu-l împiedica să-ţi ia şi tunica!
30 Celui care îţi cere, dă-i,
şi de la cel care a luat dintr-ale tale nu cere înapoi!
31 Aşa cum vreţi ca oamenii să vă facă vouă, faceţi-le la fel!
32 Dacă îi iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveţi?
Căci şi păcătoşii îi iubesc pe cei care îi iubesc pe ei.
33 Şi dacă faceţi bine celor care vă fac bine, ce răsplată aveţi?
Şi păcătoşii fac la fel.
34 Şi dacă daţi cu împrumut
celor de la care speraţi să primiţi înapoi,
ce răsplată aveţi?
Şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor,
ca să primească la fel înapoi.
35 Voi însă iubiţi-i pe duşmanii voştri,
faceţi bine şi daţi cu împrumut fără ca să aşteptaţi nimic,
iar răsplata voastră va fi mare
şi veţi fi fiii Celui Preaînalt,
pentru că el este bun faţă de cei nerecunoscători şi răi.
36 Fiţi milostivi,
precum Tatăl vostru este milostiv!
37 Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi;
nu condamnaţi şi nu veţi fi condamnaţi,
iertaţi şi veţi fi iertaţi;
38 daţi şi vi se va da;
o măsură bună, îndesată, scuturată şi cu vârf
vi se va da în poală,
căci cu măsura cu care măsuraţi,
vi se va măsura şi vouă!”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Înţ 13,1-9; Ps 18; Lc 17,26-37

În timpul lui Isus, iudeii doreau foarte mult împărăţia lui Dumnezeu, aşteptau cu nelinişte revelarea ei. Domnul însuşi a fost de mai multe ori întrebat despre venirea împărăţiei, despre „ziua Fiului Omului”, care trebuia să ducă la îndeplinire planul dreptăţii divine, şi el nu a indicat niciodată momentul precis al acestei veniri, dar a arătat nevoia de a fi întotdeauna pregătiţi în vederea venirii ei. Cuvintele lui Isus nu sunt clare şi mulţi puteau gândi chiar că el voise să se refere la asediul şi căderea Ierusalimului. Intenţia lui Isus nu era însă aceea de a face profeţii extraordinare; el voia doar să ne facă să înţelegem necesitatea de a fi întotdeauna pregătiţi să-l primim pe Dumnezeu în viaţa noastră, în evenimentele obişnuite ca şi în cele extraordinare. Trebuie să fim întotdeauna pregătiţi pentru venirea Domnului, care ajunge la noi pe neprevăzute. Cine nu-l aşteaptă este luat pe nepregătite: „Ceea ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, cum s-a întâmplat în timpul lui Lot: oamenii mâncau, beau, se căsătoreau, cumpărau, vindeau”, fără să-l aştepte pe Dumnezeu. Şi când el vine nu găseşte sufletul pregătit. Deoarece venirea Domnului nu priveşte numai evenimentele care angajează un popor şi pentru că ea poate avea loc pe neaşteptate, chiar şi în viaţa noastră întâlnirea cu Dumnezeu se realizează în moduri neprevăzute. Moartea, chiar şi pentru cei grav bolnavi, vine pe neprevăzute. Ea este aşteptată zi de zi, şi soseşte când nimeni nu se mai gândeşte la ea: există o ameliorare, lucrurile merg bineY şi deodată vine moartea.

Trebuie, deci, să fim gata. Cum? A fi gata nu înseamnă a ne schimba ocupaţia; ci e vorba de o atitudine interioară. Modul în care ne desfăşurăm activităţile noastre normale este modul în care îl aşteptăm pe Domnul.

Dacă tot ceea ce facem, facem împreună cu el, atunci îl aşteptăm; dacă trăim în observarea poruncilor şi în iubirea sa, sosirea sa nu ne va surprinde şi vom fi mulţumiţi că el ne cheamă să fim cu el pentru totdeauna.

În viaţa sfântului Alois Gonzaga se relatează că, în timp ce se juca cu alţi trei copii, cineva i-a întrebat: „Ce aţi face dacă vi s-ar spune că în două minute veţi muri?” Fiecare a încercat un răspuns cât mai bun, de exemplu: „M-aş duce în capelă să mă rog pentru a mă pregăti pentru moarte”. Şi se spune că sfântul Alois a răspuns: „Aş continua să mă joc!” Jocul său era ceea ce Dumnezeu voia de la el în acel moment; bucuria sa era aceea pe care iubirea lui Dumnezeu i-o trimitea: ce ar fi putut să facă mai bine, dacă nu ceea ce plăcea Domnului pentru acel moment?

E o bună lecţie pentru noi.