en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Sfinţirea Bazilicilor “Sf. Petru” şi “Sf. Paul” *; Fer. Carolina Kozka, fc. m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXXII-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Rugăciunea mea să ajungă înaintea ta, Doamne; 
pleacă-ţi urechea la glasul cererii mele!                                 Cf. Ps 87,3 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi îndurător, 
înlătură, cu bunătate, tot ce ne stă împotrivă, 
ca, eliberaţi de orice povară trupească şi sufletească, 
să te putem sluji cu toată libertatea. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Caută, Doamne, cu îndurare, la jertfa pe care ţi-o oferim 
şi dă-ne harul 
să luăm parte, cu inimi pline de credinţă şi de evlavie, 
la pătimirea Fiului tău, pe care o celebrăm în chip tainic. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul este păstorul meu, 
nu voi duce lipsă de nimic; 
el mă paşte pe păşuni verzi, 
mă conduce la ape de odihnă.                                                                 Cf. Ps 22,1-2 
 
sau:
Ucenicii l-au recunoscut pe Isus la frângerea pâinii.                             Lc 24,35

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ntăriţi de această hrană sfântă, 
îţi aducem, Doamne, mulţumire 
şi implorăm îndurarea ta, 
ca revărsarea Duhului Sfânt să-i păstreze statornici în dreptate 
pe aceia care au fost îmbrăcaţi cu putere de sus. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Creştinii trebuie să înveţe să trăiască evanghelia într-un moment în care “Dumnezeu îi face pe ai săi să aştepte”. Va fi necesar să se roage cu încredere şi perseverenţă, siguri că Dumnezeu îşi va realiza planurile. Toate acestea le găsim într-o mică parabolă, în Luca 11,5-8.

LECTURA I
S-a văzut un drum fără piedică în Marea Roşie
şi cei pe care i-ai mântuit, ca nişte miei care zburdă.
Citire din cartea Înţelepciunii 18,14-16; 19,6-9

18,14 Când tăcerea profundă
învăluia toate
şi noaptea era la jumătatea cursului ei,
15 cuvântul tău atotputernic, luptător de neoprit,
din ceruri, de la tronul tău regesc,
a pornit în mijlocul pământului sortit pieirii
purtând, ca o spadă ascuţită, decretul tău de neschimbat.
16 Oprindu-se, a umplut toate de moarte;
atingea cerul, dar păşea pe pământ.
19,6 Întreaga creaţie era formată,
în propria fire, din nou de sus, slujind hotărârilor tale,
ca să fie copiii tăi păziţi nevătămaţi.
7 S-au văzut un nor care umbrea tabăra,
o retragere a pământului uscat de unde mai înainte era apă,
un drum fără piedică din Marea Roşie,
o câmpie plină de verdeaţă, dintre valurile puternice,
8 prin care a trecut întregul popor,
cei învăluiţi de mâna ta, care au văzut semne minunate.
9 Precum nişte cai care pasc şi ca nişte miei care zburdă,
te lăudau pe tine, Doamne, care i-ai mântuit.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 104(105),2-3.36-37.42-43 (R.: 5a)

R
.: Aduceţi-vă aminte
de faptele minunate ale Domnului!
sau:
Aleluia.

2 Cântaţi-i, cântaţi psalmi!
Meditaţi la toate minunile sale!
3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt!
Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! R.

36 A lovit pe toţi întâii-născuţi din ţara lor,
toată primiţia puterii lor.
37 I-a scos pe ei încărcaţi cu argint şi aur
şi nu se afla niciunul care se clătina în triburile lor. R.

42 Pentru că şi-a adus aminte de cuvântul său cel sfânt
dat lui Abraham, slujitorul său.
43 L-a făcut pe poporul său să iasă cu veselie,
pe aleşii săi, în mijlocul strigătelor de bucurie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. 2Tes 2,14
(Aleluia) Dumnezeu ne-a chemat prin evanghelie
spre dobândirea gloriei Domnului nostru Isus Cristos. (Aleluia)

EVANGHELIA
Dumnezeu va face dreptate aleşilor săi
care strigă către el.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 18,1-8

1 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi o parabolă
referitor la datoria de a se ruga întotdeauna
şi de a nu se descuraja:
2 „Într-o cetate, era un judecător care nu se temea de Dumnezeu
şi căruia nu-i era ruşine de oameni.
3 Şi mai era în cetatea aceea o văduvă care venea la el
şi-i spunea: «Fă-mi dreptate împotriva duşmanului meu!»
4 Dar, mult timp, el nu a voit.
Apoi şi-a zis: «Deşi de Dumnezeu nu mă tem
şi de oameni nu mi-e ruşine,
5 pentru că nu mă lasă în pace,
îi voi face totuşi dreptate văduvei acesteia,
ca să nu vină şi să mă tot bată la cap»”.
6 Iar Domnul a zis:
„Aţi auzit ce a spus judecătorul nedrept!
7 Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor săi
care strigă zi şi noapte către el,
chiar dacă-i face să aştepte?
8 Vă spun că le va face dreptate repede.
Dar când va veni Fiul Omului,
va găsi oare credinţă pe pământ?”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Înţ 18,14-16; 19,6-9; Ps 104; Lc 18,1-8

 

 

În aceste zile citim la liturgia cuvântului din Cartea Înţelepciunii; Maria, pe care o invocăm cu titlul de „Scaunul Înţelepciunii”, este expresia perfectă a acesteia. Chiar ea spune despre sine în mijlocul poporului: „Toate popoarele mă vor numi fericită”; dar tot ea se umileşte: „A privit la smerenia slujitoarei sale”. Evangheliile păstrează foarte puţine cuvinte ale sfintei Fecioare, dar de la ea ne vine o învăţătură care este sinteza tuturor: „Faceţi ceea ce (Isus) vă va spune”. Şi la Cana, apa a fost transformată în vin de nuntă. Iată regula esenţială a vieţii creştine: „Faceţi ceea ce Isus vă va spune”.

Zilele noastre pot părea nesemnificative, simple, monotone: „apă” care curge şi nu lasă nici o urmă. Dar ele pot deveni „vin pentru nuntă” dacă sunt trăite în supunere faţă de voinţa lui Dumnezeu, trăind în iubirea sa.

Putem gândi că Maria ar putea să ne spună alte cuvinte prin care să ne invite la Isus: „Rămâneţi în iubire”. Rămâneţi în iubire aşa cum eu am rămas în iubire: atunci toate acţiunile voastre, chiar cele mai mărunte şi banale, se vor transforma în vin de nuntă.

Să rămânem alături de mama şi învăţătoarea noastră, pentru ca lumina înţelepciunii sale să ne poată lumina: vom vedea atunci „lucruri minunate” pe care Domnul va continua să le împlinească în mijlocul nostru aşa cum a făcut pentru poporul ales. Vom vedea şi minuni pe care le va opera în noi, dacă vom fi cu adevărat ascultători faţă de glasul matern al Mariei: „Faceţi ceea ce vă va spune!” Şi atunci, asemenea ei, vom putea înălţa cântece de bucurie pentru a lăuda marea sa milostivire.