en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Sf. Abdia, profet

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXXIII-A DE PESTE ANAnt. la intrare 
Gândurile mele sunt gânduri de pace, şi nu de nenorocire;
strigaţi către mine şi eu vă voi asculta
şi vă voi întoarce din robie de pretutindeni.                 Cf. Ier 29,11.12.14

RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne, Dumnezeul nostru,
dă-ne, te rugăm, harul
să te urmăm mereu cu bucurie,
căci numai slujindu-te necontenit pe tine, izvorul oricărui bine,
putem afla fericirea deplină şi nepieritoare.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
ca darul pe care îl aducem înaintea ochilor tăi
să ne dobândească harul de a te sluji cu credinţă
şi să ne călăuzească la veşnicia fericită.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Pentru mine, fericireamea e sămă apropii deDumnezeu,
să-mi pun în Domnul Dumnezeu speranţa mea.                 Cf. Ps 72,28


sau: 
Adevăr vă spun: tot ceea ce veţi cere în rugăciune,
credeţi că aţi primit deja şi vi se va da.                              Mc 11,23-24

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Împărtăşindu-ne, Doamne, cu darul sfintelor taine
te rugăm cu umilinţă ca jertfa pe care Fiul tău
ne-a poruncit s-o aducem în amintirea lui
să mărească în inimile noastre iubirea.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Prin soţia harnică şi iscusită în cele gospodăreşti şi prin sluga fidelă în folosirea avutului pe care i l-a încredinţat stăpânul, prima lectură şi Evanghelia par să insinueze însuşirile spiritului prezentat în predica de pe munte. De fapt, prin aceste exemple, Scriptura vrea să ne dea o lecţie de perseverentă fidelitate. Aceasta este fidelitatea pe care o cere de la noi şi sfântul apostol Paul în epistola sa, atunci când ne impune să rămânem treji în aşteptarea venirii din nou a Mântuitorului. Pe cei credincioşi ziua Domnului nu poate să-i surprindă, pentru că ei sunt mereu în lumină, care le arată ziua Domnului care vine şi nu le permite să stea inactivi.

LECTURA I
Daţi-i după rodul mâinilor sale!
Citire din cartea Proverbelor 31,10-13.19-20.30-31

10 Femeia de valoare cine o poate găsi?
Ea este mai preţioasă decât coralii din depărtare.
11 Inima soţului ei se încrede în ea
şi prada nu-i va lipsi.
12 Ea îi procură binele, şi nu răul,
în toate zilele vieţii ei.
13 Ea caută lână şi in
şi face lucruri plăcute cu palmele sale.
19 Mâinile ei se întind spre furcă
şi palmele sale apucă fusul.
20 Ea îşi desface palma către cel umil
şi-şi întinde mâna către cel nevoiaş.
30 Falsă este graţiozitatea şi deşartă e frumuseţea femeii,
dar cea care se teme de Domnul, ea trebuie lăudată.
31 Daţi-i după rodul mâinilor sale
şi lucrările ei s-o laude la porţi!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 127(128),1-2.3.4-5 (R.: cf. 1a)

R
.: Fericit este omul
care se teme de Domnul!

1 Fericiţi toţi cei care se tem de Domnul
şi umblă pe căile sale!
2 Atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale;
vei fi fericit şi toate îţi vor merge bine. R.

3 Soţia ta va fi ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale;
copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului
împrejurul mesei tale. R.

4 Iată, aşa va fi binecuvântat omul
care se teme de Domnul!
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion,
ca să vezi fericirea Ierusalimului
în toate zilele vieţii tale. R.

LECTURA A II-A
Ziua Domnului să nu vă surprindă ca un hoţ.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Tesaloniceni 5,1-6

1 Fraţilor,
cât despre timpul şi momentul acela,
nu aveţi nevoie ca să vi se scrie,
2 căci voi înşivă ştiţi precis
că ziua Domnului vine ca un hoţ în timpul nopţii.
3 Când vor zice unii: „Pace şi linişte!”,
atunci, pe neaşteptate, va cădea peste ei devastarea
precum durerile naşterii peste cea însărcinată
şi nu vor scăpa.
4 Însă voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric,
încât ziua aceea să vă surprindă ca un hoţ.
5 Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei.
Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.
6 Aşadar, să nu dormim precum ceilalţi,
ci să veghem şi să nu ne pierdem cumpătul.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,4a.5b
(Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul.
Cel care rămâne în mine şi eu în el,
acela aduce roade multe. (Aleluia)

EVANGHELIA*
Peste puţin ai fost credincios:
intră în bucuria stăpânului tău!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 25,14-30

14 În acel timp,
Isus le-a spus această parabolă discipolilor săi:
„Un om, voind să plece într-o călătorie,
şi-a chemat servitorii şi le-a încredinţat bunurile sale.
15 Şi unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, iar altuia unul,
fiecăruia după propria putere.
Apoi a plecat. Îndată,
16 cel care primise cinci talanţi s-a dus, a lucrat cu ei
şi a câştigat alţi cinci.
17 La fel cel cu doi talanţi, a câştigat alţi doi.
18 Dar cel care primise unul s-a dus,
a săpat o groapă în pământ
şi a ascuns banii stăpânului său.
19 După mult timp,
a venit stăpânul acelor servitori şi le-a cerut cont.
20 Venind cel care primise cinci talanţi,
a adus alţi cinci talanţi,
spunând: «Stăpâne, cinci talanţi mi-ai dat,
iată, alţi cinci talanţi am câştigat!»
21 Stăpânul i-a zis:
«Bine, servitor bun şi credincios!
Peste puţin ai fost credincios, te voi stabili peste multe.
Intră în bucuria stăpânului tău!»
22 Venind apoi cel cu doi talanţi, a spus:
«Stăpâne, doi talanţi mi-ai dat,
iată, alţi doi talanţi am câştigat».
23 Stăpânul i-a zis: «Bine, servitor bun şi credincios!
Peste puţin ai fost credincios, te voi stabili peste multe.
Intră în bucuria stăpânului tău!»
24 În sfârşit, venind şi cel care primise un talant,
a zis: «Stăpâne, ştiam că eşti un om aspru,
care seceri unde n-ai semănat
şi aduni de unde n-ai împrăştiat,
25 şi, pentru că m-am temut,
m-am dus şi am ascuns talantul tău în pământ.
Iată, ai ce este al tău!»
26 Dar stăpânul i-a răspuns:
«Servitor rău şi leneş!
Ştiai că secer unde n-am semănat
şi adun de unde n-am împrăştiat.
27 Deci trebuia să depui banii mei la bancheri,
iar la venirea mea, aş fi retras ce este al meu cu dobândă.
28 Aşadar, luaţi de la el talantul
şi daţi-l celui ce are zece talanţi!
29 Pentru că oricui are i se va da şi-i va prisosi,
iar de la cel care nu are se va lua şi ceea ce are.
30 Iar pe servitorul netrebnic aruncaţi-l afară în întuneric:
acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor!»”
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:
ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,4a.5b
(Aleluia) Rămâneţi în mine, şi eu în voi, spune Domnul.
Cel care rămâne în mine şi eu în el,
acela aduce roade multe! (Aleluia)

EVANGHELIA*
Peste puţin ai fost credincios:
intră în bucuria stăpânului tău!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 25,14-15.19-21

14 În acel timp,
Isus le-a spus această parabolă discipolilor săi:
„Un om, voind să plece într-o călătorie,
şi-a chemat servitorii şi le-a încredinţat bunurile sale.
15 Şi unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, iar altuia unul,
fiecăruia după propria putere.
Apoi a plecat.
19 După mult timp,
a venit stăpânul acelor servitori şi le-a cerut cont.
20 Venind cel care primise cinci talanţi,
a adus alţi cinci talanţi,
spunând: «Stăpâne, cinci talanţi mi-ai dat,
iată alţi cinci talanţi am câştigat!»
21 Stăpânul i-a zis:
«Bine, servitor bun şi credincios!
Peste puţin ai fost credincios, te voi stabili peste multe.
Intră în bucuria stăpânului tău!»”
Cuvântul Domnului