en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Clement I, pp. m. *; Columban, abate *; Lucreţia, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXXIII-A DE PESTE ANAnt. la intrare 
Gândurile mele sunt gânduri de pace, şi nu de nenorocire;
strigaţi către mine şi eu vă voi asculta
şi vă voi întoarce din robie de pretutindeni.                 Cf. Ier 29,11.12.14

RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne, Dumnezeul nostru,
dă-ne, te rugăm, harul
să te urmăm mereu cu bucurie,
căci numai slujindu-te necontenit pe tine, izvorul oricărui bine,
putem afla fericirea deplină şi nepieritoare.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
ca darul pe care îl aducem înaintea ochilor tăi
să ne dobândească harul de a te sluji cu credinţă
şi să ne călăuzească la veşnicia fericită.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Pentru mine, fericireamea e sămă apropii deDumnezeu,
să-mi pun în Domnul Dumnezeu speranţa mea.                 Cf. Ps 72,28


sau: 
Adevăr vă spun: tot ceea ce veţi cere în rugăciune,
credeţi că aţi primit deja şi vi se va da.                              Mc 11,23-24

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Împărtăşindu-ne, Doamne, cu darul sfintelor taine
te rugăm cu umilinţă ca jertfa pe care Fiul tău
ne-a poruncit s-o aducem în amintirea lui
să mărească în inimile noastre iubirea.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Evanghelistul Luca, iubind contrastele puternice, ne prezintă acum, după intrarea triumfală în Ierusalim, plânsul lui Isus în faţa oraşului. Greşeala Ierusalimului este aceea de a nu fi recunoscut momentul mântuirii care a ajuns o dată cu Isus. Şi astăzi, dacă nu suntem atenţi la evenimentele şi situaţiile în care trăim, riscăm să nu ne dăm seama de trecerea Domnului prin viaţa noastră.

LECTURA I
Vom ţine alianţa părinţilor noştri.
Citire din cartea întâi
a Macabeilor 2,15-29

15 În zilele acelea,
cei care erau lângă rege
şi care obligau la apostazie
au venit în cetatea Modiin, ca să aducă jertfe.
16 Mulţi din Israel treceau la ei,
însă Matatia şi fiii lui s-au adunat împreună.
17 Cei care erau lângă rege i-au zis lui Matatia:
„Tu eşti un conducător cinstit şi mare în cetatea aceasta,
sprijinit de fii şi de fraţi.
18 Acum, apropie-te primul şi împlineşte hotărârea regelui
aşa cum au făcut toate neamurile,
bărbaţii lui Iuda şi cei care au rămas la Ierusalim
şi fiţi tu şi fiii tăi dintre cei care îl iubesc pe rege!
Tu şi fiii tăi veţi fi cinstiţi cu aur, argint
şi daruri multe”.
19 Matatia a răspuns şi a zis cu glas puternic:
„Chiar dacă toate neamurile
care se află sub stăpânirea regelui vor asculta de el
şi fiecare va părăsi cultul părinţilor săi
şi vor adera la poruncile sale,
20 eu, fiii mei şi fraţii mei vom umbla în alianţa părinţilor noştri.
21 Să ne ferească Dumnezeu
să părăsim legea şi prescrierile!
22 Nu vom asculta de cuvintele regelui,
ca să părăsim cultul nostru,
nici la dreapta, nici la stânga!”
23 Când a terminat de spus aceste cuvinte,
s-a apropiat un bărbat iudeu înaintea ochilor tuturor,
ca să aducă jertfă pe altarul din Modiin,
după hotărârea regelui.
24 Matatia a văzut, s-a aprins de zel
şi i s-au cutremurat rărunchii.
L-a cuprins o mânie dreaptă,
a alergat şi l-a înjunghiat pe altar.
25 În acelaşi moment l-a ucis şi pe bărbatul regelui
care-i obliga să jertfească şi a dărâmat altarul.
26 S-a aprins de zel pentru lege
cum a făcut Pinhas
împotriva lui Zambri, fiul lui Salom.
27 Matatia a strigat în cetate cu glas puternic şi a zis:
„Oricine are zel pentru lege
şi este pentru alianţă
să iasă după mine!”
28 Apoi, el şi fiii lui au fugit în munţi
şi au părăsit ceea ce aveau în cetate.
29 Atunci, mulţi care căutau dreptatea şi judecata
au coborât în pustiu şi s-au aşezat acolo.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 49(50),1-2.5-6.14-15 (R.: 23b)

R
.: Celui care merge pe calea cea dreaptă
îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.

1 Domnul, Dumnezeul dumnezeilor, vorbeşte,
el cheamă pământul de la răsăritul soarelui
până la asfinţitul lui.
2 Din Sion, frumuseţea desăvârşită, Dumnezeu străluceşte. R.

5 Adunaţi-i înaintea mea pe credincioşii mei,
pe cei care, prin jertfă, au încheiat alianţa cu mine!
6 Cerurile vor face cunoscută dreptatea lui,
căci însuşi Dumnezeu este judecătorul. R.

14 Oferă-i lui Dumnezeu jertfă de laudă
şi împlineşte voturile făcute Celui Preaînalt.
15 Cheamă-mă în ziua strâmtorării:
eu te voi elibera, iar tu mă vei cinsti! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Ps 94(95),8ab
(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile,
ci ascultaţi glasul Domnului! (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă ai fi cunoscut în ziua aceasta
calea spre pace!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 19,41-44

41 În acel timp,
când Isus s-a apropiat de Ierusalim,
văzând cetatea, a plâns pentru ea,
42 zicând: „Dacă tu ai fi cunoscut în ziua aceasta
calea spre pace!
Acum însă este ascunsă pentru ochii tăi.
43 Căci vor veni peste tine zile
când duşmanii tăi vor săpa tranşee în jurul tău,
te vor încercui şi asedia din toate părţile,
44 te vor face una cu pământul pe tine
şi pe copiii tăi care sunt în tine
şi nu vor lăsa din tine piatră peste piatră,
pentru că nu ai cunoscut timpul vizitării tale”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Mac 2,15-29; Ps 49; Lc 19,41-44

Cele două lecturi de astăzi conţin multe puncte de reflecţie. În prima este relatată mişcarea de rezistenţă armată a iudeilor împotriva lui Antioh Epifanul, cu războiul la care au luat parte fraţii Macabei, şi care, cel puţin pentru un timp, a asigurat pacea religioasă. În evanghelie, Isus anunţă un alt război, care va conduce la ruină: „Te vor încercui şi te vor împresura din toate părţile, te vor doborî la pământ pe tine şi pe fiii tăi din tine şi nu vor lăsa în tine piatră peste piatră”. Şi Isus plânge asupra cetăţii care nu a înţeles „calea păcii”. Aceleaşi evenimente pot să fie judecate de Dumnezeu în mod diferit: prima luptă era dreaptă, aşa cum şi astăzi sunt juste luptele de apărare ale propriului teritoriu; al doilea război nu era drept, chiar dacă este urmarea refuzului mântuirii din partea Ierusalimului.

Complexitatea situaţiei umane face foarte dificilă găsirea căii păcii în diferitele circumstanţe, fără a capitula şi fără a trăda principiile evanghelice.

Să-i cerem Domnului, în rugăciune intensă, să înceteze războaiele ce sunt în curs în atâtea părţi ale lumii şi ca şefii de state să fie oameni sinceri şi energici, care să caute întotdeauna căile păcii călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu.