en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Ss. Martiri din Vietnam **

 Liturghierul Roman

24 noiembrie
Sfinții Martiri din Vietnam **

Ant. la intrare 
Iar noi se cuvine să ne lăudăm 
în crucea Domnului nostru Isus Cristos. 
Căci cuvântul crucii pentru noi, cei care ne mântuim, 
este puterea lui Dumnezeu.                                                                Cf. Gal 6,14; cf. 1Cor 1,18

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, originea şi izvorul oricărei paternităţi, 
care i-ai făcut fideli faţă de crucea Fiului tău, 
până la vărsarea sângelui, 
pe sfinţii Andrei Dung-Lac şi pe însoţitorii săi, 
prin mijlocirea lor, fă-ne să devenim 
misionari ai iubirii tale printre oameni, 
ca să putem să ne numim şi să fim fiii tăi. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Părinte sfânt, darurile pe care ţi le oferim, 
venerând pătimirea sfinţilor martiri, 
pentru ca, în suferinţele vieţii noastre, 
să merităm a fi aflaţi mereu fideli faţă de tine 
şi să ne oferim pe noi înşine ca jertfă plăcută ţie. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate, 
pentru că a lor este împărăţia cerurilor.                                                                         Mt 5,10

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi cu hrana unei singure pâini, 
în comemorarea sfinţilor martiri, 
te rugăm stăruitor, Doamne, 
ca, rămând uniţi în iubirea ta, 
să merităm a dobândi răsplata veşnică a răbdării. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Comemorarea martirilor din Vietnam, proclamaţi sfinţi de Ioan Paul al II-lea în anul 1988, marchează lungul lanţ al martirilor din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea din acele naţiuni din Extremul Orient care astăzi poartă numele de Vietnam. Sunt 117 martiri dintre care opt episcopi, 50 de preoţi şi 59 de laici de naţionalităţi diferite. Printre aceştia se numără francezul Jean Théophane Vérnard, sosit din Paris în Tonchino în anul 1854, martirizat la 32 de ani, din scrisorile căruia se inspiră sfânta Tereza de Lisieux atunci când se roagă pentru misiuni. Formula de canonizare îi menţionează în frunte pe Andrea Dung Lac, catehet, şi pe alţi cinci martiri, reprezentând diferite categorii bisericeşti şi diverse naţionalităţi.

LECTURA I
I-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot.
Citire din cartea Înţelepciunii 3,1-9

1 Sufletele celor drepţi
sunt în mâna lui Dumnezeu
şi niciun chin nu se va atinge de ele.
2 În ochii celor nepricepuţi, păreau că mor
şi ieşirea lor era considerată o nenorocire,
3 plecarea de la noi, distrugere, dar ei sunt în pace.
4 Şi dacă în văzul oamenilor sunt pedepsiţi,
speranţa lor este plină de nemurire.
5 Fiind disciplinaţi cu puţine suferinţe,
li s-au făcut multe binefaceri;
căci Dumnezeu i-a încercat şi i-a găsit vrednici de el.
6 Ca pe aur în foc i-a probat
şi i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot.
7 În timpul vizitării lor, vor străluci
şi vor alerga ca scânteile printre paie.
8 Vor judeca neamuri, vor stăpâni popoare
şi Domnul lor va domni peste ei în veci.
9 Cei care s-au încrezut în el vor înţelege adevărul
şi cei care cred în iubire vor rămâne cu el,
căci harul şi îndurarea sunt pentru aleşii lui.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 5)

R
.: Cei ce seamănă cu lacrimi
vor secera cu strigăte de bucurie.

1 Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie,
ni se părea că visăm.
2ab Atunci, gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie
şi limba, de cântări de veselie. R.

2cd Atunci se spunea printre neamuri:
„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.
3 Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi
şi suntem plini de bucurie. R.

4 Întoarce, Doamne, captivitatea noastră,
ca pâraiele în Negheb!
5 Cei ce seamănă cu lacrimi
vor secera cu strigăte de bucurie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 1Pt 4,14
(Aleluia) Dacă sunteţi batjocoriţi în numele lui Cristos, fericiţi sunteţi,
pentru că Duhul lui Dumnezeuse odihneşte peste voi! (Aleluia)

EVANGHELIA
Veţi fi duşi, din cauza mea,
înaintea guvernanţilor şi a regilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 10,17-22

În acel timp,
Isus i-a trimis pe cei doisprezece, spunându-le:
17 „Fiţi atenţi la oameni,
pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor
şi vă vor biciui în sinagogile lor!
18 Şi veţi fi duşi, din cauza mea,
înaintea guvernanţilor şi a regilor
ca mărturie înaintea lor şi a păgânilor.
19 Când veţi fi daţi pe mâna lor,
nu vă preocupaţi cum sau ce veţi vorbi,
căci vi se va da în ceasul acela ce să vorbiţi,
20 pentru că nu sunteţi voi cei care vorbiţi,
ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbeşte în voi!
21 Frate pe frate va da la moarte şi tată pe fiu.
Copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide.
22 Şi veţi fi urâţi de toţi din cauza numelui meu.
Însă cine va rămâne statornic până la sfârşit,
acela va fi mântuit”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Mac 4,36-37.52-59; din 1Cr 29; Lc 19,45-48

În evanghelia de astăzi se spune despre Isus: „În fiecare zi învăţa în templuY şi tot poporul era cucerit de el şi îl asculta cu plăcere”. Cei ce îl ascultau pe Isus cu inima simplă şi bine dispusă simţeau toată plăcerea, pacea, lumina care vine din cuvântul divin şi, de aceea, nu se puteau despărţi de el. Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă cu adevărat bucuria inimii, cum ne rugăm astăzi în psalmul responsorial: „Cuvintele tale, Doamne, sunt bucuria inimii mele. Cât de plăcute sunt cuvintele tale, ele sunt mai dulci decât miereaY Îmi deschid larg gura, căci ard de sete, sunt însetat de poruncile tale”.

Acesta însă este numai primul efect al cuvântului lui Dumnezeu, prima etapă B pentru a spune astfel B pentru cel care-l primeşte cu sinceritate, corespunzând oarecum misterelor de bucurie. Dar există o a doua etapă, misterele de durere. Cuvântul lui Dumnezeu provoacă tensiuni, opoziţii, fie în jurul nostru, fie în noi: e ca o sabie cu două tăişuri, care pătrunde până la măduva oaselor şi care are un gust amar, deoarece există întotdeauna o parte din noi care refuză să-l primească. Este o amărăciune necesară, care ne ajută să cunoaştem adevărul despre noi înşine şi ne conduce la purificarea a ceea ce în noi este în disonanţă cu cuvântul. Vine apoi etapa decisivă: misterele de slavă. Aceasta este descrisă foarte bine în Cartea Apocalipsului: „Învingătorul nu va fi lovit de a doua moarteY Învingătorului îi voi da mana ascunsă şi o pietricică albă pe care este scris un nume nouY Învingătorului îi voi da steaua dimineţiiY Învingătorul va fi îmbrăcat în haine albe, îl voi pune ca o coloană în templul Dumnezeului meu şi nu va mai ieşi de acolo niciodată”.

Să-i cerem Domnului curajul B pentru că ne trebuie, într-adevăr, curaj B să trecem prin etapa dureroasă cu răbdare, cu perseverenţă, cu adevărată speranţă. Astfel, cuvântul divin va fi în noi o bucurie pe care nimeni nu ne-o va putea lua vreodată şi care va iradia de la noi asupra altora, spre bucuria tuturor celor ce sunt în preajma noastră.