en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Sf. Virgil, ep.

 Liturghierul Roman

† CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI


Ant. la intrare

Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, 
să primească puterea, bogăţia, 
înţelepciunea, tăria şi cinstea. 
Lui să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor.          Ap 5,12; 1,6


RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule atotputernic şi veşnic,

care ai voit să refaci totul

în Fiul tău preaiubit, Regele universului,

dă-ne, te rugăm, harul ca toată făptura,

eliberată din robie, să slujească maiestăţii tale

şi să te laude într-un glas, fără încetare.

Prin Domnul nostru Isus Cristos.


ASUPRA DARURILOR

Aducându-ţi, Doamne,

jertfa de împăcare a neamului omenesc,

te rugăm cu umilinţă

ca însuşi Fiul tău să le dăruiască tuturor popoarelor unitate şi pace.

El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.


Ant. la Împărtăşanie

Domnul stăpâneşte în veci ca rege,

Domnul va binecuvânta poporul său cu pace.       Ps 28,10-11


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

După ce am primit hrana vieţii nepieritoare,

te rugăm, Doamne,

ca noi, care suntem mândri să ne supunem

poruncilor lui Cristos, Regele universului,

să ne învrednicim a trăi fără de sfârşit, alături de el,

în împărăţia cerească.

El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Isus vede şi laudă gestul de generozitate al văduvei sărace, pornind de la puţinul ofertei sale. Contrar la ceea ce fac bogaţii, care dau din ceea ce le prisoseşte, văduva oferă tot ce are, punându-şi încrederea în Dumnezeu. Această văduvă săracă, împreună cu toţi cei care dăruiesc şi se dăruiesc, aparţine celor fericiţi (Mt 6,10).

LECTURA I
Nu s-a găsit nimeni
asemenea lui Daniel, Anania, Mişael şi Azaria.
Citire din Cartea profetului Daniel 1,1-6.8-20

1 În anul al treilea
al domniei lui Ioiachim, regele lui Iuda,
a venit Nabucodonosor, regele din Babilon,
la Ierusalim şi l-a asediat.
2 Domnul l-a dat în mâna lui pe Ioiachim, regele lui Iuda,
şi o parte din vasele casei lui Dumnezeu
şi le-a dus în ţinutul Şinear, în casa zeului lui:
a dus vasele în vistieria zeului său.
3 Regele i-a zis lui Aşpenaz, mai-marele peste eunuci,
să aducă dintre fiii lui Israel,
din descendenţa regească şi dintre nobili
4 tineri care să nu aibă niciun cusur, frumoşi la înfăţişare,
instruiţi în toată înţelepciunea, cunoscători ai ştiinţei,
pricepuţi în cunoaştere şi viguroşi,
ca să poată sta în palatul regelui,
să-i înveţe scrierea şi limba caldeilor.
5 Regele a stabilit pentru ei potrivit cu fiecare zi
o porţie din hrana regelui şi vinul pe care îl bea el,
ca să-i crească timp de trei ani,
iar la sfârşitul lor să stea înaintea regelui.
6 Între ei erau dintre fiii lui Iuda:
Daniel, Anania, Mişael şi Azaria.
8 Daniel şi-a pus la inimă să nu se întineze
din porţia de hrană a regelui şi din vinul pe care îl bea el
şi a cerut de la căpetenia eunucilor
să poată să nu se întineze.
9 Dumnezeu i-a dat lui Daniel
să afle har şi îndurare înaintea căpeteniei eunucilor.
10 Căpetenia eunucilor i-a zis lui Daniel:
„Eu mă tem de stăpânul meu, regele,
care a stabilit hrana voastră şi băutura voastră.
De ce să vadă feţele voastre mai abătute
decât cele ale tinerilor de vârsta voastră
şi să faceţi vinovat capul meu înaintea regelui?”
11 Daniel i-a zis îngrijitorului
pe care îl stabilise căpetenia eunucilor
peste Daniel, Anania, Mişael şi Azaria:
12 „Încearcă-i pe slujitorii tăi timp de zece zile:
să ni se dea din legume să mâncăm şi apă să bem!
13 Apoi să se vadă feţele noastre şi înfăţişarea noastră
şi înfăţişarea tinerilor
care mănâncă din porţia de hrană a regelui!
Şi după cum vei vedea,
aşa să faci cu slujitorii tăi!”
14 El i-a ascultat în privinţa aceasta
şi i-a încercat timp de zece zile.
15 La sfârşitul celor zece zile,
înfăţişarea lor era mai bună
şi trupul lor mai gras decât cel al tuturor tinerilor
care mâncau din porţia de hrană a regelui.
16 Îngrijitorul lua porţia lor de hrană
şi vinul pe care trebuia să-l bea ei
şi le dădea legume.
17 Acestor patru tineri, Dumnezeu le-a dat cunoaştere
şi instruire în orice scriere şi înţelepciune.
Iar Daniel era priceput în toate viziunile şi visele.
18 La sfârşitul zilelor despre care spusese regele ca să-i aducă,
căpetenia eunucilor i-a adus înaintea lui Nabucodonosor.
19 Regele a vorbit cu ei
şi nu s-a găsit nimeni
asemenea lui Daniel, Anania, Mişael şi Azaria.
Şi ei au stat înaintea regelui.
20 În orice lucru de înţelepciune sau de înţelegere
pe care regele îl căuta la ei,
i-a găsit de zece ori peste toţi magii
şi astrologii care erau în tot regatul său.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Dan 3,52.53.54.55.56 (R. 52b)

R
.: Vrednic de laudă eşti, Doamne,
şi preamărit în veci!

52 Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri,
vrednic de laudă şi preamărit în veci!
Binecuvântat este numele sfânt al gloriei tale,
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

53 Binecuvântat eşti în templul sfânt al gloriei tale,
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

54 Binecuvântat eşti pe tronul domniei tale,
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

55 Binecuvântat eşti tu, care pătrunzi abisurile
şi stai peste heruvimi,
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

56 Binecuvântat eşti pe firmamentul cerului,
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 24,42a.44
(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, pentru că Fiul Omului va veni
în ceasul la care nu vă gândiţi! (Aleluia)

EVANGHELIA
A văzut şi o văduvă săracă
punând acolo două monede mici.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 21,1-4

1 În acel timp,
Isus, ridicându-şi privirea,
i-a văzut pe bogaţii care îşi puneau darurile
în caseta pentru ofrande.
2 A văzut şi o văduvă săracă
punând acolo două monede mici.
3 Şi a spus: „Vă spun: cu adevărat
această văduvă săracă a pus mai mult decât toţi,
4 pentru că toţi aceştia au oferit lui Dumnezeu
din surplusul lor,
pe când ea, din sărăcia ei,
a oferit tot ce avea la viaţa ei”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Dan 1,1-6.8-20; din Dan 3; Lc 21,1-4

Delicateţea lui Isus, pe care evanghelia de astăzi o revelează, trebuie să ne umple de admiraţie şi, în acelaşi timp, să ne dea o mare încurajare.

Desigur că acea sărmană văduvă nu era orgolioasă în ceea ce priveşte oferta sa şi căuta mai degrabă să se sustragă privirilor în timp ce o punea în tezaurul templului: ce erau cele două monede mici în comparaţie cu ofertele celor bogaţi? Aceştia puteau să fie mândri de ofertele lor: ei dădeau mult! Dar Isus priveşte lucrurile exact invers: „Vă spun adevărul: această văduvă săracă a pus mai mult decât toţi ceilalţi”. Domnul nu vede cele ce se manifestă în mod vizibil, el vede inima şi ştie unde să găseşte adevărata generozitate.

Acest lucru trebuie să ne încurajeze atunci când suntem în aceeaşi situaţie. Să ne încurajăm să fim umili, dacă avem posibilitatea de a da mult; nu trebuie să ne mândrim, deoarece tot ceea ce avem am primit de la Dumnezeu. În al doilea rând, să fim umili atunci când nu putem să dăm decât puţin, când ne simţim săraci, în toate sensurile: săraci în forţa fizică, săraci în capacitatea de a ne confrunta cu alţii. În aceste cazuri este dificil să fim generoşi, deoarece ne simţim descurajaţi şi suntem tentaţi să nu facem nici măcar puţinul pe care îl putem face: oricât ar valora! Domnul ne spune că valorează, că valorează mai mult decât ceea ce fac alţii cu atâtea posibilităţi şi cu atâtea capacităţi, dacă cu posibilităţile noastre mărunte facem tot ceea ce putem face: aceste oferte lui îi plac foarte mult.

Dacă punem în slujba lui Dumnezeu, cu umilinţă şi iubire, puţinul pe care îl avem, facem un lucru important şi suntem mai aproape de Domnul decât atunci când eram în măsură să facem, cu bucurie, lucruri în aparenţă mai mari şi mai importante.

Să-i mulţumim lui Isus pentru lumina pe care ne-a oferit-o astăzi şi să-i cerem pentru noi şi pentru cei care ne sunt dragi această generozitate plină de umilinţă şi de caritate divină.