en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Ss. Teodora, călug.; Iacob, pr.

 Liturghierul Roman

 

† CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI


Ant. la intrare

Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, 
să primească puterea, bogăţia, 
înţelepciunea, tăria şi cinstea. 
Lui să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor.          Ap 5,12; 1,6


RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule atotputernic şi veşnic,

care ai voit să refaci totul

în Fiul tău preaiubit, Regele universului,

dă-ne, te rugăm, harul ca toată făptura,

eliberată din robie, să slujească maiestăţii tale

şi să te laude într-un glas, fără încetare.

Prin Domnul nostru Isus Cristos.


ASUPRA DARURILOR

Aducându-ţi, Doamne,

jertfa de împăcare a neamului omenesc,

te rugăm cu umilinţă

ca însuşi Fiul tău să le dăruiască tuturor popoarelor unitate şi pace.

El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.


Ant. la Împărtăşanie

Domnul stăpâneşte în veci ca rege,

Domnul va binecuvânta poporul său cu pace.       Ps 28,10-11


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

După ce am primit hrana vieţii nepieritoare,

te rugăm, Doamne,

ca noi, care suntem mândri să ne supunem

poruncilor lui Cristos, Regele universului,

să ne învrednicim a trăi fără de sfârşit, alături de el,

în împărăţia cerească.

El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

 

Lectionar

 Atunci când Luca scrie, creştinii suferiseră deja şi sufereau şi acum multe persecuţii; au asistat şi la distrugerea Ierusalimului în anii 70. Aceste evenimente îi fac să creadă că sfârşitul timpurilor este iminent. Luca îi linişteşte pe creştini: sfârşitul nu este aşa de aproape; nu trebuie să ne lăsăm înşelaţi.

LECTURA I
Dumnezeul cerurilor va face să se ridice o domnie
care va fi veşnică şi care nu va fi distrusă,
ea va zdrobi şi va nimici toate acele domnii.
Citire din cartea profetului Daniel 2,31-45

31 În zilele acelea,
Daniel i-a zis regelui Nabucodonosor:
„Tu, rege, ai avut o viziune.
Iată, un chip mare; chipul acesta era impunător;
strălucirea lui era măreaţă.
El stătea înaintea ta şi înfăţişarea lui era înfricoşătoare.
32 Acest chip avea capul din aur curat,
pieptul şi braţele îi erau din argint,
iar pântecele şi coapsele, din bronz,
33 gambele, din fier,
picioarele erau o parte din fier, o parte din lut.
34 Tu priveai până când s-a desprins o piatră
– nu prin mână de om –,
a lovit chipul la picioarele care erau din fier şi din lut
şi le-a zdrobit.
35 Atunci au fost zdrobite dintr-odată
fierul, lutul, bronzul, argintul şi aurul
şi au devenit ca pleava dintr-o arie pe timpul verii.
Au fost purtate de vânt
şi nu s-a mai găsit nicio urmă din ele.
Iar piatra care a lovit chipul
a devenit un munte mare care a umplut tot pământul.
36 Acesta este visul şi interpretarea lui
o vom spune înaintea regelui.
37 Tu, rege, eşti regele regilor,
căruia Dumnezeul cerurilor ţi-a dat
domnia, puterea, tăria şi gloria.
38 Oriunde locuiesc fiii oamenilor,
animalele câmpului şi păsările cerului,
le-a pus în mâna ta şi tu stăpâneşti peste toate.
Tu eşti capul care era din aur.
39 După tine, se va ridica o altă domnie,
mai neînsemnată decât a ta;
apoi, o a treia domnie, de bronz,
care va stăpâni peste tot pământul.
40 Apoi va fi o a patra domnie, tare ca fierul.
Şi pentru că fierul zdrobeşte şi fărâmiţează totul,
ca fierul care distruge totul, aşa va zdrobi şi va fărâmiţa ea.
41 Aşa cum ai văzut picioarele
şi degetele care erau o parte din lut de olar şi o parte din fier,
la fel domnia va fi împărţită,
dar va fi în ea ceva din tăria fierului.
De aceea ai văzut fier amestecat cu lut moale.
42 Şi după cum degetele picioarelor
erau o parte din fier şi o parte din lut,
tot aşa domnia va fi în parte tare şi în parte fragilă.
43 Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul,
înseamnă că se vor amesteca prin sămânţă umană,
dar nu se vor uni unul cu altul,
aşa cum fierul nu se uneşte cu lutul.
44 În zilele acestor regi,
Dumnezeul cerurilor va face să se ridice o domnie
care va fi veşnică şi care nu va fi distrusă.
Domnia aceasta nu va trece la alt popor;
ea va zdrobi şi va nimici toate acele domnii,
dar ea se va ridica pentru totdeauna.
45 De aceea, pentru că ai văzut că din munte
s-a desprins o piatră
– nu prin mână de om –
care a sfărâmat fierul, bronzul, lutul, argintul şi aurul,
să ştii că Dumnezeul cel Mare a făcut cunoscut regelui
ceea ce va fi după acestea.
Visul este adevărat
şi interpretarea este de încredere”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Dan 3,57.58.59.60.61 (R.: 59b)

R
.: Lăudaţi-l pe Domnul
şi preamăriţi-l în veci!

57 Binecuvântaţi-l, toate lucrările Domnului, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

58 Binecuvântaţi-l, ceruri, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

59 Binecuvântaţi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

60 Binecuvântaţi-l, toate apele de deasupra cerului, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

61 Binecuvântaţi-l, toate puterile, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ap 2,10c
(Aleluia) Fii credincios până la moarte, spune Domnul,
şi-ţi voi da cununa vieţii! (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu va rămâne piatră peste piatră.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 21,5-11

5 În acel timp,
unora care vorbeau despre templu
că este ornat cu pietre frumoase şi daruri votive,
Isus le-a spus:
6 „Cât despre lucrurile acestea pe care le vedeţi,
vor veni zile în care nu va rămâne piatră peste piatră
care să nu fie dărâmată”.
7 Ei l-au întrebat: „Învăţătorule, când vor fi acestea
şi care va fi semnul că ele au să se întâmple?”
8 El le-a zis: „Vedeţi să nu fiţi înşelaţi,
căci vor veni mulţi în numele meu,
spunând: «Eu sunt!» şi: «Timpul este aproape!»
Nu mergeţi după ei!
9 Când veţi auzi despre războaie şi revolte, nu vă temeţi,
căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi,
însă nu va fi îndată sfârşitul!”
10 Apoi le spunea:
„Se va ridica un neam împotriva altui neam
şi o împărăţie împotriva altei împărăţii.
11 Vor fi cutremure mari
şi, în diferite locuri, foamete şi epidemii;
vor fi fapte înfricoşătoare şi semne mari din cer”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Dan 2,31-45; din Dan 3; Lc 21,5-11

Cartea lui Daniel a fost compusă în timpul dominaţiei lui Antioh, când poporul era redus la neputinţă, oprimat, fără speranţă. Evreii fervenţi şi-au aprofundat credinţa meditând la soarta popoarelor care îi subjugaseră: mezi, persani, greci, coloşi ai puterii, dispăruţi unul după altul: chiar şi Antioh va avea aceeaşi soartă; o „piatră” va fi aceea care, desprinzându-se din munte, va sfărâma statuia.

În această piatră, care „s-a desprins din munte, dar nu cu mână de om”, îl recunoaştem pe Cristos, născut din Fecioară fără tată pământesc, venit să proclame şi să stabilească domnia sa prin victoria asupra răului. Împărăţia lui Dumnezeu este foarte diferită de aceea a muritorilor, se prezintă în umilinţă, se stabileşte în inimi şi le transformă fără zarvă, cu o putere foarte mare, dar secretă.

Ni se întâmplă adesea chiar să dorim o împărăţie mai vizibilă, dar este un vis la care trebuie să renunţăm: importantă este primirea împărăţiei în noi, în familiile noastre, în orice comunitate a Bisericii. „Fiţi atenţi să nu fiţi duşi în eroare” B ne avertizează Isus B din partea celor care vă propun lucruri extraordinare, şi „nu vă înspăimântaţi!” Tot ceea ce se întâmplă este omenesc, împărăţia este o realitate veşnică.

Atunci când ne simţim asupriţi de diferite „imperii” externe sau interne nouă, să ne aprofundăm credinţa în regele care nu va veni niciodată în neputinţă, ci ca rege puternic în faţa căruia orice putere a răului este redusă la zero.