en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Florenţa, pustnică; Rudolf, pr. m.; Nahum, profet

 Liturghierul Roman

† CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI


Ant. la intrare

Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, 
să primească puterea, bogăţia, 
înţelepciunea, tăria şi cinstea. 
Lui să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor.          Ap 5,12; 1,6


RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule atotputernic şi veşnic,

care ai voit să refaci totul

în Fiul tău preaiubit, Regele universului,

dă-ne, te rugăm, harul ca toată făptura,

eliberată din robie, să slujească maiestăţii tale

şi să te laude într-un glas, fără încetare.

Prin Domnul nostru Isus Cristos.


ASUPRA DARURILOR

Aducându-ţi, Doamne,

jertfa de împăcare a neamului omenesc,

te rugăm cu umilinţă

ca însuşi Fiul tău să le dăruiască tuturor popoarelor unitate şi pace.

El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.


Ant. la Împărtăşanie

Domnul stăpâneşte în veci ca rege,

Domnul va binecuvânta poporul său cu pace.       Ps 28,10-11


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

După ce am primit hrana vieţii nepieritoare,

te rugăm, Doamne,

ca noi, care suntem mândri să ne supunem

poruncilor lui Cristos, Regele universului,

să ne învrednicim a trăi fără de sfârşit, alături de el,

în împărăţia cerească.

El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Isus nu vorbeşte despre sfârşitul lumii. Isus spune că generaţia sa va vedea distrugerea oraşului sfânt şi a templului, vestirea evangheliei şi deschiderea împărăţiei lui Dumnezeu către cei care nu sunt evrei. Parabola smochinului care rodeşte este semn al mântuirii lui Dumnezeu îndreptată către toate persoanele, popoarele şi culturile.

LECTURA I
Priveam şi, iată, cineva ca un Fiu al Omului
venea pe norii cerului!
Citire din cartea profetului Daniel 7,2-14

2 Eu, Daniel,
am văzut în viziunea mea de noapte şi, iată,
patru vânturi din ceruri agitau Marea cea Mare.
3 Patru fiare mari au ieşit din mare, diferite una de cealaltă.
4 Prima era ca un leu şi avea aripi de vultur.
Am privit până când i s-au smuls aripile
şi a fost ridicată de la pământ.
A fost făcută să stea pe picioare ca un om
şi i s-a dat o inimă de om.
5 Iată, o altă fiară, a doua, era ca un urs
şi s-a ridicat pe o parte.
Avea trei coaste în gura ei, între dinţi,
şi i s-a zis: «Ridică-te şi mănâncă multă carne!»
6 După aceasta, am privit şi, iată, alta,
ca un leopard: avea patru aripi de pasăre pe spatele ei
şi fiara avea patru capete!
Şi i s-a dat stăpânire.
7 După aceasta, am privit în vedeniile mele de noapte
şi, iată, o a patra fiară înfricoşătoare,
înspăimântătoare şi foarte puternică!
Avea dinţi mari de fier, mânca şi sfărâma
şi călca în picioare ceea ce rămânea.
Era diferită de toate fiarele care fuseseră înaintea ei
şi avea zece coarne.
8 Am privit cu atenţie coarnele şi, iată,
un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor;
trei coarne dintre cele dinainte au fost smulse dinaintea lui.
Şi, iată, în cornul acesta erau ochi ca ochii de om
şi o gură care vorbea mult!
9 Am privit până când au fost stabilite nişte tronuri
şi un Bătrân s-a aşezat.
Hainele lui erau ca zăpada şi părul capului său, ca lâna curată.
Tronul lui era flăcări de foc şi roţile lui, foc arzător.
10 Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea lui.
Mii de mii îi slujeau
şi zeci de mii de zeci de mii stăteau înaintea lui.
S-a aşezat la judecată şi cărţile au fost deschise.
11 Atunci, eu priveam din cauza glasului cuvintelor multe
pe care le rostea cornul.
Am privit până când a fost ucisă fiara
şi trupul ei a fost distrus şi dat ca să fie ars în foc.
12 Celorlalte fiare li s-a luat stăpânirea,
dar li s-a lungit viaţa
şi li s-a dat să fie pentru un anumit timp şi un alt timp.
13 Priveam în timpul viziunilor mele de noapte
şi, iată, cineva ca un Fiu al Omului venea pe norii cerului!
S-a apropiat de Bătrân şi a fost adus înaintea lui.
14 Lui i s-au dat stăpânirea, gloria şi domnia
şi toate popoarele, neamurile şi limbile îl slujesc.
Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică, ce nu va trece,
şi domnia lui nu va fi distrusă.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Dan 3,75.76.77.78.79.80.81 (R.: 59b)

R
.: Lăudaţi-l pe Domnul
şi preamăriţi-l în veci!

75 Binecuvântaţi-l, munţi şi dealuri, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

76 Binecuvântaţi-l, tot ce răsare pe pământ, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

77 Binecuvântaţi-l, mări şi râuri, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

78 Binecuvântaţi-l, izvoare, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

79 Binecuvântaţi-l,
peşti şi tot ce se mişcă în ape, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

80 Binecuvântaţi-l, toate păsările cerului, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

81 Binecuvântaţi-l, toate fiarele şi animalele, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 21,28b
(Aleluia) Întăriţi-vă şi ridicaţi-vă capul,
pentru că se apropie eliberarea voastră! (Aleluia)

EVANGHELIA
Când veţi vedea că acestea se întâmplă,
să ştiţi că împărăţia lui Dumnezeu este aproape.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 21,29-33

29 În acel timp,
Isus le-a zis o parabolă discipolilor săi:
„Uitaţi-vă la smochin şi la toţi copacii!
30 De îndată ce vedeţi că înmuguresc,
vedeţi de la ei şi ştiţi că vara este deja aproape.
31 La fel şi voi,
când veţi vedea că acestea se întâmplă,
să ştiţi că împărăţia lui Dumnezeu este aproape!
32 Adevăr vă spun: nu va trece generaţia aceasta
până când nu se vor fi împlinit toate.
33 Cerul şi pământul vor trece,
dar cuvintele mele nu vor trece”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Dan 7,2-14; din Dan 3; Lc 21,29-33

Prima lectură de astăzi ne ajută să înţelegem un paradox: puterea umană este „inumană”; singura stăpânire „umană” este împărăţia lui Dumnezeu.

Daniel vede patru animale: un leu monstruos, care se ridică asemenea unui om şi are inimă de om; un urs, despre care spune: „Scoală-te şi mănâncă mai multă carne!”; un leopard căruia i-a fost dată puterea şi, în sfârşit, „o fiară înspăimântătoare şi extraordinar de puternică”, ce mânca, sfărâma şi călca în picioare.

Iată puterea umană nesupusă lui Dumnezeu, crudă, inumană, care pare să nu se mai sfârşească şi care este mizerabilă şi inconsistentă.

Acesteia, Daniel îi opune puterea lui Dumnezeu în viziunea despre acela care este „ca un fiu al omului” şi care primeşte puterea, gloria şi domnia de la Dumnezeu însuşi. Este regele care a preferat să sufere în loc să-i facă pe alţii să sufere, care s-a făcut om pentru a-i înţelege mai bine pe oameni şi să-i conducă într-un mod uman, cu blândeţe şi umilinţă.

Profeţia lui Daniel anticipă marea revelaţie a Noul Testament, unde este reamintită în momente decisive. Fiul Omului, căruia Dumnezeu îi dă gloria puterea şi domnia, este evocat de Cristos în răspunsul către marele preot: „Tu eşti Cristos, Fiul Celui Binecuvântat?” „Da, şi veţi vedea pe Fiul Omului venind pe norii ceruluiY„. Şi creştinii au tresăltat de bucurie recitind profeţia, şi contemplându-l pe Cristos la dreapta lui Dumnezeu. În ultima întâlnire a lui Isus cu ai săi, el proclamă că această profeţie s-a împlinit: „Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ”.

Această viziune trebuie, deci, să fie pentru noi un motiv de încredere neclintită şi de bucurie: Cristos a obţinut împărăţia veşnică, el este regele nostru blând şi umil, care ne-a făcut preoţi ai Tatălui său.