en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

† NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE; Sf. Narcisa, fc.

 Liturghierul Roman

8 decembrie

NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE

 

Ant. la intrare

Mă voi bucura din toată inima în Domnul
şi va tresălta de veselie sufletul meu în Dumnezeul meu,
căci m-a îmbrăcat cu haina mântuirii
şi cu mantia dreptăţii m-a învăluit,
ca pe un mire ce poartă coroană
şi ca pe o mireasă împodobită cu giuvaerurile sale.                         Is 61,10


Se spune Mărire.


RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule,
prin zămislirea neprihănită a Fecioarei Maria,
tu i-ai pregătit lăcaş vrednic Fiului tău.
Te rugăm ca, după cum ai ferit-o pe ea de orice prihană
pentru meritele morţii lui Cristos,
să ne dai şi nouă, prin mijlocirea ei, harul
de a ajunge curaţi la tine.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.


Se spune Crezul.


ASUPRA DARURILOR

Binevoieşte a primi, Doamne,
jertfa mântuitoare pe care ţi-o oferim
în solemnitatea Neprihănitei Zămisliri
a sfintei Fecioare Maria
şi dă-ne bucuria,
ca, după cum mărturisim că harul tău i-a ieşit în întâmpinare,
pentru a o feri de orice prihană,
tot astfel, prin mijlocirea ei,
să fim eliberaţi şi noi de orice păcat.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie

Lucruri mari s-au spus despre tine, Marie,
căci din tine s-a născut soarele dreptăţii,
Cristos, Dumnezeul nostru.


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Tainele pe care le-am primit,
Doamne Dumnezeul nostru,
să vindece în noi rănile păcatului strămoşesc
de care ai ferit-o în chip minunat, încă din clipa zămislirii ei,
pe sfânta Fecioară Maria.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Aniversarul consacrării întru episcop a Preasfinţitului Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi (1999).
Acceptarea liberă şi responsabilă a Mariei: “Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”, este solemna autobiografie a Mariei şi ar trebui să devină autobiografia tuturor acelora care aderă la planul lui Dumnezeu. Este şi o altă frază care merită să fie subliniată: “Plină de har”. La început a fost intervenţia lui Dumnezeu la rădăcina acestei vieţi total imaculate, consacrată împărăţiei: este iniţiativa de iubire a lui Dumnezeu. Maria este, după expresia sfântului Irineu, “Noua Evă”. Creatorul i-a dat Evei viaţa, pentru ca ea s-o transmită şi astfel să devină mama tuturor oamenilor: Mântuitorul a dat Mariei harul care a făcut o imaculată din momentul conceperii sale, pentru ca ea să devină mama tuturor fiilor lui Dumnezeu
.

LECTURA I
Voi pune duşmănie între tine şi femeie.
Citire din cartea Genezei 3,9-15.20

9 După ce Adam a mâncat din pom,
Domnul Dumnezeu l-a chemat pe om
şi i-a zis: „Unde eşti?”
10 El a răspuns: „Am auzit glasul tău în grădină şi mi-a fost frică,
pentru că sunt gol, şi m-am ascuns”.
11 Şi el a zis: „Cine ţi-a făcut cunoscut că eşti gol?
Nu cumva ai mâncat din pomul
din care îţi poruncisem să nu mănânci?”
12 Omul a răspuns:
„Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine,
ea mi-a dat din pom şi am mâncat”.
13 Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: „De ce ai făcut aceasta?”
Femeia i-a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat”.
14 Domnul Dumnezeu i-a zis şarpelui:
„Fiindcă ai făcut aceasta,
blestemat să fii mai mult decât toate animalele
şi toate fiinţele câmpului;
pe pântece să umbli şi ţărână să mănânci
în toate zilele vieţii tale!
15 Duşmănie voi pune între tine şi femeie,
între descendenţa ta şi descendenţa ei.
Acesta îţi va pândi capul şi tu îi vei pândi călcâiul”.
20 Şi omul a dat femeii sale numele de Eva,
pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 97(98),1.2-3ab.3c-4 (R.: 1a)

R
.: Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate!

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt
i-au venit în ajutor! R.

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea
şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor,
3ab şi-a adus aminte de îndurarea şi fidelitatea lui
faţă de casa lui Israel. R.

3c Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!
4 Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului!
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie! R.

LECTURA A II-A
Ne-a ales în Cristos
mai înainte de întemeierea lumii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni 1,3-6.11-12

3 Fraţilor,
binecuvântat să fie Dumnezeu
şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos,
care ne-a binecuvântat
cu orice binecuvântare spirituală în cele cereşti,
în Cristos,
4 întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii,
ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui!
În iubire
5 el ne-a rânduit de mai înainte
spre înfiere, prin Isus Cristos,
după placul voinţei sale,
6 spre lauda gloriei harului său
cu care ne-a copleşit în Fiul său preaiubit.
11 În el, în care am fost chemaţi,
am fost rânduiţi de mai înainte
după planul aceluia care lucrează toate
după hotărârea voinţei sale,
12 ca noi, care mai dinainte am sperat în Cristos,
să fim spre lauda gloriei sale.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 1,28a.42b
(Aleluia) Bucură-te, Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine!
Binecuvântată eşti tu între femei! (Aleluia)

EVANGHELIA
Bucură-te, o, plină de har,
Domnul este cu tine!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 1,26-38

26 În acel timp,
îngerul Gabriel a fost trimis
de Dumnezeuîntr-o cetate din Galileea,
al cărei nume era Nazaret,
27 la o fecioară logodită cu un bărbat
al cărui nume era Iosif,
din casa lui David.
Iar numele fecioarei era Maria.
28 Şi, intrând la ea, i-a spus:
„Bucură-te, o, plină de har,
Domnul este cu tine!”
29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt
şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta.
30 Însă îngerul i-a spus:
„Nu te teme, Marie,
pentru că ai aflat har la Dumnezeu!
31 Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus.
32 Acesta va fi mare:
va fi numit Fiul Celui Preaînalt
şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său;
33 şi va domni peste casa lui Iacob pe veci,
iar domnia lui nu va avea sfârşit”.
34 Maria a spus către înger:
„Cum va fi aceasta,
din moment ce nu cunosc bărbat?”
35 Răspunzând, îngerul i-a spus:
„Duhul Sfânt va veni asupra ta
şi puterea Celui Preaînalt te va umbri;
de aceea, sfântul care se va naşte
va fi numit Fiul lui Dumnezeu.
36 Iată, Elisabeta, ruda ta,
a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe
şi aceasta este luna a şasea pentru ea,
care era numită sterilă,
37 pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil!
38 Atunci, Maria a spus:
„Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!”
Cuvântul Domnului