en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Fer. Anton Durcovici, ep. m.; Ss. Eulalia, fc. m.; Maur, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A II-A DIN ADVENT

Ant. la intrare 
Popor al Sionului, 
iată, Domnul va veni să mântuiască neamurile; 
el va face auzit glasul măririi sale, 
spre bucuria inimii voastre.         Cf. Is 30,19.30 
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi milostiv, dă-ne, te rugăm, harul, 
ca nici o grijă pământească să nu ne împiedice în drumul nostru 
spre întâmpinarea Fiului tău, iar cunoaşterea înţelepciunii cereşti 
să ne facă părtaşi de viaţa lui. 
El, care, fiind Dumnezeu. 
    
ASUPRA DARURILOR
Priveşte cu îndurare, Doamne, 
la rugăciunile şi jertfele smereniei noastre, 
şi ceea ce nu putem dobândi prin meritele noastre, 
dăruieşte-ne din belşugul milostivirii tale. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Ridică-te, Ierusalime, stai pe înălţimi 
şi vezi bucuria care îţi vine de la Dumnezeul tău.         Bar 5,5; 4,36
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ndestulaţi fiind cu această hrană sufletească, 
te rugăm cu umilinţă, Doamne, 
ca, prin participarea la tainele sfinte, 
să ne înveţi să privim cu înţelepciune la cele pământeşti 
şi să năzuim spre cele cereşti. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Colectă pentru Caritas.
Prima lectură ne spune că Dumnezeu vine şi merge în fruntea poporului său ca să-l readucă, liber, din ţara sclaviei spre ţara proprie. Păstorul cel bun are grijă de cel mic şi slab. Dumnezeul puternic îşi găseşte bucuria în a ierta şi în a reface totul. Mântuire, bucurie, iubire, adevăr, dreptate, toate acestea formează darul lui Dumnezeu şi sunt bunurile alianţei, ale prieteniei între Dumnezeu şi ai săi. A doua lectură subliniază că sfinţenia vieţii nu este numai obiectul judecăţii finale, ci pregătirea ei; rugăciunea provenită din inimă nu cere numai venirea Domnului ca un eveniment neaşteptat, ci o citeşte deja în episoadele istoriei umane. Văzute cu ochi profani, pot apărea ca lucruri sărace şi inutile, dar, în realitate, în gesturile unui om sau ale unei comunităţi reînnoite, cine ştie să citească zăreşte “un cer nou şi un pământ nou”. Ioan Botezătorul ne invită în Evanghelie să exprimăm, printr-un semn care să nu fie doar o ceremonie, voinţa noastră de convertire şi speranţa timpurilor noi: împărţirea, iertarea, primirea, din care reiese realitatea unei inimi noi.

LECTURA I
Pregătiţi calea Domnului!
Citire din cartea profetului Isaia 40,1-5.9-11

1 Aşa spune Dumnezeul vostru:
„«Mângâiaţi, mângâiaţi-l pe poporul meu!»
2 Vorbiţi la inimă Ierusalimului
şi spuneţi-i că suferinţa lui s-a terminat,
că nelegiuirea sa a fost răscumpărată,
pentru că a fost luat din mâna Domnului
dublul pentru păcatele sale!”
3 Un glas strigă: „În pustiu pregătiţi calea Domnului,
îndreptaţi în loc neumblat o cale pentru Dumnezeul nostru!
4 Orice vale să fie înălţată,
orice munte şi orice deal vor fi nivelate,
ce este strâmb va fi îndreptat, iar ce este colţuros va fi netezit.
5 Atunci se va descoperi gloria Domnului
şi toate făpturile o vor vedea împreună,
căci gura Domnului a vorbit.
9 Suie-te pe un munte înalt, mesageră a Sionului;
ridică-ţi cu putere glasul, mesageră a Ierusalimului;
ridică-l, nu te teme!
Spune cetăţilor lui Iuda:
«Iată Dumnezeul vostru!»
10 Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere
şi braţul lui stăpâneşte!
Iată, răsplata lui este cu el şi faptele sale sunt înaintea lui!
11 Ca un păstor îşi va paşte turma:
cu braţul lui va aduna mieii şi-i va ridica la pieptul său,
iar pe cele care alăptează le va conduce cu grijă”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 84(85),9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8)

R
.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta
şi dă-ne mântuirea ta!

9ab Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu:
el vorbeşte de pace poporului său şi credincioşilor săi.
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el
şi gloria lui va locui pe pământul nostru. R.

11 Îndurarea şi adevărul se vor întâlni,
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
12 adevărul va răsări din pământ
şi dreptatea va coborî din ceruri. R.

13 Domnul îşi va revărsa bunătatea
şi pământul îşi va aduce roadele sale.
14 Dreptatea va merge înaintea lui
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

LECTURA A II-A
Aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou.
Citire din Scrisoarea a doua
a sfântului apostol Petru 3,8-14

8 Iubiţilor,
aceasta să n-o ignoraţi:
o zi la Domnul este ca o mie de ani
şi o mie de ani ca o singură zi!
9 Domnul nu întârzie împlinirea promisiunii,
după cum consideră unii întârzierea,
ci el este îndelung răbdător faţă de voi,
întrucât nu vrea să se piardă cineva,
ci ca toţi să ajungă la convertire.
10 Dar ziua Domnului va veni ca un hoţ;
în ziua aceea cerurile vor dispărea cu vuiet,
principiile elementare se vor distruge în foc,
la fel, şi pământul, cu toate lucrurile care vor fi găsite.
11 Deci dacă toate acestea se vor distruge astfel,
cât de sfântă şi evlavioasă trebuie să fie purtarea voastră,
12 aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu
în care cerurile vor fi distruse în foc,
iar principiile elementare, arzând, se vor topi!
13 Dar noi aşteptăm, după promisiunea lui,
ceruri noi şi un pământ nou,
în care va locui dreptatea.
14 De aceea, iubiţilor, întrucât aşteptaţi acestea,
străduiţi-vă să fiţi găsiţi în pace,
fără cusur şi fără prihană!
Cuvântul Domnului

ALELUIA Lc 3,4c.6
(Aleluia) Pregătiţi calea Domnului,
faceţi drepte cărările lui;
şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA
Faceţi drepte cărările lui!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 1,1-8

1 Începutul Evangheliei lui Isus Cristos,
Fiul lui Dumnezeu.
2 Aşa cum este scris în profetul Isaia:
„Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale;
el va pregăti calea ta.
3 Glasul celui care strigă în pustiu:
«Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui!»”
4 Ioan Botezătorul era în pustiu,
predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor.
5 Întreaga regiune a Iudeii
şi cei din Ierusalim veneau la el
şi erau botezaţi de el în râul Iordan,
mărturisindu-şi păcatele.
6 Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă
şi avea o cingătoare din piele în jurul coapselor sale;
mânca lăcuste şi miere sălbatică
7 şi predica, zicând:
„Vine după mine cel care este mai puternic decât mine,
căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă,
să-i dezleg cureaua încălţămintei.
8 Eu v-am botezat cu apă,
însă el vă va boteza în Duhul Sfânt”.
Cuvântul Domnului