en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Ss. Adelaida, împ.; Aggeu, profet

 Liturghierul Roman

 

Sâmbătă din Săptămâna a II-a din Advent

Ant. la intrare 
Vino şi arată-ne faţa ta, Doamne, 
tu, care şezi peste heruvimi, şi vom fi mântuiţi.         Cf. Ps 79,4.2 
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic, te rugăm, 
fă să răsară în inimile noastre strălucirea gloriei tale, 
pentru ca venirea Fiului tău unul-născut, 
îndepărtând tot întunericul nopţii, 
să arate că suntem fii ai luminii. 
El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR
Dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul, 
ca jertfa evlaviei noastre să nu înceteze niciodată înaintea ta, 
iar celebrarea tainei orânduite de tine să lucreze în noi mântuirea. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
  
Ant. la Împărtăşanie 
Iată, eu vin curând 
şi răsplata mea este cu mine, spune Domnul, 
ca să dau fiecăruia după faptele sale.         Cf. Ap 22,12 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Noi implorăm, Doamne, bunătatea ta, 
ca puterea acestei taine 
să ne izbăvească de pornirile rele 
şi să ne pregătească pentru sărbătorile ce se apropie. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Isus continuă şi duce la împlinire profeţiile lui Ioan şi ale lui Ilie. Prin predicarea adevărului şi a dreptăţii, profeţii dau naştere întotdeauna la conflicte, sunt molestaţi şi persecutaţi. Într-un mod sau altul, aceeaşi soartă o vor avea cei care îl urmează pe Isus.

LECTURA I
S-a ridicat profetul Ilie, ca un foc.
Citire din cartea lui Ben Sirah 48,1-4.9-11

1 S-a ridicat Ilie, profetul, ca un foc
şi cuvântul lui ardea ca o torţă.
2 A adus asupra lor foametea
şi, în zelul lui, i-a împuţinat.
3 Prin cuvântul Domnului a închis cerul
şi tot aşa a făcut să coboare de trei ori foc.
4 Cât de glorificat ai fost, Ilie, în minunile tale!
Cine se va lăuda că este asemenea ţie?
9 Ai fost ridicat într-un vârtej de foc,
în carul cu cai de flăcări.
10 Tu ai fost prescris cu mustrări pentru timpurile viitoare,
ca să domoleşti mânia înaintea furiei,
ca să întorci inima tatălui către fiu
şi să restabileşti triburile lui Iacob.
11 Fericiţi cei care te-au văzut
şi au adormit în iubire.
Căci şi noi vom trăi!
Însă după moartea noastră,
renumele nu va rămâne.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 79(80),2ac şi 3b.15-16.18-19 (R.: 4ac)

R
.: Dumnezeule, fă să strălucească faţa ta
şi vom fi mântuiţi!

2ac Păstor al lui Israel, ascultă,
tu, care şezi peste heruvimi,
arată-te în strălucirea ta;
3b şi vino să ne mântuieşti! R.

15 Dumnezeule Sabaot, întoarce-te!
Priveşte din cer şi vezi, vizitează via aceasta.
16 Ocroteşte ceea ce a plantat dreapta ta
şi pe fiul omului pe care l-ai întărit pentru tine! R.

18 Mâna ta să fie peste omul dreptei tale,
peste fiul omului, pe care l-ai întărit pentru tine.
19 Atunci nu ne vom mai abate de la tine,
tu ne vei da viaţă şi vom invoca numele tău. R.

ALELUIA Lc 3,4c.6
(Aleluia) Pregătiţi calea Domnului,
faceţi drepte cărările lui;
şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA
Ilie a venit deja,
dar nu l-au recunoscut.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 17,10-13

10 Ddupă ce au coborât de pe munte,
discipolii l-au întrebat pe Isus:
„De ce spun cărturarii
că trebuie să vină mai întâi Ilie?”
11 Răspunzând, Isus le-a zis:
„Într-adevăr, Ilie trebuie să vină
şi va restabili toate.
12 Eu însă vă spun:
Ilie a venit deja, dar nu l-au recunoscut,
ci au făcut cu el ceea ce au vrut.
Tot aşa are să sufere şi Fiul Omului din cauza lor”.
13 Atunci discipolii au înţeles că le vorbea
despre Ioan Botezătorul.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Sir 48,1-4.9-11; Ps 79; Mt 17,10-13

Este magnific elogiul făcut de Siracide profetului Ilie: „Ca focul şi cuvântul lui ardea ca o făclie”.

Ilie trăia într-un moment în care se extindea cultul lui Baal, cu profeţii săi numeroşi care promiteau prosperitate materială. Dimpotrivă, el era profetul lui Dumnezeu, şi Dumnezeu nu-i vrea pe oameni cufundaţi în materialism, ci bogaţi în credinţă. Şi astfel, Ilie, „prin cuvântul Domnului, a închis cerul să nu plouă”. Seceta care a urmat e un simbol al mâniei lui Dumnezeu, dar, în realitate, cuvântul Domnului vorbeşte dintr-o cu totul altă motivaţie: „Pentru a potoli mânia (mai înainte de a se dezlănţui) şi pentru a întoarce inima părinţilor spre fiii lorY„. Acest text ameninţător se sfârşeşte cu: „Fericiţi cei care te-au văzut şi s-au învrednicit de prietenia ta!” Toate se petrec pentru a reaprinde iubirea.

Cu adevărat un elogiu magnific. Dar a fost scris mult timp după moartea profetului. E uşor să recunoşti opera unui profet după moartea sa, când este departe în timp, pentru că e mai aproape opiniilor noastre; dar e mai dificil să o recunoşti în actualitate, când e vie şi vorbeşte, pentru că e operă de purificare, prin ea însăşi incomodă, şi care nu e după vederile şi aşteptările noastre.

La fel s-a întâmplat şi în timpul lui Isus. Poporul care trebuia să fie mai pregătit, deoarece cunoştea Scripturile, a folosit Scripturile pentru a-i ridica obiecţii lui Isus: „Nu trebuia să vină mai întâi Ilie?” Răspunsul lui Isus: „Ilie a şi venit, dar ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au voit. Atunci ucenicii au înţeles că vorbea despre Ioan Botezătorul”.

Înţelepciunea cărturarilor era sclavă a indisponibilităţii lor. Dacă ar fi fost disponibili, ar fi acceptat mesajul de convertire al lui Ioan Botezătorul şi atunci ar fi înţeles că Ilie s-a întors, că el era noul Ilie.

Pentru „a vedea”, trebuieY să folosim şi picioarele, să mergem pe drumul convertirii.

Să cerem prin intermediul sfintei Fecioare harul disponibilităţii pentru a pregăti venirea Domnului. Ea, „pelerina credinţei”, a fost disponibilă să meargă, să-l urmeze pe Isus. Să mergem şi noi, să facem paşii pe care Domnul ni-i cere. Atunci mintea noastră va fi luminată şi vom recunoaşte falşii profeţi care există şi astăzi şi îi vom urma, în schimb, pe aceia care ne îndeamnă la bine, la fervoarea operativă a carităţii.

Şi să cerem ca Biserica să fie bogată în astfel de profeţi, ca să o pregătească pentru venirea lui Isus.