en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Sf. Cristofor, călug.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A III-A DIN ADVENT

Ant. la intrare 
Bucuraţi-vă mereu în Domnul! 
Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă! 
Domnul este aproape!         Fil 4,4-5 
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Priveşte, Dumnezeul nostru, la poporul tău, 
care aşteaptă cu credinţă sărbătoarea Naşterii lui Cristos. 
Dă-ne, te rugăm, harul, 
ca, ajungând la marea bucurie a mântuirii noastre, 
să o celebrăm solemn, cu reînnoită înflăcărare. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
    
ASUPRA DARURILOR
Păruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul, 
ca jertfa evlaviei noastre 
să nu înceteze niciodată înaintea ta, 
iar celebrarea tainei orânduite de tine 
să lucreze în noi mântuirea. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Spuneţi-le celor cu inima înfricoşată: 
„Fiţi tari, nu vă temeţi! 
Iată, Dumnezeul nostru va veni şi ne va mântui”.         Cf Is 35,4
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
N
oi implorăm, Doamne, bunătatea ta, 
ca puterea acestei taine 
să ne izbăvească de pornirile rele 
şi să ne pregătească pentru sărbătorile ce se apropie. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Începe timpul special de pregătire pentru solemnitatea Crăciunului. Vezi “Note liturgice” la final.
Din pagina profetului Isaia răsună vestea cea bună pentru Israel, sărac şi sclav. Salvarea este dată săracilor, celor care au încredere deplină în Dumnezeu şi nu în bunurile pământului său în cei puternici şi mari. Cinci secole mai târziu, în sinagoga din Nazaret, după ce a citit acest text, Isus a declarat că acesta s-a îndeplinit în el (Lc 4,18-19). A doua lectură ne spune că mulţumirea nu este o atitudine pasivă a unuia care recunoaşte că totul îi vine de sus: este bucuria colaboratorului care descoperă că este ales pentru a contribui la zidirea lumii. Creştinul simte că trăieşte pe pământ o viaţă egală cu toţi ceilalţi, dar în plus are o certitudine de mântuire şi un sens al istoriei care îi permite să recunoască în toate evenimentele împărăţia care vine. Precursorul anunţului bucuriei săracilor se autodefineşte în Evanghelie ca “glasul ce strigă”; nu este el “lumina”. El vrea “să dea mărturie despre lumină”. Cristos este în mijlocul nostru şi noi putem risca să nu-l recunoaştem dacă ne limităm să vedem în el modelul unei fericiri pământeşti şi nu facem ca el, care a împărtăşit soarta săracilor, făcând credibil şi palpabil anunţul unei lumi mai bune
.

LECTURA I
Mă voi bucura în Domnul
şi sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu.
Citire din cartea profetului Isaia 61,1-2a.10-11

1 Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea;
de aceea Domnul m-a uns
şi m-a trimis să aduc vestea cea bună săracilor,
să leg rănile celor cu inima zdrobită,
să vestesc eliberare celor captivi
şi deschidere a porţilor celor închişi;
2a să vestesc un an de bunătate a Domnului.
10 Mă voi bucura în Domnul
şi sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu;
pentru că el m-a îmbrăcat cu haina mântuirii
şi m-a învăluit cu mantia dreptăţii,
cum îşi pune mirele diadema
şi cum se înfrumuseţează mireasa cu podoabele ei.
11 Căci precum pământul face să răsară lăstarii
şi o grădină face să crească semănăturile,
tot aşa Domnul Dumnezeu va face să răsară dreptatea
şi lauda înaintea tuturor popoarelor.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Lc 1,46a-48a.48b-50.53-54 (R.: Is 61,10b)

R
.: Sufletul meu va tresălta de bucurie
în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

46a „Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie
în Dumnezeu, Mântuitorul meu,
48a căci a privit la smerenia slujitoarei sale. R.

48b Iată, de acum, toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic,
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui rămâne din neam în neam
peste cei ce se tem de el. R.

53 Pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri,
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.
54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său,
amintindu-şi de îndurarea sa”. R.

LECTURA A II-A
Fiinţa voastră întreagă să se păstreze fără prihană
pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Tesaloniceni 5,16-24

16 Fraţilor,
bucuraţi-vă întotdeauna!
17 Rugaţi-vă fără încetare!
18 Mulţumiţi pentru toate,
căci aceasta este voinţa lui Dumnezeu
în Cristos Isus cu privire la voi!
19 Nu stingeţi Duhul!
20 Nu dispreţuiţi profeţiile,
21 dar cercetaţi toate:
păstraţi ceea ce este bun!
22 Fiţi departe de orice fel de rău!
23 Însuşi Dumnezeul păcii
să vă sfinţească în mod desăvârşit
şi fiinţa voastră întreagă:
duhul, sufletul şi trupul,
să se păstreze fără prihană
pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos.
24 Credincios este cel care vă cheamă.
El va şi înfăptui.
Cuvântul Domnului

ALELUIA Is 61,1ab
(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea,
căci Domnul m-a uns şi m-a trimis
să le aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia)

EVANGHELIA
În mijlocul vostru este unul
pe care voi nu-l cunoaşteţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 1,6-8.19-28

6 În acel timp,
a fost un om, trimis de Dumnezeu,
al cărui nume era Ioan.
7 Acesta a venit spre mărturie,
ca să dea mărturie despre lumină,
pentru ca toţi să creadă prin el.
8 Nu era el lumina,
ci a venit să dea mărturie despre lumină.
19 Aceasta este mărturia dată de Ioan
când iudeii au trimis de la Ierusalim
unii preoţi şi leviţi ca să-l întrebe:
„Cine eşti tu?”
20 Iar el a mărturisit, şi nu a negat.
A mărturisit: „Eu nu sunt Cristos!”
21 L-au întrebat:
„Atunci, cine? Eşti tu Ilie?”
El a răspuns: „Nu sunt!”
„Eşti tu Profetul?”
A răspuns: „Nu!”
22 Aşadar, i-au zis: „Cine eşti?
Ca să dăm un răspuns celor care ne-au trimis.
Ce spui despre tine însuţi?”
23 El a zis:
„Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu:
«Îndreptaţi calea Domnului!»,
după cum a spus Isaia profetul”.
24 Iar cei trimişi erau dintre farisei.
25 L-au întrebat şi i-au zis:
„Aşadar, de ce botezi
dacă tu nu eşti nici Cristos, nici Ilie, nici Profetul?”
26 Ioan le-a răspuns, zicând:
„Eu botez cu apă;
dar în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoaşteţi,
27 care vine după mine,
căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei”.
28 Acestea s-au petrecut în Betania,
dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
Cuvântul Domnului