en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Ss. Malahia, profet; Graţian, ep.

 Liturghierul Roman

 

 18 decembrie

Ant. la intrare 
Vine Cristos, Regele nostru, 
Mielul despre care Ioan a vestit că va veni. 
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic, 
suntem stăpâniţi încă de vechea robie, 
suntem apăsaţi încă de jugul păcatului. 
Trimite-ne libertatea adevărată 
şi înnoieşte-ne prin naşterea Fiului tău, 
pe care o aşteptăm cu credinţă. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
    
ASUPRA DARURILOR
Jertfa pe care ţi-o oferim, Doamne, 
să ne facă plăcuţi în faţa ta, 
ca să ne învrednicim a fi părtaşi de nemurirea aceluia 
care ne-a izbăvit din moarte, luând firea noastră muritoare. 
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. 

Ant. la Împărtăşanie 
Îi vor pune numele Emanuel, 
care înseamnă Dumnezeu-cu-noi.         Mt 1,23
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dă-ne, Doamne, harul să primim îndurarea în sfântul tău lăcaş, 
ca să întâmpinăm cu cinstirea cuvenită 
apropiata sărbătoare a răscumpărării noastre. 

Prin Cristos, Domnul nostru. 

 

Lectionar

 În cele şapte zile care preced Crăciunul, liturgia propune lecturi care ne apropie de evenimentele ce au precedat naşterea lui Isus. Prin intermediul lui Iosif, logodnicul Mariei, este asigurată descendenţa lui David. Iosif, bun şi credincios, primeşte misiunea de tată: “Îl vei numi Isus”.

LECTURA I
Îi voi ridica lui David o odraslă dreaptă.
Citire din cartea profetului Ieremia 23,5-8

5 Iată, vin zile
– oracolul Domnului –
când îi voi ridica lui David o odraslă dreaptă
care va domni ca rege şi va avea succes;
va face judecată şi dreptate în ţară.
6 În zilele lui, Iuda va fi mântuit
şi Israel va locui în siguranţă.
Acesta este numele cu care va fi chemat:
„Domnul este dreptatea noastră”.
7 Iată, vin zile – oracolul Domnului –
când nu vor mai spune:
„Viu este Domnul, care i-a scos pe fiii lui Israel
din ţara Egiptului”,
8 ci „Viu este Domnul, care a scos
şi a adus descendenţa casei lui Israel din ţara de nord
şi din toate ţările unde-i alungase”
şi ei se vor întoarce la pământul lor.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 71(72),1-2.12-13.18-19 (R.: cf. 7)

R
.: În zilele lui, va înflori dreptatea
şi multă pace.

1 Dumnezeule, dăruieşte regelui judecăţile tale
şi înzestrează pe fiul regelui cu dreptatea ta!
2 Şi el va judeca poporul tău cu dreptate
şi pe săracii tăi cu judecată. R.

12 El îi va elibera pe săracul care strigă
şi pe sărmanul care nu are ajutor.
13 Va avea milă de cel sărac şi de cel sărman
şi va mântui sufletele sărmanilor. R.

18 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu,
Dumnezeul lui Israel,
singurul care săvârşeşte fapte minunate!
19 Binecuvântat să fie în veci numele său glorios,
tot pământul să se umple de slava lui! R.

ALELUIA
(Aleluia) O, Adonai, Stăpânul şi conducătorul casei lui Israel,
care te-ai arătat lui Moise în rugul aprins
şi i-ai dat Legea pe muntele Sinai,
vino să ne eliberezi cu braţ puternic! (Aleluia)

EVANGHELIA
Isus se va naşte din Maria,
logodnica lui Iosif, fiul lui David.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 1,18-24

18 Naşterea lui Isus Cristos a fost astfel:
mama lui, Maria, fiind logodită cu Iosif,
înainte ca ei să fi fost împreună,
ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.
19 Iosif, soţul ei, fiind drept şi nevoind s-o expună,
a vrut să o lase în ascuns.
20 Cugetând el la acestea,
iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis, spunându-i:
„Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soţia ta,
căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.
21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus,
căci el va mântui poporul său de păcatele sale”.
22 Toate acestea s-au petrecut
ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul,
prin profetul care zice:
23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu
şi îi vor pune numele Emanuel”,
care, tradus, înseamnă: „Dumnezeu-cu-noi”.
24 Trezindu-se din somn,
Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului:
a luat-o la sine pe soţia lui.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ier 23,5-8; Ps 71; Mt 1,18-24

În acest text al Evangheliei după Matei vedem împlinindu-se profeţia lui Ieremia: „Îi voi ridica lui David o odraslă dreaptă, spune Domnul”. Iosif, fiul lui David, primeşte vestea naşterii care va avea loc, naştere pe care şi profetul Isaia o anunţase: „Iată, Fecioara va zămisli şi va naşte un fiu”. Ştim însă că împlinirea acestei realităţi, pregătită deja de multă vreme, nu se actualizează fără o dramă personală şi fără multă durere.

Iosif a crezut că e de datoria sa să renunţe la Maria, să renunţe la căsătoria cu ea, care era bucuria vieţii sale, şi era pregătit la sacrificiul pe care considera că i-l cere voinţa lui Dumnezeu. Marile daruri ale lui Dumnezeu sunt precedate, de obicei, de mari suferinţe: Dumnezeu trebuie mai întâi să mărească inimile noastre pentru a le putea umple apoi cu darul său, care este prea mare pentru noi.

Aşa a fost pregătit Iosif la harul care era nu numai pentru el, ci pentru întreaga lume: chemarea de a fi tată pentru Mântuitorul lumii, Isus, care „va salva poporul de păcatele sale”. Şi încă de a trăi în bucurie profundă şi castitate perfectă o uniune spirituală, intimă, cu Maria.

Putem să admirăm tăria sufletească şi delicateţea lui Iosif. El, fiind drept, a decis să se despartă de Maria, dar fără să facă scandal, acceptând, astfel, sacrificiul în tăcere. Acesta este, desigur, semnul unei tării sufleteşti deosebite. Însă ceea ce este şi mai frumos, după aceea, e ascultarea faţă de cuvântul lui Dumnezeu.

Când noi trebuie să facem un sacrificiu, mintea noastră se revoltă, inima noastră se închide, devenim duri şi nu vrem să mai auzim nimic. Dimpotrivă, sfântul Iosif era gata pentru sacrificiu, decis, de asemenea, după relatarea lui Matei, să rămână deschis faţă de cuvântul lui Dumnezeu, dovedind că nu este câtuşi de puţin închis în el însuşi. Îngerul Domnului, venind, găseşte un suflet deschis, căruia i se pot revela marile promisiuni ale lui Dumnezeu, oferindu-i, în acelaşi timp, cea mai mare bucurie a vieţii sale.

Să-i cerem Domnului harul să fim, în acelaşi timp, tari în încercările vieţii şi deschişi planurilor lui Dumnezeu, care sunt întotdeauna mai frumoase decât le gândim noi. Să fim siguri că atunci când Dumnezeu pare să ceară un lucru dur, el ne pregăteşte, de fapt, haruri cu totul deosebite.