en-USro-RO

Inregistrare | Login
22 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Luni, 22 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Vincenţiu, diacon m. *; Fer. Laura, m.
Liturghierul Roman

Luni din sãptãmâna a 3-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde (roşu), III
Lectionar
2Sam 5,1-7.10:Tu vei fi pãstorul poporului meu Israel.
Ps 88: Ocroteşte-l, Dumnezeule, pe slujitorul tãu!
Mc 3,22-30: Cum poate Satana sã-l alunge pe Satana?
Meditatia zilei
Luni din sãptãmâna a 3-a de peste an

 

Sfintii zilei

† BOTEZUL DOMNULUI
Ss. Raymund de Penyafort, pr.; Lucian din Antiohia, pr. m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA DE DUPĂ 6 IANUARIE

BOTEZUL DOMNULUI

SĂRBĂTOARE

Când Epifania se celebrează duminica, în zilele de 7 sau 8 ianuarie, sărbătoarea Botezul Domnului se celebrează în ziua de luni ce urmează.

Ant. la intrare 
După ce a fost botezat Domnul, s-au deschis cerurile
şi Duhul lui Dumnezeu, în chip de porumbel,
s-a oprit deasupra lui, iar glasul Tatălui a răsunat:
„Acesta este Fiul meu cel iubit,
în care mi-am găsit mulţumirea”. 
Cf. Mt 3,16-17

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
care, la Botezul său în Iordan,
l-ai proclamat pe Cristos drept Fiul tău preaiubit,
în timp ce Duhul Sfânt cobora asupra lui,
dăruieşte-le fiilor tăi adoptivi, renăscuţi din apă şi Duh Sfânt, harul
să rămână mereu în iubirea ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

sau:
Dumnezeule,
al cărui Fiu unul-născut s-a arătat în trup omenesc,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca noi, cei ce recunoaştem în el chipul firii noastre,
să ne învrednicim a ne reînnoi lăuntric după chipul său.
El, care, fiind Dumnezeu.

Se spune Crezul.

Rugăciunea credincioşilor, cf. pag. 1589.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, darurile pe care ţi le oferim
în sărbătoarea arătării lui Cristos ca Fiul tău iubit
şi transformă-le în jertfa
prin care el a binevoit să spele păcatele lumii.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

PREFAŢA: Consacrarea şi misiunea lui Isus

Ant. la Împărtăşanie 
Iată-l pe acela despre care spunea Ioan:
„Eu am văzut şi am dat mărturie
că acesta este Fiul lui Dumnezeu”. 
In 1,32.34

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Îndestulaţi cu darul tău ceresc,
noi implorăm cu umilinţă, Doamne, bunătatea ta:
dă-ne harul să-l ascultămcu credinţă peFiul tău unul-născut,
ca să ne numim şi să fim cu adevărat fiii tăi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Luni după această duminică începe Timpul de peste an, ce se întrerupe la Miercurea Cenuşii.

Lectionar

 Isus este legat de viaţa normalã din Palestina: este orientalul care vorbeşte limba localã, aramaica-galileeanã; îşi are reşedinþa într-un sat palestinian şi se confruntã cu oamenii obişnuiţi. Dar în trei momente ale acestei existenţe, care devin misterioase, depãşeşte cotidianul şi apare descoperit misterul ascuns al persoanei sale. Declaraţia Evangheliei de astãzi, „Tu eşti Fiul meu preaiubit”, apare la începutul ministerului public când Isus intrã pe scena oficialã a Palestinei. Aceastã declaraţie va mai rãsuna la jumãtatea drumului, pe Muntele Schimbãrii la Faţã, şi va fi sigilatã pe cruce de vocea unuia dintre primii credincioşi, centurionul roman. Botezul este, de aceea, o invitaţie la a descoperi misterul nostru de fii adoptivi, mister ascuns sub spoiala slãbiciunii şi mizeriei noastre.

LECTURA I
Veniţi la apă!
Ascultaţi, ca sufletul vostru să rămână viu!
Citire din cartea profetului Isaia 55,1-11

1 Aşa vorbeşte Domnul:
„Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la apă,
chiar şi cel care nu are argint!
Veniţi, cumpăraţi şi mâncaţi!
Veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte,
dar fără argint şi fără plată!
2 De ce cântăriţi argint pentru ceea ce nu este pâine?
De ce trudiţi pentru ceea ce nu satură?
Ascultaţi-mă şi veţi mânca bine
şi sufletele voastre se vor desfăta din belşug!
3 Plecaţi-vă urechea şi veniţi la mine!
Ascultaţi şi sufletele voastre vor trăi!
Voi încheia cu voi o alianţă veşnică,
după bunătatea de neclintit faţă de David.
4 Iată, l-am pus ca martor pentru popoare,
principe şi conducător pentru neamuri.
5 Iată, vei chema un neam pe care nu-l cunoşteai
şi un neam care nu te cunoştea va alerga spre tine
de dragul Domnului Dumnezeului tău,
al Sfântului lui Israel, care te-a glorificat.
6 Căutaţi-l pe Domnul cât timp se lasă găsit,
chemaţi-l cât timp este aproape!
7 Să-şi părăsească nelegiuitul calea sa
şi păcătosul, gândurile sale!
Să se întoarcă la Domnul şi el se va îndura de ei,
la Dumnezeul nostru, căci el este mărinimos în iertare!
8 Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre
şi căile voastre nu sunt căile mele – oracolul Domnului.
9 Cât de înălţate sunt cerurile faţă de pământ,
la fel de înălţate sunt căile mele faţă de căile voastre
şi gândurile mele faţă de gândurile voastre.
10 Căci aşa cum ploaia şi zăpada coboară din ceruri
şi nu se întorc acolo fără să ude pământul
şi să-l facă să rodească, să încolţească
şi să dea sămânţă semănătorului
şi pâine celui care mănâncă,
11 la fel va fi cuvântul meu care a ieşit din gura mea:
nu se va întoarce la mine în mod zadarnic,
fără ca să facă ceea ce îmi place
şi să aibă succesul pentru care l-am trimis”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Is 12,2-3.4.5-6 (R.: 3)

R
.: Veţi scoate apă cu bucurie
din izvoarele mântuirii.

2 Iată, Dumnezeu este mântuirea mea,
sunt încrezător şi nu mă voi teme de nimic.
Căci puterea şi cântarea mea este Domnul,
el este mântuirea mea.
3 Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. R.

4 Veţi spune în ziua aceea:
„Lăudaţi-l pe Domnul, invocaţi numele lui,
faceţi cunoscute între popoare faptele sale,
amintiţi că preaînălţat este al său nume! R.

5 Cântaţi-i Domnului, căci a făcut lucruri minunate!
Să fie cunoscută aceasta pe tot pământul!
6 Strigă şi chiuie, tu, cea care locuieşti în Sion!
Căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel!” R.

LECTURA A II-A
Duhul, şi apa, şi sângele.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 5,1-9

1 Preaiubiţilor,
oricine crede că Isus este Cristos
este născut din Dumnezeu
şi oricine îl iubeşte pe cel care a dat naştere
îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el.
2 Prin aceasta cunoaştem că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu,
dacă îl iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui.
3 Pentru că aceasta este iubirea lui Dumnezeu:
să păzim poruncile lui, iar poruncile lui nu sunt grele.
4 Oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea.
Şi aceasta este victoria cu care a învins lumea:
credinţa noastră.
5 Însă cine învinge lumea
dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
6 Acesta este cel care vine prin apă şi sânge, Isus Cristos.
Nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge.
Şi Duhul este cel care dă mărturie,
pentru că Duhul este adevărul.
7 Trei sunt cei care dau mărturie:
8 Duhul, apa şi sângele. Şi aceştia trei sunt una.
9 Dacă primim mărturia oamenilor,
mărturia lui Dumnezeu este şi mai mare,
pentru că aceasta este mărturia lui Dumnezeu:
el a dat mărturie despre Fiul său.
Cuvântul Domnului

ALELUIA cf. In 1,29
(Aleluia) Ioan l-a văzut pe Isus venind la el
şi a zis: „Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu,
care ridică păcatul lumii”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu eşti Fiul meu cel iubit,
în tine mi-am găsit plăcerea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 1,7-11

7 În acel timp,
Ioan predica, zicând:
„Vine după mine
cel care este mai puternic decât mine,
căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă,
să-i dezleg cureaua încălţămintei.
8 Eu v-am botezat cu apă,
însă el vă va boteza în Duhul Sfânt”.
9 În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii
şi a fost botezat de Ioan în Iordan.
10 Şi îndată ce s-a ridicat din apă,
a văzut cerurile deschise
şi Duhul, ca un porumbel, coborând spre el.
11 Şi din cer a fost un glas spre el:
„Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea”.
Cuvântul Domnului