en-USro-RO

Inregistrare | Login
24 februarie 2018

Calendarul zilei

Sâmbătă, 24 februarie 2018

Sfintii zilei
Fer. Marcu de Marconi, pr.
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Dt 26,16-19: Vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tãu.
Ps 118: Fericit este omul care umblã în legea Domnului.
Mt 5,43-48: Fiți desãvârșiți, precum Tatãl vostru ceresc este desãvârșit!
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Severin, abate

 Liturghierul Roman

SĂPTĂMÂNA I DE PESTE AN


Prima duminică de peste an este înlocuită de sărbătoarea Botezului Domnului, pag.
 202.


Ant. la intrare 
Am văzut un om şezând pe tronul cel preaînalt:
mulţimea îngerilor îl adoră, cântând într-un glas:
„Iată-l pe acela a cărui stăpânire dăinuie în veac!”


RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
să răspunzi cu bunătate cerească
la cererile poporului care te imploră,
ca să înţeleagă ceea ce trebuie să facă
şi să aibă puterea de a şi înfăptui.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.


ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, primeşte cu bunăvoinţă
darurile pe care ţi le aduce poporul tău:
sfinţeşte-ne prin ele întreaga viaţă
şi ascultă-ne rugăciunea pe care ţi-o înălţăm cu evlavie.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie 
Doamne, la tine este izvorul vieţii
şi în lumina ta vom vedea lumina.          Ps 35,10

sau:

Eu am venit ca să aibă viaţă,

şi să o aibă din belşug.                           In 10,10

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Te rugăm cu umilinţă, Dumnezeule atotputernic,

să ne dai harul

ca, reînnoiţi prin tainele tale,

să te slujim precum se cuvine printr-o viaţă plăcută ţie.

Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Începe timpul de peste an – sãptãmâna I. La Liturghie, lecturile pentru ferii sunt în concordanţã cu anul liturgic în curs (II). La Breviar, se încheie vol. I şi începe vol. III. 
Isus îi cheamã pe ucenici ca sã-l urmeze. El nu cautã ascultãtori fervoroşi care sã se adune la picioarele sale pentru a forma un cerc exclusiv, aşa cum fãceau învãţãtorii şi cãrturarii timpului, ci persoane care sã aleagã drumul care duce la cei mai sãraci şi marginalizaţi. Vestea cea bunã creeazã comunitãţi misionare, deschise şi solidare
.

LECTURA I
Rivala ei o lua în râs, umilind-o din cauza sterilităţii ei,
pentru că Domnul o lăsase sterilă.
Citire din cartea întâi
a lui Samuel 1,1-8

 

1 În zilele acelea,

era un om din Ramataim-Ţufim,
din muntele lui Efraim.
Numele lui era Elcana, fiul lui Ieroham,
fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Ţuf, din Efrata.
2 El avea două soţii: prima se numea Ana, iar cealaltă Penina.
Penina avea copii, însă Ana nu avea copii.
3 Omul acesta urca în fiecare an din cetatea sa la Şilo
ca să se închine şi să aducă jertfe Domnului Sabaot,
care era la Şilo.
Acolo se aflau cei doi fii ai lui Eli, Hofni şi Pinhas,
preoţi ai Domnului.
4 În ziua în care Elcana aducea jertfa,
dădea Peninei, soţia sa, fiilor şi fiicelor ei câte o porţie.
5 Dar Anei îi dădea o porţie dublă,
deoarece o iubea pe Ana,
deşi Domnul o lăsase sterilă.
6 Rivala ei o lua în râs,
umilind-o din cauza sterilităţii ei,
pentru că Domnul o lăsase sterilă.
7 Aşa făcea an după an:
de fiecare dată când urca la casa Domnului,
Penina o lua în râs,
iar Ana plângea şi nu mânca.
8 Elcana, soţul ei, îi zicea:
„Ana, de ce plângi şi de ce nu mănânci?
De ce ţi-e inima întristată?
Oare nu sunt eu mai bun pentru tine decât zece fii?”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 114-115(116),12-13.14 şi 17.18-19 (R.: 17a)

R
.: Îţi voi aduce, Doamne,
jertfă de laudă.
sau:
Aleluia.

12 Ce-i voi da în schimb Domnului
pentru tot binele pe care mi l-a făcut?
13 Voi lua potirul mântuirii
şi voi invoca numele Domnului. R.

14 Voi împlini voturile făcute Domnului
de faţă cu tot poporul său.
17 Îţi voi aduce jertfă de laudă
şi voi invoca numele Domnului. R.

18 Voi împlini voturile făcute Domnului
de faţă cu tot poporul său,
19 în curţile casei Domnului,
în mijlocul tău, Ierusalime! R.

ALELUIA Mc 1,15b
(Aleluia) „S-a împlinit timpul
şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape!
Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 1,14-20

14 După ce Ioan a fost închis,
Isus a venit în Galileea,
predicând evanghelia lui Dumnezeu şi spunând:
15 „S-a împlinit timpul
şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu!
Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie”.
16 Trecând pe lângă Marea Galileii,
i-a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon,
aruncând năvodul în mare, căci erau pescari.
17 Isus le-a spus: „Veniţi după mine
şi vă voi face pescari de oameni”.
18 Lăsând îndată năvoadele, l-au urmat.
19 Şi, mergând puţin mai departe,
i-a văzut pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui,
reparându-şi năvoadele în barcă.
20 El i-a chemat îndată,
iar ei, lăsându-l pe tatăl lor, Zebedeu, în barcă,
împreună cu zilierii lui, s-au dus după el.
Cuvântul Domnului

În anii în care Sărbătoarea Botezul Domnului se celebrează luni din săptămâna întâia din
timpul de peste an, la lecturile pentru această zi pot fi adăugate lecturile care sunt indicate
pentru marţi.

 Meditatia zilei

1Sam 1,1-8; Ps 115; Mc 1,14-20

 

Istoria Anei începe rău, în suferinţă: este o femeie nefericită pentru că este sterilă şi viitorul ei este blocat, întunecat. Dincolo de aceasta, rivala sa o dispreţuieşte şi acest lucru o duce la disperare. Şi totuşi, acesta este începutul unei vieţi fericite şi rodnice. Domnul o priveşte cu compasiune. Nu a spus Isus: „Fericiţi cei care plâng, căci ei vor fi mângâiaţi”? Un început nefericit nu trebuie niciodată să fie ocazie de disperare, ci, mai degrabă, de speranţă, pentru că Dumnezeu este capabil, ba, mai mult, vrea să transforme aceste situaţii, dacă privim spre el cu încredere. Sterilitatea Anei devine fecunditate, suferinţa ei, bucurie: acesta este modul obişnuit de a lucra al lui Dumnezeu, care nu permite suferinţa decât pentru a da un bine şi mai mare.
 
Din evanghelie aş vrea să iau cuvintele cu care Isus îşi începe ministerul său: „Timpul s-a împlinit şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape”. Erau cuvintele pe care poporul le aştepta de atâta timp: împărăţia lui Dumnezeu, adică, în gândul tuturor, victoria asupra romanilor, împărăţia lui Israel, pace, abundenţă. Isus însă nu spune că împărăţia lui Dumnezeu a sosit, ci că este aproape şi nu vorbeşte despre bătălii şi despre victorii, ci despre convertire şi despre credinţă: „Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie”. Cine l-a ascultat şi s-a apropiat de el a intrat în împărăţia lui Dumnezeu, dar cine nu s-a convertit, adică nu s-a îndreptat spre Dumnezeu, a păstrat propriile idei despre împărăţie şi a rămas dezamăgit şi departe de ea.
Chiar şi pentru noi condiţia este aceeaşi. Noi înşine ne facem o idee greşită despre împărăţia lui Dumnezeu. Tot ceea ce ne place, victoria facilă asupra tuturor dificultăţilor, toate satisfacţiile pe care le dorim: aceasta ar fi împărăţia lui Dumnezeu. Dar Isus ne spune că greşim, împărăţia lui Dumnezeu nu este aşa. Spune sfântul Paul: „Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură; împărăţia lui Dumnezeu este caritate, pace şi bucurie în Duhul Sfânt”. Pentru a intra în această împărăţie care este aproape B şi toţi pot să intre, ea este la îndemână, îşi are uşa deschisă B este nevoie să ne convertim şi să credem. Dacă noi credem că împărăţia lui Dumnezeu este aproape şi că putem intra, atunci intrăm realmente şi găsim, în persecuţii, în contradicţii, în suferinţe „împărăţia lui Dumnezeu”: o fericire deosebită, pacea şi bucuria Duhului Sfânt, în caritate.
În fiecare an după Crăciun, se poate spune că împărăţia lui Dumnezeu a venit aproape de noi, că am fost ajutaţi în credinţa noastră, că Isus s-a arătat atât de aproape fratele nostru şi, deci, suntem solicitaţi insistent să credem, să ne convertim şi să credem: atunci avem în noi împărăţia lui Dumnezeu, adică iubirea, bucuria, pacea. Nimic nu poate să ne împiedice să intrăm. Desigur, nu este încă deplina manifestare, dar este cu adevărat împărăţia lui Dumnezeu, care creşte în noi şi pentru bucuria noastră.