en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Arcadie, m.; Cezara, cãlug.

 Liturghierul Roman

SĂPTĂMÂNA I DE PESTE AN


Prima duminică de peste an este înlocuită de sărbătoarea Botezului Domnului, pag.
 202.


Ant. la intrare 
Am văzut un om şezând pe tronul cel preaînalt:
mulţimea îngerilor îl adoră, cântând într-un glas:
„Iată-l pe acela a cărui stăpânire dăinuie în veac!”


RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
să răspunzi cu bunătate cerească
la cererile poporului care te imploră,
ca să înţeleagă ceea ce trebuie să facă
şi să aibă puterea de a şi înfăptui.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.


ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, primeşte cu bunăvoinţă
darurile pe care ţi le aduce poporul tău:
sfinţeşte-ne prin ele întreaga viaţă
şi ascultă-ne rugăciunea pe care ţi-o înălţăm cu evlavie.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie 
Doamne, la tine este izvorul vieţii
şi în lumina ta vom vedea lumina.          Ps 35,10

sau:

Eu am venit ca să aibă viaţă,

şi să o aibă din belşug.                           In 10,10

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

e rugăm cu umilinţă, Dumnezeule atotputernic,

să ne dai harul
ca, reînnoiţi prin tainele tale,
să te slujim precum se cuvine printr-o viaţă plăcută ţie.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 A nu iubi pãcatul. Nu numai mânia este pãcat, ci şi indiferenţa în faţa necesitãţilor celuilalt. Egoismul şi exploatarea celorlalţi, atât la nivel individual, cât şi colectiv, sunt pãcate. Isus, care nu este un vindecãtor, ci doreşte ca oamenii sã trãiascã, vindecã paralizia vizibilã, cea fizicã, dar, în acelaşi timp, şi pe cea invizibilã, care a paralizat iubirea. Iartã pãcatele. Nu existã viaţã fãrã iubire.

LECTURA I
Veţi striga şi vă veţi plânge de regele pe care l-aţi cerut,
dar Domnul nu vă va răspunde.
Citire din cartea întâi
a lui Samuel 8,4-7.10-22a

4 În zilele acelea,
toţi bătrânii lui Israel s-au adunat
şi au venit la Samuel, la Rama.
5 Ei i-au zis: „Iată, tu ai devenit bătrân,
iar fiii tăi nu calcă pe urmele tale;
acum pune un rege peste noi să ne judece,
aşa cum au toate popoarele!”
6 Lucrul acesta nu i-a plăcut lui Samuel,
căci ziceau: „Dă-ne un rege ca să ne judece!”.
Şi Samuel s-a rugat Domnului.
7 Domnul i-a zis lui Samuel:
„Ascultă glasul poporului în tot ce-ţi spune;
căci nu pe tine te respinge,
ci pe mine mă respinge ca să nu mai fiu rege peste ei!”
10 Samuel a spus poporului care-i cerea un rege
toate cuvintele Domnului.
11 El a zis: „Iată care va fi regula regelui care va domni peste voi:
îi va lua pe fiii voştri,
îi va pune la carele sale şi între călăreţii lui
şi ei vor alerga înaintea carului său;
12 îi va pune căpetenii peste o mie şi căpetenii peste cincizeci;
îi va pune să are terenul lui,
să secere în secerişul său şi să facă arme pentru luptă
şi unelte pentru carul său.
13 Le va lua pe fetele voastre să-i pregătească arome,
să facă mâncare şi să coacă pâine.
14 Va lua cele mai bune dintre câmpiile voastre,
dintre viile voastre şi dintre livezile voastre de măslini
şi le va da slujitorilor lui.
15 Va lua zeciuială din seminţele şi din viile voastre
şi o va da eunucilor şi slujitorilor lui.
16 Îi va lua pe slujitorii şi pe slujitoarele voastre,
pe tinerii voştri cei mai buni şi măgarii voştri
şi-i va folosi la muncile sale.
17 Va lua zeciuială din turmele voastre,
iar voi veţi deveni sclavii lui.
18 Veţi striga în ziua aceea din cauza regelui pe care l-aţi ales,
dar Domnul nu vă va răspunde în ziua aceea”.
19 Poporul a refuzat să asculte glasul lui Samuel.
Au zis: „Nu, ci să fie un rege peste noi,
20 ca să fim şi noi ca toate popoarele!
Regele nostru ne va judeca,
va ieşi înaintea noastră şi va purta războaiele noastre”.
21 Samuel a ascultat toate cuvintele poporului
şi le-a spus Domnului.
22a Domnul i-a zis lui Samuel:
„Ascultă-le glasul şi fă-le un rege!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 88(89),16-17.18-19 (R.: cf. 2a)

R
.: Îndurările Domnului
în veci le voi cânta.

16 Fericit este poporul care ştie să te aclame,
care umblă în lumina feţei tale, Doamne!
17 Ei se bucură neîncetat de numele tău
şi se mândresc cu dreptatea ta! R.

18 Căci tu eşti frumuseţea şi tăria lor
şi, în bunăvoinţa ta, le înalţi fruntea.
19 Al Domnului este scutul nostru,
şi regele nostru, al Sfântului lui Israel! R.

ALELUIA Lc 7,16bc
(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat printre noi
şi Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia)

EVANGHELIA
Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 2,1-12

1 Când Isus a intrat din nou în Cafarnaum,
după câteva zile,
s-a auzit că el este în casă.
2 Mulţi s-au adunat, aşa încât nu mai era loc nici înaintea uşii,
iar el le vestea cuvântul.
3 Au venit la el aducând un paralizat purtat de patru bărbaţi.
4 Şi, neputând să-l aducă până la el din cauza mulţimii,
au desfăcut acoperişul unde era el
şi, după ce au făcut o deschizătură,
au lăsat în jos targa pe care zăcea paralizatul.
5 Văzând Isus credinţa lor,
i-a spus celui paralizat:
„Fiule, îţi sunt iertate păcatele”.
6 Stăteau acolo unii cărturari care se întrebau în inimile lor:
7 „De ce vorbeşte acesta astfel?
Spune blasfemie.
Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu?”
8 Îndată ce a cunoscut Isus în duhul său
că ei se întreabă astfel în sine, le-a spus:
„De ce vă întrebaţi astfel în inimile voastre?
9 Ce este mai uşor:
a spune celui paralizat: «Păcatele îţi sunt iertate!»,
sau a spune:
«Ridică-te, ia-ţi targa şi umblă!»?
10 Însă, ca să ştiţi că Fiul Omului
are puterea de a ierta păcatele pe pământ
– i-a spus celui paralizat –
11 îţi spun: ridică-te, ia-ţi targa şi du-te la casa ta!”
12 El s-a ridicat şi îndată, luându-şi targa,
a ieşit în faţa tuturor
aşa încât toţi erau uimiţi şi-l glorificau pe Dumnezeu,
spunând: „Niciodată nu am văzut aşa ceva”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Sam 8,4-7.10-22; Ps 88; Mc 2,1-12

Astăzi, evanghelia ne prezintă vindecarea paraliticului din Cafarnaum, şi putem să medităm asupra a două aspecte. Primul este enorma diferenţă între ajutorul uman şi cel al lui Dumnezeu. Acest paralitic a cerut ajutorul prietenilor săi. Ce puteau ei face? S-au adunat cei patru, l-au luat în pat şi l-au dus. Nu puteau face mai mult. În schimb, ajutorul divin lucrează în interior şi transformă toată fiinţa. Isus îi spune acestui om: „Ridică-te, ia-ţi targa şi umblă!” Domnul nu duce targa, îi porunceşte paraliticului să o facă, pentru că i-a dat deja forţele necesare. Aceasta este caracteristica ajutorului divin.
 
Sfântul Ignaţiu, în Exerciţii spirituale, insistă asupra acestui punct spunând că Domnul poate să intre în adâncul inimii şi să o transforme, să-i dea o bucurie imensă, să-i dea forţă, să şteargă în totalitate păcatele noastre, să corijeze radical defectele. Şi ne îndeamnă să dorim această transformare interioară, căci este singura care poate să transforme existenţa noastră şi să o facă cu adevărat rodnică. Faptele împlinite fără ajutorul divin sunt slabe şi lipsite de eficacitate; dacă, în schimb, Dumnezeu vine în noi cu harul său, noi putem, ca instrumente ale lui Dumnezeu, să facem lucruri mari şi eficiente.
Cealaltă observaţie care se poate face cu privire la această vindecare este că Domnul vindecă, dar, în acelaşi timp, şi cere. „Ridică-te, ia-ţi targa şi du-te la casa ta!” Este probabil că paraliticul nu ar fi dorit să se încarce cu vreo greutate. Se gândea la vindecare şi, o dată vindecat, se gândea să meargă liber (cel puţin noi putem gândi astfel). În schimb, Domnul îi dă acest ordin şi asta este ca o vindecare completă: i-a dat capacitatea să-şi asume responsabilitatea sa, să facă ceva pozitiv.
Adeseori, Domnul ne cere lucruri care nu ne sunt plăcute, dar dacă ne deschidem harurilor sale aşa cum sunt ele, vom avea bucuria de a trăi şi de a lucra cu eficienţă pentru împărăţia sa.