en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Vorbeşte, Doamne,
slujitorul tău ascultă!
Citire din cartea întâi
a lui Samuel 3,3b-10.19

3b În zilele acelea,
candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă
şi Samuel stătea în templul Domnului
unde era arca lui Dumnezeu.
4 Domnul l-a chemat pe Samuel.
El a răspuns: „Iată-mă!”
5 A alergat la Eli şi i-a zis:
„M-ai chemat? Iată-mă!”
Eli i-a răspuns.
„Nu te-am chemat; întoarce-te şi te culcă!”
S-a dus şi s-a culcat.
6 Domnul l-a chemat din nou pe Samuel.
Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi i-a zis:
„M-ai chemat? Iată-mă!”
Eli i-a răspuns:
„Nu te-am chemat; întoarce-te şi te culcă!”
7 Samuel nu îl cunoştea încă pe Domnul
şi cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit.
8 Domnul l-a chemat pe Samuel pentru a treia oară.
Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi i-a zis:
„M-ai chemat? Iată-mă!”
Eli şi-a dat seama că Domnul era cel care îl cheamă pe tânăr.
9 şi i-a zis lui Samuel: „Mergi şi te culcă;
şi dacă vei mai fi chemat, spune:
«Vorbeşte, Doamne, căci slujitorul tău ascultă!»”
Iar Samuel s-a dus să se culce la locul lui.
10 Domnul a venit, i s-a arătat
şi l-a chemat ca mai înainte: „Samuel, Samuel!”
Samuel a răspuns:
„Vorbeşte, Doamne, căci slujitorul tău ascultă!”
19 Samuel creştea, Domnul era cu el,
şi nu a lăsat să se piardă
niciunul dintre cuvintele Domnului.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 39(40),2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a.9a)

R
.: Iată, vin, Doamne,
ca să fac voinţa ta!

2 Cu dor l-am aşteptat pe Domnul,
iar el s-a plecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul.
4ab El a pus în gura mea un cântec nou,
un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

7 Jertfă şi ofrandă tu nu doreşti,
tu mi-ai deschis urechile;
nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat.
8a Atunci, am zis: „Iată, vin!” R.

8b În sulul cărţii este scris despre mine,
9 ca să fac voinţa ta.
Dumnezeul meu, aceasta o doresc!
Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

10 Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare;
nu-mi închid buzele,
tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.

LECTURA A II-A
Trupurile voastre sunt membrele lui Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 6,13c-15a.17-20

13c Fraţilor,
trupul nu este pentru desfrânare,
ci pentru Domnul şi Domnul pentru trup.
14 Iar Dumnezeu, care l-a înviat pe Domnul,
ne va învia şi pe noi prin puterea sa.
15a Nu ştiţi voi că trupurile voastre
sunt membrele lui Cristos?
17 Cel care se uneşte cu Domnul este un singur duh cu el.
18 Fugiţi de desfrânare!
Orice alt păcat pe care îl face omul este în afara trupului.
Însă cel care se dedă la desfrânare
păcătuieşte în propriul său trup.
19 Sau nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt
care locuieşte în voi şi pe care îl aveţi de la Dumnezeu
şi că nu sunteţi ai voştri?
20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ mare.
Aşadar, preamăriţi-l pe Dumnezeu în trupul vostru!
Cuvântul Domnului

ALELUIA In 1,41.17b
(Aleluia) L-am găsit pe Mesia, care este Cristos!
Harul şi adevărul au venit prin el. (Aleluia)

EVANGHELIA
Au văzut unde locuieşte şi au rămas la el în ziua aceea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 1,35-42

 
35 În timpul acela,

Ioan stătea din nou
împreună cu doi dintre discipolii săi.
36 Şi, privindu-l pe Isus care trecea,
a zis: „Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu!”
37 Cei doi discipoli ai săi l-au auzit vorbind şi l-au urmat pe Isus.
38 Isus s-a întors şi, văzându-i că îl urmează,
le-a zis: „Ce căutaţi?”
Ei i-au spus: „Rabbi
– ceea ce, tradus, înseamnă «Învăţătorule» –
unde locuieşti?”
39 El le-a zis: „Veniţi şi vedeţi!”
Aşadar, au venit şi au văzut unde locuieşte
şi au rămas la el în ziua aceea.
Era cam pe la ceasul al zecelea.
40 Unul dintre cei doi, care îl auziseră pe Ioan şi-l urmaseră pe Isus,
era Andrei, fratele lui Simon Petru.
41 Acesta l-a întâlnit mai întâi pe fratele său, Simon, şi i-a spus:
„L-am găsit pe Mesia!”
– care, tradus, înseamnă „Cristos” –
42 şi l-a adus la Isus.
Privindu-l, Isus i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Ioan;
tu te vei numi «Chefa»” – care înseamnă «Petru»”.
Cuvântul Domnului
 

Sfintii zilei

Sf. Felix de Nola, pr. m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A II-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Tot pământul să te adore şi să-ţi cânte ţie, Dumnezeule;
să cânte numelui tău, Dumnezeule Preaînalt!                   Ps 65,4

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
care stăpâneşti toate câte sunt pe pământ şi în cer,
ascultă cu bunătate rugăciunile poporului tău
şi dăruieşte timpurilor noastre pacea ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul
să luăm parte cu vrednicie la aceste taine,
pentru că, ori de câte ori se celebrează
memorialul acestei jertfe,
se împlineşte lucrarea răscumpărării noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie
 
Ai pregătit masă înaintea mea
şi paharul meu mă îmbată de frumuseţe.         Cf. Ps 22,5

sau:

Noi am cunoscut şi am crezut în iubirea
pe care Dumnezeu o are faţă de noi.          1In 4,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Revarsă asupra noastră, Doamne,
Duhul tău de iubire,
pentru ca, hrăniţi din unica pâine cerească,
să fim o singură inimă şi un singur suflet în slujirea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Evanghelia descrie întâlnirea lui Isus Cristos, dupã botezul sãu, cu aceia care vor deveni primii sãi ucenici: Ioan, Andrei şi Petru. Pe de altã parte, lectura din Vechiul Testament evocã prima chemare adresatã de Domnul lui Samuel, atunci când încã era copil. Astãzi se reia citirea din Scrisoarea întâi a sfântului Paul cãtre Corinteni, cititã în parte în anul precedent. Pentru a-i avertiza pe creştini, în faţa corupţiei din marele oraş pãgân, apostolul le aminteşte cã trupurile lor sunt membre ale lui Cristos şi temple ale Duhului Sfânt.