en-USro-RO

Inregistrare | Login
22 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Luni, 22 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Vincenţiu, diacon m. *; Fer. Laura, m.
Liturghierul Roman

Luni din sãptãmâna a 3-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde (roşu), III
Lectionar
2Sam 5,1-7.10:Tu vei fi pãstorul poporului meu Israel.
Ps 88: Ocroteşte-l, Dumnezeule, pe slujitorul tãu!
Mc 3,22-30: Cum poate Satana sã-l alunge pe Satana?
Meditatia zilei
Luni din sãptãmâna a 3-a de peste an

 

Sfintii zilei

Ss. Arnold Janssen, pr.; Arsenie, pustnic

 Liturghierul Roman

DUMINICA A II-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Tot pământul să te adore şi să-ţi cânte ţie, Dumnezeule;
să cânte numelui tău, Dumnezeule Preaînalt!                   Ps 65,4

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
care stăpâneşti toate câte sunt pe pământ şi în cer,
ascultă cu bunătate rugăciunile poporului tău
şi dăruieşte timpurilor noastre pacea ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.


ASUPRA DARURILOR
Dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul
să luăm parte cu vrednicie la aceste taine,
pentru că, ori de câte ori se celebrează
memorialul acestei jertfe,
se împlineşte lucrarea răscumpărării noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie
 
Ai pregătit masă înaintea mea
şi paharul meu mă îmbată de frumuseţe.         Cf. Ps 22,5

sau:

Noi am cunoscut şi am crezut în iubirea
pe care Dumnezeu o are faţă de noi.          1In 4,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Revarsă asupra noastră, Doamne,
Duhul tău de iubire,
pentru ca, hrăniţi din unica pâine cerească,
să fim o singură inimă şi un singur suflet în slujirea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 În Vechiul Testament, mirele este Dumnezeu. Dacã Isus este mirele, dacã el este revãrsarea lui Dumnezeu în lumea noastrã, cum sã nu vedem în toate acestea o noutate? Pentru aceasta, dacã „mirele este aici”, nu putem sã ne mulţumim cu vreo cârpealã sau sã gustãm o specie de vin nou. Va trebui sã abandonãm burdufurile vechi şi sã ne schimbãm cu adevãrat inima. Într-adevãr, în fiecare dimineaţã trebuie sã ne reînnoim pentru a trãi cu Isus.

LECTURA I
Ascultarea este mai de preţ decât jertfa.
Domnul te va îndepărta pe tine: nu vei mai fi rege.
Citire din cartea întâi
a lui Samuel 15,16-23

16 În zilele acelea,
Samuel i-a zis lui Saul:
„Stai şi-ţi voi spune
ce mi-a zis Domnul în timpul nopţii!”
Saul i-a zis: „Spune!”
17 Samuel i-a zis:
„Oare nu când erai mic în ochii tăi
ai devenit conducător peste triburile lui Israel?
Domnul te-a uns rege peste Israel.
18 Domnul te-a trimis pe cale, zicând:
«Du-te şi nimiceşte-i pe păcătoşi, pe Amalec;
luptă împotriva lor până îi vei nimici!»
19 Pentru ce nu ai ascultat glasul Domnului?
Pentru ce te-ai năpustit asupra prăzii
şi ai făcut ce este rău înaintea Domnului?”
20 Saul i-a răspuns lui Samuel:
„Am ascultat glasul Domnului!
M-am dus pe calea pe care m-a trimis Domnul.
L-am adus pe Agag, regele lui Amalec
şi l-am nimicit pe Amalec;
21 dar poporul a luat din pradă oi şi boi,
cele mai bune din cele consacrate spre jertfă
Domnului Dumnezeului tău la Ghilgal”.
22 Samuel i-a zis:
„Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele
decât ascultarea de glasul Domnului?
Iată, ascultarea este mai bună decât jertfele
şi supunerea, mai bună decât grăsimea berbecilor.
23 Căci răzvrătirea este ca păcatul ghicitoriei
şi încăpăţânarea, ca nelegiuirea şi închinarea la idoli.
Pentru că te-ai îndepărtat de cuvântul Domnului,
şi Domnul te îndepărtează: nu vei mai fi rege!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 49(50),8-9.16bc-17.21ab şi 23 (R.: cf. 23b)

R
.: Celui care merge pe calea cea dreaptă
îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.

8 Nu pentru jertfele tale te dojenesc,
pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea.
9 Nu voi primi viţei din casa ta,
nici ţapi din turmele tale. R.

16bc Pentru ce vorbeşti despre poruncile mele
şi alianţa mea este pe buzele tale,
17 de vreme ce urăşti disciplina mea
şi cuvintele mele le arunci la spate? R.

21ab Iată ai făcut aceasta, iar eu să tac?
Îţi închipui că eu sunt ca tine?
23 Cine aduce jertfă de laudă, acela mă cinsteşte;
celui care merge pe calea cea dreaptă
îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. R.

ALELUIA Evr 4,12ad
(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere;
el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Mirele este cu ei.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 2,18-22

18 În acel timp,
discipolii lui Ioan şi fariseii posteau.
Au venit şi i-au spus lui Isus:
„De ce discipolii lui Ioan şi discipolii fariseilor postesc,
iar discipolii tăi nu postesc?”
19 Isus le-a spus:
„Pot oare nuntaşii să postească atât timp cât mirele este cu ei?
Cât timp au mirele cu ei, nu pot să postească.
20 Vor veni însă zile în care mirele va fi luat de la ei
şi atunci, în ziua aceea, vor posti.
21 Nimeni nu coase un petic dintr-o stofă nouă, la o haină veche;
altfel, peticul nou trage din haina veche
şi ruptura devine mai mare.
22 Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi;
altfel, vinul va sparge burdufurile
şi se vor pierde şi vinul şi burdufurile.
Însă vinul nou se pune în burdufuri noi”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Sam 15,16-23; Ps 49; Mc 2,18-22

 

„Nimeni nu pune la o haină veche un petic din stofă nouăY La fel, nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi, altfel, vinul nou, fermentând, sparge burdufurile, şi aşa se pierd şi vinul, şi burdufurile, deci, vinul nou trebuie pus în burdufuri noi”. Isus cere persoane disponibile, nu sufocate de atâtea lucruri care trebuie sau nu făcute. Fariseii nu erau disponibili şi Isus a ales discipoli dintre persoanele poate mai puţin culte, dar, cu siguranţă, mai deschise pentru harul cel nou.

„Vinul nou în burdufuri noi”. Aceste cuvinte ne pun pe gânduri: avem burdufuri noi necesare pentru vinul cel nou? Isus ne toarnă mereu acest vin nou, în fiecare Împărtăşanie: sângele său, vinul noii alianţe, şi este un vin tare, generos, care face să plesnească inimile noastre strâmte, generoase doar pe jumătate, iubitoare de jumătăţi de măsură, închise în ele însele, superficialeY Unde vom găsi „burdufuri noi?” Isus însuşi ne vine în întâmpinare. Pentru a primi „vinul nou” există un singur recipient cu adevărat capabil, şi acesta este însăşi inima sa. Pentru aceasta el ne-o oferă, şi preocuparea noastră cea mai mare va fi aceea de a primi această inimă nouă, care este inima sa.

A fi uniţi cu inima lui Isus, a avea însăşi sentimentele sale este singurul mod pentru a primi vinul noii alianţe.

Să-i cerem Domnului ca să ne facă să fim mereu mai deschişi pentru a primi marele său dar, pentru ca viaţa noastră să nu fie distrusă din cauza vinului care sparge burdufurile, ci să fie o viaţă nouă, care îl preamăreşte cu adevărat pe Dumnezeu.