en-USro-RO

| Login
16 aprilie 2021

Sfânta Maică Biserică socoteşte de datoria ei să celebreze printr-o comemorare sacră, în anumite zile din cursul anului, opera mântuitoare a Mirelui său divin. În fiecare săptămână, în ziua pe care a numit-o duminică, ea sărbătoreşte Învierea Domnului, pe care, o dată pe an, o celebrează împreună cu fericita lui pătimire, prin marea solemnitate a Paştelui.

Pe lângă aceasta, ea desfăşoară în ciclul anual, întregul mister al lui Cristos, de la întrupare şi naştere până la Înălţare, la ziua Rusaliilor şi până la aşteptarea fericitei speranţe şi a venirii Domnului.

Celebrând astfel misterele răscumpărării, ea deschide credincioşilor comorile virtuţilor şi meritelor Domnului său, actualizându-le într-un fel în tot decursul timpului, pentru ca astfel credincioşii să vină în contact cu ele şi să se umple de harul mântuirii.

(Conciliul al II-lea din Vatican, Constituţia despre liturgie Sacrosanctum Concilium 102).

16 aprilie 2021

Cel care a voit să se nască pentru noi, nu a voit să rămână necunoscut de noi

Din Predicile sfântului Petru Crisologul, episcop
(Predica 160: PL 52, 620-622)


Deşi în misterul însuşi al întrupării Domnului sem­nele divinităţii au fost întotdeauna clare, totuşi sărbă­toarea de astăzi ne arată şi ne dezvăluie în multe feluri că Dumnezeu a venit într-un trup omenesc, pentru ca firea noastră muritoare, învăluită mereu în întuneric, să nu piardă, prin ignoranţă, ceea ce a meritat atât de mult să primească şi să posede prin har. 
Căci cel care a voit să se nască pentru noi nu a voit să rămână necunoscut de noi; de aceea s-a arătat astfel, pentru ca acest mare mister al bunătăţii dumnezeieşti să nu devină ocazie de greşeală. 
Astăzi, magii, care îl căutau pe cel ce străluceşte prin­tre stele, îl găsesc scâncind în leagăn. Astăzi, magii rămân surprinşi văzându-l înfăşat în scutece pe cel care mult timp se ascunsese după stele. 
Astăzi, magii privesc cu mare stupoare ceea ce văd aici: cerul pe pământ, pământul în cer; omul în Dumnezeu, Dumnezeu în om; şi cel pe care lumea întreagă nu-l poate cuprinde, închis într-un trup atât de mic. Şi îndată ce văd, cred fără să discute şi, prin daruri simbo­lice, ei mărturisesc, prin tămâie, că este Dumnezeu; prin aur, că este rege; prin smirnă, că va trebui să moară. 
Astfel, păgânii, care erau cei din urmă, devin cei dintâi; pentru că atunci, prin credinţa magilor, este inau­gurată venirea păgânilor la credinţă. 
Astăzi, Cristos, care va spăla păcatul lumii, a intrat în râul Iordan. Că pentru aceasta a venit, însuşi Ioan dă mărturie: Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ridică păcatele lumii (In 1,29). Astăzi, sluji­torul îl ţine în braţe pe Domnul, omul pe Dumnezeu, Ioan pe Cristos; îl ţine în braţe ca să primească iertarea, nu ca să o dea. 
Astăzi, aşa cum spune Profetul: Glasul Domnului este peste ape (Ps 28[29],3). Care glas? Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit mulţumirea (Mt 3,17). 
Astăzi, Duhul Sfânt pluteşte peste ape sub forma unui porumbel, pentru ca, aşa cum acel porumbel i-a vestit lui Noe că potopul lumii se terminase, la fel, văzând acest porumbel, să se înţeleagă că naufragiul continuu al lumii se încheiase. Acesta nu a adus ca celălalt o ramură din vechiul măslin, ci a revărsat pe capul părintelui nostru bogăţia unei noi ungeri, ca să se împli­nească ceea ce prezisese Profetul: De aceea te-a uns Dumnezeu, Dumnezeul tău, cu untdelemnul bucuriei ca pe nimeni altul dintre semenii tăi (Ps 44[45],8). 
Astăzi, Cristos dă un început semnelor cereşti, schim­bând apa în vin. Însă apa trebuia să se schimbe în sacra­mentul sângelui, atunci când Cristos va umple cupele cu vin ale acelora care vor bea din vasul trupului său, ca să se împlinească această profeţie: Paharul meu este plin de se revarsă! (Ps 22[23],5).