en-USro-RO

| Login
3 august 2020

Timpul Adventului


Săptămâna I 
D L M M J V S
A            
B
           
C            
Săptămâna a II-a
L M M J V S
A
           
B            
C            
Săptămâna a III-a
D L M M J V S
A            
B            
C            
Săptămâna a IV-a
D A
B 
CFeriile Adventului 17-24 decembrie
17 18 19 20 21 22 23
24            
Duminica a III-a din Advent, Anul C
Timpul Adventului
Luni din Săptămâna a III-a din Advent
Timpul Adventului

Nu există posibilitate de înţelegere reciprocă dacă o parte refuză să asculte, să înţeleagă, să descopere. S-a întâmplat în timpul lui Isus şi astăzi recădem în aceeaşi ispită: dacă Dumnezeul lui Isus se manifestă în mod special în cei simpli şi umili, de ce nu deschidem inima noastră pentru a asculta ce vrea să ne spună în ei?

Marți din Săptămâna a III-a din Advent
Timpul Adventului
Miercuri din Săptămâna a III-a din Advent
Timpul Adventului
Joi din Săptămâna a III-a din Advent
Timpul Adventului

Elogiul lui Isus adus lui Ioan Botezătorul este făcut cu scopul de a-i mustra pe interlocutorii săi pentru că nu l-au crezut pe acest mare mesager al lui Dumnezeu. Ioan avea un caracter tare şi nu ezita să denunţe nelegiuirile celor mari; era un ascet auster; era în mod deosebit un profet, ba chiar solul, precursorul lui Mesia. Poporul l-a ascultat, chiar şi publicanii l-au ascultat, dar nu fariseii şi învăţătorii legii, care presupuneau că erau deja persoane corecte.

Vineri din Săptămâna a III-a din Advent
Timpul Adventului

Mântuirea este deschisă acelora care îl iubesc pe Domnul şi îl slujesc cu fidelitate. În ochii săi nu contează prea mult cetăţenia ebraică: ceea ce contează este observarea legii pe care a dat-o prin Moise, rugăciunea smerită şi voinţa sinceră de slujire. În Evanghelie, lucrările pe care Isus le împlineşte sunt cea mai bună mărturie a divinităţii şi a misiunii sale. Şi pentru discipoli lucrările sunt cel mai eficace argument cu care pot să dea mărturie în faţa lumii despre faptul că sunt cu adevărat creştini.

Sâmbătă din Săptămâna a III-a din Advent
Timpul Adventului

Opt zile înainte de Crăciun, liturgia ne propune lecturi biblice care ne pun în sintonie cu iminenta celebrare a evenimentului: realitatea întrupării. Ne amintim de un trecut pe care îl celebrăm în prezent în aşteptarea promisiunii împlinite în mod deplin în viitor.

Duminica a IV-a din Advent, Anul A
Timpul Adventului

Prima lectură vrea să ne arate că Dumnezeu nu refuză templul, ci afirmă că viitorul poporului şi al dinastiei se va baza mai mult pe alianţa dintre Dumnezeu şi om decât pe templu. Pentru viaţa comunităţii, reciproca fidelitate între Dumnezeu şi om va fi mai importantă pentru istorie decât jertfele de animale. Aşadar, pentru a restabili „taina ascunsă de veacuri, dar acum arătată... tuturor neamurilor”, ne spune a doua lectură, Dumnezeu se introduce într-un plan. Dar nu activează singur, cere colaborarea conştientă şi liberă a Mariei, a apostolilor şi a tuturor credincioşilor. Evanghelia arată că Dumnezeu îşi face locuinţă între oameni şi face din aceştia templul lui Dumnezeu: pietrele care zidesc templul sunt oameni ai „da-ului” necondiţionat spus lui Dumnezeu. Maria este piatra vie în casa lui Dumnezeu printre oameni, apoi Iosif care a fost disponibil planului lui Dumnezeu. Prin „da-ul” persoanelor umile, sărace, atente faţă de voinţa lui Dumnezeu, Isus, Fiul lui David, intră în istoria lumii. Aceasta este casa lui, templul şi pietrele sale vii.

Duminica a IV-a din Advent, Anul B
Timpul Adventului
Duminica a IV-a din Advent, Anul C
Timpul Adventului
17 decembrie
Timpul Adventului

Opt zile înainte de Crăciun, liturgia ne propune lecturi biblice care ne pun în sintonie cu iminenta celebrare a evenimentului: realitatea întrupării. Ne amintim de un trecut pe care îl celebrăm în prezent în aşteptarea promisiunii împlinite în mod deplin în viitor.

18 decembrie
Timpul Adventului

Prima lectură vrea să ne arate că Dumnezeu nu refuză templul, ci afirmă că viitorul poporului şi al dinastiei se va baza mai mult pe alianţa dintre Dumnezeu şi om decât pe templu. Pentru viaţa comunităţii, reciproca fidelitate între Dumnezeu şi om va fi mai importantă pentru istorie decât jertfele de animale. Aşadar, pentru a restabili „taina ascunsă de veacuri, dar acum arătată... tuturor neamurilor”, ne spune a doua lectură, Dumnezeu se introduce într-un plan. Dar nu activează singur, cere colaborarea conştientă şi liberă a Mariei, a apostolilor şi a tuturor credincioşilor. Evanghelia arată că Dumnezeu îşi face locuinţă între oameni şi face din aceştia templul lui Dumnezeu: pietrele care zidesc templul sunt oameni ai „da-ului” necondiţionat spus lui Dumnezeu. Maria este piatra vie în casa lui Dumnezeu printre oameni, apoi Iosif care a fost disponibil planului lui Dumnezeu. Prin „da-ul” persoanelor umile, sărace, atente faţă de voinţa lui Dumnezeu, Isus, Fiul lui David, intră în istoria lumii. Aceasta este casa lui, templul şi pietrele sale vii.

19 decembrie
Timpul Adventului

În stilul tipic al „vestirilor” biblice, ne este comunicată naşterea lui Ioan Botezătorul. Atitudinea lui Zaharia, care se îndoieşte de puterea lui Dumnezeu în faţa unei asemenea veşti, contrastează cu atitudinea Mariei care este de încredere şi disponibilitate totală. Rupând tăcerea, Dumnezeu deschide calea spre lumină. Curând, glasul lui Ioan se va face auzit în pustiu pentru a pregăti drumul pentru Cuvântul făcut trup.

20 decembrie
Timpul Adventului

Încă o dată ascultăm da-ul Mariei, care ni-l aduce pe „Dumnezeu-cu-noi”, Cuvântul făcut trup. Din acel moment bucuria Mariei – „Bucură-te” – devine şi bucuria noastră. Dintr-o dată ne simţim chemaţi la acţiuni mai dificile şi mai înalte. Bucură-te, Domnul este cu tine, vei naşte însăşi viaţa ta şi vei zămisli o lume întreagă. Cu condiţia să rosteşti da-ul tău.

21 decembrie
Timpul Adventului

„În grabă”, Maria porneşte la drum. A rămas impresionată de veştile primite. Ştie că Elisabeta are nevoie de ea. În afară de aceasta, trebuie să împărtăşească vestea cea bună. În întâlnirea dintre ele se clarifică totul. În sfârşit, Elisabeta completează revelaţia îngerului. Astfel izbucneşte bucuria din „Magnificat”. Ca şi Maria, în Advent şi în viaţă, pentru a vedea cu claritate, trebuie să pornim la drum.

22 decembrie
Timpul Adventului

„Magnificat”, modelat după cântarea Anei (vezi psalmul responsorial) este celebrarea plină de bucurie care rezumă întreaga istorie a mântuirii şi este un minunat imn de recunoştinţă pentru Dumnezeu. Maria mărturiseşte că Dumnezeu a făcut în ea lucruri mari, dar în acelaşi timp exprimă în mod deplin conştiinţa micimii şi a slăbiciunii sale.

23 decembrie
Timpul Adventului

Dumnezeu împlineşte promisiunile de mântuire atât de mult aşteptate. Într-un fel acest lucru este arătat de semnificaţiile numelor celor trei persoane mai apropiate de Isus: Elisabeta sau „alianţa lui Dumnezeu”; Zaharia, care înseamnă „Dumnezeu şi-a amintit”, şi Ioan, „Dumnezeu şi-a făcut milă”.

24 decembrie
Timpul Adventului

Colectă pentru pentru seminariile diecezane.

După o lungă stare de muţenie, bătrânul Zaharia găseşte cuvinte. În „Benedictus” îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru acţiunile mântuitoare care împlinesc promisiunile făcute lui Abraham şi lui David. Este subliniată şi misiunea lui Ioan Botezătorul care constă în a pregăti calea lui Cristos.

Pagina 2 din 2First   Precedentul   1  [2]  Urmatorul   Ultimul