en-USro-RO

| Login
1 martie 2021

Timpul Pascal

Duminica Paştelui
     
Feriile din Octava Paştelui  

L M M J V S
             
Săptămâna a II-a  
D L M M J V S
A            
B            
C            
Săptămâna a III-a  
D L M M J V S
A            
B            
C            
Săptămâna a IV-a  
D L M M J V S
A            
B            
C            
Săptămâna a V-a  
D L M M J V S
A            
B            
C            
Săptămâna a VI-a  
D L M M J V S
A            
B            
C            
Săptămâna a VII-a  
D L M M J V S
A            
B            
C            
Duminica Rusaliilor Z
 A    
 B    
 C    

Calendarul zilei

Marți din Săptămâna a III-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal

În timp ce evreii traversau pustiul îndreptându-se spre ţara promisă, într-o dimineaţă, în zori, au văzut un aliment care acoperea pământul ca o brumă. Şi se întrebau: „Man hou / Ce-i asta?”. De atunci această hrană a fost numită mană. Şi mulţimea care se găsea înaintea lui Isus cerea un semn şi se întreba: „Man hou / Cine este acesta?”. Iar Isus răspundea: „Eu sunt pâinea coborâtă din cer”. Pâinea vieţii celei noi. „Doamne, dă-ne această pâine!”.

Miercuri din Săptămâna a III-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal

Isus se oferă omenirii ca dar al Tatălui: „Eu sunt pâinea”, „Eu sunt viaţa…”, şi ca promisiune: „Acela care vine...”, „Acela care crede...”, „Acela care mănâncă...”. A sta cu Isus înseamnă a ne dărui ca pâine şi a participa la promisiune: fără foame, fără sete, fără moarte…

Joi din Săptămâna a III-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal

În „noul exod” Isus însuşi este pâine pentru drum. El este şi drumul. Împreună cu el am intrat deja în viaţa veşnică. „Eu sunt pâinea vieţii... Cine mănâncă din această pâine va trăi în veci”. Viaţa veşnică a început deja. Însuşi Isus este pâinea pentru drum.

Vineri din Săptămâna a III-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal

În limbaj simbolic, Isus este noul miel pascal care se oferă ca hrană pentru o viaţă veşnică, deplină. Nu o viaţă pentru viitor, ci una care începe chiar azi. Dăruind viaţa sa, Isus a transmis şi continuă să transmită lumii viaţa. Acest lucru îl celebrăm în Euharistie. Şi-l trăim în fiecare zi atunci când ne împărtăşim cu pâinea vieţii.

Sâmbătă din Săptămâna a III-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal
Duminica a IV-a din Timpul Pascal, Anul A
Timpul Pascal
„Au fost mişcaţi până în adâncul inimii” şi au simţit nevoia de a-şi schimba viaţa. Mesajul este acelaşi şi pentru noi sau riscăm ca istorisirea a ceea ce iubirea lui Dumnezeu a făcut pentru noi să ne facă total indiferenţi? Totuşi numai Cristos este cel care ne poate deschide uşa care ne conduce la viaţa deplină. Numai el poate fi călăuza credincioasă pe drumul nostru.
Duminica a IV-a din Timpul Pascal, Anul B
Timpul Pascal
Duminica a IV-a din Timpul Pascal, Anul C
Timpul Pascal
Luni din Săptămâna a IV-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal

Tema fundamentală a lecturilor din această a patra săptămână a Paştelui este comunitatea. Cei doisprezece se împrăştie după ce Isus a fost prins în grădina Ghetsemani. Cel înviat i-a reunit pentru ca să formeze o comunitate. El este „poarta” prin care se intră în staul, în comunitate. Comunitate deschisă „şi neamurilor...”, adică tuturor bărbaţilor şi femeilor din toate timpurile.

Marți din Săptămâna a IV-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal

Isus şi misiunea sunt prezentate cu imaginea păstorului. Păstorul cel bun „îşi dă viaţa”, în timp ce păstorul fals, mercenarul, fuge din faţa pericolului. Păstorul cel bun se identifică cu poporul său. Glasul şi iubirea lui Isus sunt menite pentru toţi. Mântuirea, eliberarea, sunt oferte universale.

Miercuri din Săptămâna a IV-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal

„Misiunea lui Cristos, Răscumpărătorul, încredinţată Bisericii, este încă departe de împlinirea sa. La sfârşitul celui de-al doilea mileniu al venirii sale, o privire de ansamblu asupra omenirii arată că misiunea este încă la început şi că trebuie să ne angajăm cu toate puterile în slujba ei. Duhul este cel care provoacă...” (Ioan Paul al II-lea, Redemptoris missio, 1).

Joi din Săptămâna a IV-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal

Viaţa lui Isus este o dăruire continuă altora, păcătoşilor, celor mai nevoiaşi. În timpul ultimei cine, deşi este Învăţător şi Domn, face un gest de sclav, spălând picioarele ucenicilor. Este propunere şi exemplu pentru cei care-l urmează: slujire şi fraternitate. Pentru că aşa este Dumnezeu. „Dumnezeu este iubire”, iar limita iubirii este de a iubi fără limite.

Vineri din Săptămâna a IV-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal

Isus este drumul, Tatăl este scopul. Isus ne duce până la Tatăl pentru că el este adevărul, pentru că prin intermediul lui este revelată realitatea mântuirii care este viaţă pentru fiecare credincios. A merge către Tatăl înseamnă a-l cunoaşte pe Tatăl. Locuinţa lui Dumnezeu este înlăuntrul nostru: „Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu; Tatăl meu îl va iubi, vom veni la el şi ne vom face locuinţă la el” (In 14,23).

Sâmbătă din Săptămâna a IV-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal

Identitatea lui Cristos cu Tatăl este perfectă, el este chipul vizibil al lui Dumnezeu cel invizibil: „Cine mă vede pe mine îl vede pe Tatăl”. Dumnezeu l-a dat pe Fiul său pentru mântuirea lumii. Cristos moare, iar acum le revine ucenicilor săi, purtători de Duhul Sfânt, misiunea de a proclama învierea şi de a confirma că iubirea este mai tare decât moartea.

Duminica a V-a din Timpul Pascal, Anul A
Timpul Pascal
Figura lui Cristos loveşte şi atrage mulţi oameni contemporani cu noi, dar există pericolul ca el să fie văzut numai din perspectiva umană, anulându-i sau refuzându-i divinitatea. Ce să fac eu, spunea un tânăr, cu un Dumnezeu dezbrăcat de divinitatea, mărirea, puterea sa şi redus la însăşi umanitatea mea? De aici necesitatea evanghelizării din partea preoţilor.
Duminica a V-a din Timpul Pascal, Anul B
Timpul Pascal
Duminica a V-a din Timpul Pascal, Anul C
Timpul Pascal
Luni din Săptămâna a V-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal

Îl iubesc pe Cristos numai atunci când ascult de cuvântul său, deoarece iubirea mea concretă şi reală nu se manifestă printr-un cuvânt, un vis sau o mişcare a inimii, ci printr-un comportament, printr-o orientare concretă a vieţii. Această orientare este clară: „trebuie să-i iubim pe fraţi”. Cu aceeaşi iubire arătată nouă de Isus. Iubire profundă trăită în raport cu Tatăl. Conduita noastră fraternă prelungeşte ceea ce se trăieşte în Sfânta Treime.

Marți din Săptămâna a V-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal

Isus, luându-şi rămas bun de la ai săi, îi salută în stilul oriental dorindu-le pacea. Dar această pace nu este un salut oarecare: este pacea sa, pe care el o transmite ca pe un dar. Pace – Shalom! Deşi e vorba de salutul obişnuit în Israel, aici el capătă semnificaţia salutului pascal al lui Isus înviat. O pace care emană din prezenţa celui absent, care se întoarce continuu pentru cei care îl iubesc.

Miercuri din Săptămâna a V-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal

Parabola sau alegoria viţei şi a mlădiţelor, folosită atât de des în Vechiul Testament, exprimă aici raportul vital dintre Isus şi ucenicii săi. Cuvântul cheie este „a rămâne”. Adevăratul ucenic trebuie „să rămână” în cuvântul lui Isus, pentru că „dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu” (In 14,23). A fi ucenic nu înseamnă a urma o doctrină, ci a rămâne unit prin intermediul iubirii.

Pagina 2 din 4First   Precedentul   1  [2]  3  4  Urmatorul   Ultimul