en-USro-RO

| Login
1 martie 2021

Timpul Pascal

Duminica Paştelui
     
Feriile din Octava Paştelui  

L M M J V S
             
Săptămâna a II-a  
D L M M J V S
A            
B            
C            
Săptămâna a III-a  
D L M M J V S
A            
B            
C            
Săptămâna a IV-a  
D L M M J V S
A            
B            
C            
Săptămâna a V-a  
D L M M J V S
A            
B            
C            
Săptămâna a VI-a  
D L M M J V S
A            
B            
C            
Săptămâna a VII-a  
D L M M J V S
A            
B            
C            
Duminica Rusaliilor Z
 A    
 B    
 C    

Calendarul zilei

Joi din Săptămâna a V-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal
Vineri din Săptămâna a V-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal

Primind iubirea lui Dumnezeu arătată în Isus şi rămânând uniţi cu el, ucenicii dau roade. Rodul pe care îl vrea Dumnezeu este iubirea reciprocă, adică: „Să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum eu v-am iubit pe voi”. Modelul este Isus care a ajuns la culmea iubirii dându-şi viaţa pentru prietenii săi.

Sâmbătă din Săptămâna a V-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal

Iubirii i se opune mânia. Isus a venit ca dar de iubire a Tatălui (In 3,16) pentru a constitui comunitatea celor care se iubesc. Dar ucenicii, într-un fel sau altul, vor avea aceeaşi soartă cu a Învăţătorului: vor fi urâţi şi persecutaţi. Crucea lui Cristos şi legea sa de iubire sunt văzute ca nişte nebunii sau ca nişte alegeri ce contrastează cu interesele „lumii”.

Duminica a VI-a din Timpul Pascal, Anul A
Timpul Pascal
Creştinul ştie că este rodul binecuvântării, al milostivirii şi iubirii lui Dumnezeu. De aici provine speranţa care locuieşte în inimile noastre. Speranţa pe care o mărturisim prin atitudinea noastră. Conştienţi fiind că Dumnezeu ne iubeşte, devenim instrumentele lui de binecuvântare şi de fraternitate faţă de alţii. Aceasta merită osteneala şi suferinţa, căci Cristos ne-a dat un exemplu murind pentru păcatele noastre. Isus promite Duhul adevărului celor care păzesc poruncile lui.
Duminica a VI-a din Timpul Pascal, Anul B
Timpul Pascal
Duminica a VI-a din Timpul Pascal, Anul C
Timpul Pascal
Luni din Săptămâna a VI-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal

Ucenicii vor fi duşi înaintea tribunalelor, dar îi va apăra un „avocat”. Este Mângâietorul, care se prezintă şi ca martor al lui Isus. În primul rând Duhul va acţiona în aşa fel încât să-l lumineze pe ucenic în interior, în drumul de creştere a propriei credinţe. Apoi el va acţiona prin intermediul ucenicilor atunci când comunitatea va fi chemată să dea mărturie în faţa lumii.

Marți din Săptămâna a VI-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal
Miercuri din Săptămâna a VI-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal
ÎNĂLŢAREA DOMNULUI, Anul A
Timpul Pascal
Sfântul Luca în „Faptele Apostolilor” prezintă Înălţarea lui Cristos la cer ca sfârşitul prezenţei lui pământeşti şi ca punct de plecare al răspândirii misionare a Bisericii. El va fi prezent în mijlocul discipolilor săi într-o dimensiune nouă, umblând cu ei pe drumurile lumii, unde îi trimite ca martori ai învierii şi vestitori ai iertării păcatelor şi ai vieţii. Cristos, acum la dreapta Tatălui, este capul Bisericii şi fundamentul speranţei noastre.
ÎNĂLŢAREA DOMNULUI, Anul B
Timpul Pascal
ÎNĂLŢAREA DOMNULUI, Anul C
Timpul Pascal
Joi din Săptămâna a VI-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal
În regiunile în care solemnitatea Înălţării Domnului se ţine în duminica următoare, duminica a VII-a timpului pascal, astăzi se folosesc aceste texte.
Vineri din Săptămâna a VI-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal
Sâmbătă din Săptămâna a VI-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal

O caracteristică a rugăciunii creştine: rugăciunea înseamnă o intrare în rugăciunea lui Isus. Creştinul care se roagă nu se află izolat în faţa lui Dumnezeu, ci se uneşte cu rugăciunea pe care Cristos o înalţă către Tatăl. Aceasta înseamnă „a cere în numele său”. Rugându-ne în numele lui Isus, noi atingem inima Tatălui.

Duminica a VII-a din Timpul Pascal, Anul A
Timpul Pascal
Valoarea primei lecturi este concentrată pe această comunitate mică adunată „în încăperea de sus”. În ea, ca membru ales al Bisericii, este Maria, mama lui Isus. Această comunitate, care se roagă asiduu, devine modelul oricărei comunităţi creştine. A doua lectură ne spune că dacă suferinţa derivă din faptul că suntem creştini, ea este adevărata participare la misterul lui Cristos şi este izvor de certitudine că vom participa la mărirea lui. Pe baza acestei convingeri devine uşor de înţeles apropierea dintre tema bucuriei şi tema suferinţei. Rugăciunea lui Isus din Evanghelie are ca obiect gloria sa şi pe aceea a Tatălui.
Duminica a VII-a din Timpul Pascal, Anul B
Timpul Pascal
Duminica a VII-a din Timpul Pascal, Anul C
Timpul Pascal
Luni din Săptămâna a VII-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal

Discursul de rămas bun al lui Isus se termină cu un strigăt de triumf. Murind, Isus a învins lumea. Credincioşii nu au de ce să se teamă: în ciuda suferinţelor şi a persecuţiilor ei vor învinge lumea „prin credinţa în Isus” (1In 5,4-5).

Marți din Săptămâna a VII-a din Timpul Pascal
Timpul Pascal

Făcându-se om, Fiul merge să cucerească o nouă slavă transformând condiţia umană. Prin moartea sa din iubire şi prin înviere el deschide porţile vieţii divine care ne va inunda şi ne va transfigura: „Eu le voi da viaţa veşnică şi ei mă vor preamări”. De atunci încoace, cum va spune sfântul Irineu, „omul viu este slava lui Dumnezeu şi viaţa omului este vederea lui Dumnezeu”.

Pagina 3 din 4First   Precedentul   1  2  [3]  4  Urmatorul   Ultimul