en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Timpul Postului Mare

                
             
      M J V S
Săptămâna I
D L M M J V S
A             
B             
C             
Săptămâna a II-a
D L M M J V S
A             
B             
C             
Săptămâna a III-a
D L M M J V S
A            
B             
C            
Săptămâna a IV-a 
D L M M J V S
A             
B             
C            
Săptămâna a V-a
D L M M J V S
A             
B             
C             
Liturghie la alegere
Timpul Postului Mare

Această Liturghie poate fi folosită în orice zi din săptămânii a 4-a din PostulMare, mai ales în anii B şi C, când în duminica a IV-a din Postul Mare nu se citeşte Evanghelia despre orbul din naştere.

Duminica a IV-a din Postul Mare, Anul C
Timpul Postului Mare
Duminica a IV-a din Postul Mare, Anul B
Timpul Postului Mare
Duminica a IV-a din Postul Mare, Anul A
Timpul Postului Mare

Faptul că nu a fost ales întâiul născut evidenţiază nu numai libertatea, ci şi iniţiativa divină în conducerea istoriei. În opera mântuirii, Dumnezeu nu ţine seama de meritul oamenilor. Mântuirea este un dar liber şi gratuit al lui Dumnezeu. A doua lectură ne descoperă că nu mai putem activa ca unii care nu ştiu nimic. Nu ne putem ascunde de lumina care ne-a fost dată. Nu putem refuza să mărturisim credinţa noastră activând în „bunătate, dreptate şi adevăr”. Mărturia luminii este răspunsul conştient, liber şi plin de iubire, al celui care a iluminat ochii noştri cu lumina fără apus. A primi lumină înseamnă a crede în cel pe care Tatăl l-a trimis; înseamnă a recunoaşte că operele lui vin de la Dumnezeu; înseamnă a intra într-o viaţă nouă prin semnele sacramentale şi astfel a participa, prin credinţă, opere şi rituri, la învierea lui, la victoria luminii asupra întunericului, a binelui asupra răului, a vieţii asupra morţii. În botezul pe care apa scăldătoare din Siloe îl recheamă, primim lumina care ne face fii ai lui Dumnezeu – Lumină şi devenim „iluminaţi”.

Sâmbătă din Săptămâna a III-a din Postul Mare
Timpul Postului Mare

Începând cu Vesperele acestei zile şi în ziua următoare este permis ca la celebrările liturgice să se folosească culoarea roz a duminicii. Pot fi folosite orga şi celelalte instrumente.
Aniversarul morţii papei Ioan Paul al II-lea (2005).
Parabola vameşului şi a fariseului aşază în opoziţie două atitudini tipice de rugăciune adresată lui Dumnezeu. Rugăciunea umilă care porneşte din inimă ca aceea a vameşului, justifică şi sfinţeşte; rugăciunea celui mândru, ca aceea a fariseului, hrănită de complacerea în propriile merite, este neplăcută lui Dumnezeu.

Vineri din Săptămâna a III-a din Postul Mare
Timpul Postului Mare

Cărturarul care „nu era departe de împărăţia lui Dumnezeu” a vorbit despre o ispită împotriva căreia Isus ne pune frecvent în gardă: Să nu credem că suntem în pace cu Dumnezeu pentru faptul că am respectat cu scrupulozitate practicile religioase. În schimb, ştim deja, ceea ce contează mai mult sunt dispoziţiile interioare. Pentru a afirma că-l iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele ar trebui să fim atenţi la distanţa care există între buzele noastre şi inima noastră.

Joi din Săptămâna a III-a din Postul Mare
Timpul Postului Mare

„Cine nu adună cu mine risipeşte”. Una dintre cele mai puternice acţiuni ale duhului rău este împrăştierea. Nu degeaba „diavol” înseamnă „dezintegrator”. Isus ne pune în gardă. Este necesar să alegem terenul: cel al unificării sau cel al diviziunii, cel al unităţii sau cel al împrăştierii. Este necesar ca noi să ştim pentru cine sau pentru ce anume optăm.

Miercuri din Săptămâna a III-a din Postul Mare
Timpul Postului Mare

Este important textul legii, dar ceea ce îi dă cu adevărat valoare este spiritul cu care se respectă. Isus ne revelează că nu există decât un singur spirit: iubirea. Pentru aceasta, creştinul nu trebuie să se întrebe până unde poate ajunge fără a păcătui, ci cum este posibil de a da maximul de iubire „până la sfârşit”, ca şi Isus. Este nebunia evangheliei: „Fiţi desăvârşiţi, pentru că Tatăl vostru din ceruri este desăvârşit”.

Marţi din Săptămâna a III-a din Postul Mare
Timpul Postului Mare
Luni din Săptămâna a III-a din Postul Mare
Timpul Postului Mare

Locuitorii din Nazaret îl resping pe consăteanul lor Isus pentru că este fiul lemnarului din sat. Şi astăzi pare mai „raţională” credinţa într-un Dumnezeu îndepărtat şi puternic, care este închis sus în cer. Astfel, el nu ne complică viaţa. Dar Domnul s-a întrupat în persoana unui sclav şi a devenit aproapele nostru în fiecare individ, mai ales în cel sărac şi părăsit.

Liturghie la alegere
Timpul Postului Mare

Această Liturghie poate fi folosită în orice zi din cursul săptămânii a 3-a din Postul Mare, mai ales în anii B şi C, când în duminica a III-a din Postul Mare nu se citeşte Evanghelia despre femeia samariteană.

Duminica a III-a din Postul Mare, Anul C
Timpul Postului Mare
Duminica a III-a din Postul Mare, Anul B
Timpul Postului Mare
Duminica a III-a din Postul Mare, Anul A
Timpul Postului Mare

Necesară pentru toţi cei ce trăiesc, apa este un element „natural” care ne este dăruit. Apa vie a izvorului exprimă şi miracolul reînnoit al vieţii. Făcând să izvorască apa din stâncă, Dumnezeu se manifestă ca Mântuitor al poporului său şi îl face să continue călătoria spre pământul făgăduit. Am fost adăpaţi cu un singur spirit (1Cor 12,13), cu alte cuvinte, tot ale sfântului Paul, am fost „îndreptăţiţi”. Care sunt consecinţele pentru viaţa noastră în relaţia cu Dumnezeu? Pacea, accesul la Tatăl, speranţa întărită de răbdarea care ne face virtuoşi, dragostea lui Dumnezeu şi darul Duhului Sfânt. Evanghelia ne descoperă că nu se poate primi apa care ţâşneşte până la viaţa veşnică, dacă se evită confruntarea cu Cristos. Cine mărturiseşte că Cristos este Mesia acceptă ca mântuirea să se realizeze în modurile şi timpurile vrute de Dumnezeu; înţelege că setea sa cea mai profundă este potolită numai de darul lui Cristos; devine ca femeia din Samaria revelator al prezenţei care le transformă pe toate. De notat fina pedagogie al colocviului lui Isus cu samariteana: o conduce încet, la revizuirea vieţii ei, făcând apel la conştiinţa sa.

Sâmbătă din Săptămâna a II-a din Postul Mare
Timpul Postului Mare

Dumnezeu nu face deosebire între fiii săi. Cei care pleacă, cei care rămân, cei care se întorc, păcătoşii şi sfinţii, toţi sunt fiii săi pe care-i iubeşte cu aceeaşi iubire. Dumnezeu nu-i judecă pe cei care se îndepărtează: aşteaptă cu răbdare întoarcerea lor pentru a le fugi în întâmpinare. Îşi deschide braţele pentru toţi. Nu există pedeapsă pentru cei care vin de departe: numai marea sărbătoare a iubirii!

Vineri din Săptămâna a II-a din Postul Mare
Timpul Postului Mare

Noi suntem „arendaşii” în care Dumnezeu se încrede pentru a administra creaţia sa. Însă ne comportăm ca proprietarii care îşi arogă toate drepturile. Concentrăm în mâinile câtorva oameni ceea ce aparţine tuturor. Nu-l „ucidem pe fiul”, ci permitem să se prăbuşească în mizerie şi în foame milioane de „fii ai lui Dumnezeu”. Mai avem timp să schimbăm şi să trecem la acţiune. Postul Mare ne oferă această ocazie.

Joi din Săptămâna a II-a din Postul Mare
Timpul Postului Mare
Miercuri din Săptămâna a II-a din Postul Mare
Timpul Postului Mare

În drum spre Ierusalim, Isus vorbeşte despre cruce, dar ucenicii săi nu înţeleg deloc. Chiar vorbesc despre primele locuri, despre locurile de cinste după care aspiră în împărăţia viitoare. Domnul nu ne va întreba: „Unde ai triumfat, unde ai reuşit să-ţi arăţi puterea? ci „Pe cine ai slujit, pe cine ai strâns în braţe din iubire faţă de mine?”.

Marţi din Săptămâna a II-a din Postul Mare
Timpul Postului Mare

Este greu să întrebi mereu, fără să oboseşti: „Aveţi nevoie de mine astăzi?” Să rămâi mereu disponibil şi să vorbeşti de la egal la egal de-a lungul drumului ca un frate şi nu ca un învăţător care spune: „Sunt cel dintâi dintre toţi. Am fost ales pentru a vă conduce”. Este greu să slujeşti cu iubire, deoarece în acel moment te simţi mic, slab, umil…

Luni din Săptămâna a II-a din Postul Mare
Timpul Postului Mare

Milostivirea lui Dumnezeu este ceva mai mult decât iertarea sau decât uitarea păcatelor. Ea implică milă şi bunătate faţă de cel ce a greşit şi dorinţă de a-l reconduce la propria intimitate. Inima lui Dumnezeu nu iartă ca un judecător, care măsoară motivele pro şi contra, ci iartă ca un tată care îşi angajează existenţa pentru viitorul copiilor săi.

Pagina 2 din 3First   Precedentul   1  [2]  3  Urmatorul   Ultimul