en-USro-RO

| Login
6 august 2020

Timpul Postului Mare

                
             
      M J V S
Săptămâna I
D L M M J V S
A             
B             
C             
Săptămâna a II-a
D L M M J V S
A             
B             
C             
Săptămâna a III-a
D L M M J V S
A            
B             
C            
Săptămâna a IV-a 
D L M M J V S
A             
B             
C            
Săptămâna a V-a
D L M M J V S
A             
B             
C             
Duminica a II-a din Postul Mare, Anul C
Timpul Postului Mare
Duminica a II-a din Postul Mare, Anul B
Timpul Postului Mare
Duminica a II-a din Postul Mare, Anul A
Timpul Postului Mare

Istoria adevărată a început când Dumnezeu l-a chemat pe Abraham şi el, ascultându-i cuvântul, a plecat. Este un cuvânt creator care cere ascultarea credinţei, care este o promisiune care deschide orizonturile speranţei: „În tine vor fi binecuvântate toate popoarele pământului”. Abraham ascultă şi pleacă. Începe aventura credinţei, o credinţă care este risc deoarece cere o rupere radicală. Creştinii sunt chemaţi printr-o vocaţie sfântă să-l urmeze pe Cristos în drumul ascultării de Dumnezeu.

Sâmbătă din Săptămâna I din Postul Mare
Timpul Postului Mare
Vineri din Săptămâna I din Postul Mare
Timpul Postului Mare

„Lasă-ţi darul acolo şi mergi de te împacă cu fratele tău”. Este chemarea la convertire. Nu este suficientă simpla respectare a legii sau a ritualului exterior, ci trebuie amintit că iubirea este legea supremă. Îmbrăţişarea de împăcare cu Dumnezeu are loc prin îmbrăţişarea de împăcare cu fratele. Trebuie să devenim copii pentru a intra ca adulţi în împărăţia iubirii. Trebuie să ne pierdem pentru a ne regăsi.

Joi din Săptămâna I din Postul Mare
Timpul Postului Mare

Rugăciunea înseamnă a bate la uşă. Fără a obosi. Insistând nu ca un sâcâitor, ci ca un îndrăgostit, adică gândind la ceilalţi şi nu la sine. Aşa se demonstrează valoarea, perseverenţa şi încrederea fără limite. Dumnezeu trebuie căutat întotdeauna pentru că el este mult mai încolo decât credem noi. Trebuie bătut mereu la uşa sa, pentru că ea se deschide larg, infinit.

Miercuri din Săptămâna I din Postul Mare
Timpul Postului Mare

Iona nu voia să meargă la Ninive, oraşul cel mare şi „stricat”. Dumnezeu îl conduce acolo cu forţa. Totuşi, numai la auzul cuvântului profetului deziluzionat, locuitorii din Ninive fac pocăinţă şi Dumnezeu îi iartă. Iona se supără că Dumnezeu este plin de îndurare. În drumul Postului Mare spre Paşte, aceste semne sunt foarte potrivite: convertirea oraşului Ninive, „Dumnezeu cel milostiv şi blând, îndelung răbdător şi plin de dragoste” (Iona 4,2) şi cele trei zile petrecute de Iona în pântecele balenei ca simbol al morţii şi învierii.

Marţi din Săptămâna I din Postul Mare
Timpul Postului Mare

Isus insistă că rugăciunea trebuie să fie autentică şi ne propune ca model de rugăciune „Tatăl nostru”. Conţinutul său este inepuizabil, minunat. Dumnezeu este Tatăl tuturor şi deci toţi suntem fraţi. A cere ca să vină împărăţia sa înseamnă a ne angaja în căutarea păcii şi a dreptăţii pentru toţi. A cere pâinea şi iertarea pentru sine înseamnă a împărţi pâinea şi a ierta pe ceilalţi.

Luni din Săptămâna I din Postul Mare
Timpul Postului Mare

La sfârşitul vieţii noastre vom fi judecaţi despre iubire. Este clar. Nu avem scuze. Dacă pentru a ne trezi nu sunt suficiente necesităţile şi plângerile, glasurile de chemare sau tăcerile fraţilor şi ale surorilor, cel puţin ar trebui să ne mişte cuvântul evanghelic ascultat de atâtea ori: „Eu eram” cel care suferea de foame şi de sete, străinul şi cel gol, bolnavul şi cel întemniţat.

Duminica I din Postul Mare, Anul C
Timpul Postului Mare
Duminica I din Postul Mare, Anul B
Timpul Postului Mare

Anunţul cu care Isus deschide predica are patru teme: „Timpul s-a împlinit, împărăţia lui Dumnezeu este aproape, convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie” (v. 15). Ne oprim asupra imperativului „convertiţi-vă!”. În spiritul Vechiului Testament, acest verb conţine invitaţia pentru omul în totalitatea sa, de a răspunde la chemarea Domnului. Din convertire se naşte o lume nouă a raporturilor între Dumnezeu şi om, între om şi aproapele său, între om şi univers. Ispitirile lui Isus din Evanghelia după Marcu, deşi diferită de a celorlalţi evanghelişti, îl aşază în centru pe Isus, „care stătea cu fiarele sălbatice”. Este aproape imaginea unui orizont paradisiac (Gen 2; Is 11): o lume a păcii în care noul Adam, Cristos, restabileşte armonia distrusă de vechiul Adam.

Duminica I din Postul Mare, Anul A
Timpul Postului Mare

Adam prin neascultarea lui a introdus în lume puterea răului: păcatul ne-a generat astfel o judecată de osândă făcându-ne solidari cu cel păcătos. Cristos printr-un act de dreptate şi de ascultare a introdus în lume harul şi viaţa îndreptăţindu-i pe cei care cred. „Diavolul se bucură că a găsit în Isus dovada unei fiinţe pasibile, muritoare, şi vrând să cerceteze puterea de care se temea îi spune: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, spune ca pietrele acestea să se prefacă în pâine”. Desigur, Atotputernicul ar fi putut s-o facă..., dar era mai conform planului mântuirii noastre, ca Domnul să învingă şmecheria celui mai mândru dintre duşmani, nu cu puterea divinităţii sale, ci cu misterul umilinţei sale.... El a luptat pentru ca şi noi, urmându-l, să luptăm; el a învins, pentru ca şi noi, la rândul nostru, să învingem” (Sfântul Leon cel Mare).

Sâmbătă după Miercurea Cenuşii
Timpul Postului Mare

„Milă vreau nu jertfă”. Fariseii posteau, dar nu-i invitau pe vameşi la masa lor. Făceau o deosebire clară între persoanele bune şi rele. Greşeau. Practicile religioase au sens numai dacă vin dintr-o inimă milostivă, convertită.

Pagina 3 din 3First   Precedentul   1  2  [3]  Urmatorul   Ultimul