en-USro-RO

| Login
29 septembrie 2020

Timpul de peste an

Săptămâna a I-a  
D L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a II-a  
D L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a III-a
D L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a IV-a  
D L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a V-a      
D L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a VI-a  
D L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a VII-a  
D L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a VIII-a  
L M M J V S
A I I I I I I
B II II

II

II II II
C
Săptămâna a IX-a  
D L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a X-a  
D L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XI-a  
D L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XII-a  
D L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XIII-a  
D L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XIV-a    
D L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XV-a    
D L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XVI-a    
L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XVII-a    
L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XVIII-a    
L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XIX-a    
L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XX-a    
L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XXI-a    
L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XXII-a    
L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XXIII-a    
L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XXIV-a    
L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XXV-a    
L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XXVI-a    
L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XXVII-a    
L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XXVIII-a    
L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XXIX-a    
L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XXX-a    
L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XXXI-a    
L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XXXII-a    
L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XXXIII-a    
L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
Săptămâna a XXXIV-a    
L M M J V S
A I I I I I I
B II II II II II II
C
             
Duminica a IV-a din Timpul de peste An, Anul C
Timpul de peste an
Duminica a IV-a din Timpul de peste An, Anul B
Timpul de peste an
Duminica a IV-a din Timpul de peste An, Anul A
Timpul de peste an

Evanghelia fericirilor domină astăzi liturgia cuvântului, deschizând discursul lui Isus de pe munte. Atunci când proclamă fericiţi pe cei umili şi săraci, Isus foloseşte limbajul pe care îl folosea Dumnezeu când vorbea poporului său prin profeţi, ca de exemplu Sofonia, pe care îl ascultăm în lectura întâi. Acelaşi lucru îl spune şi sfântul Paul când zice: „Primii chemaţi au fost totdeauna cei mici, cei pe care lumea îi dispreţuieşte, dar care au devenit mari în Cristos”.

Joi din Săptămâna a III-a din Timpul de peste An, anul impar
Timpul de peste an

Cuvântul lui Dumnezeu este ca o candelă sub obroc. În drumul credinţei el nu se vede în toată strălucirea, ci numai în penumbră. Este necesar să se ofere inima şi mintea pentru ca lumina acestei candele să strălucească tot mai mult. În procesul de creştere a împărăţiei, într-o zi candela va fi în sfeşnic şi îi va preamări pe toţi cei care s-au încrezut în razele luminii sale.

Duminica a III-a din Timpul de peste An, anul A
Timpul de peste an

În Evanghelie, sfântul Matei ne relatează începutul activităţii publice a lui Isus în Galileea, amintind profeţia care anunţa apariţia unei mari lumini care avea să strălucească în Galileea. Prima lectură ne prezintă o bună parte din această profeţie, în care Isaia vorbeşte despre apropierea zilei Domnului, care va aduce eliberarea exilaţilor lui Israel. Sfântul Paul reacţionează contra diviziunilor care dezbină Biserica din Corint, invitând pe creştini să fie uniţi, pentru că ei au fost mântuiţi de păcat prin predicarea evangheliei şi prin crucea lui Cristos.

Sâmbătă din Săptămâna a II-a din Timpul de peste An, anul impar
Timpul de peste an

Nici măcar rudele sale nu-l înţeleg pe Isus. Ei vor chiar să-l cuprindă din nou în clanul familial. El li se pare a fi nebun. De ce vorbeşte despre Dumnezeu într-un mod atât de diferit decât cărturarii şi fariseii? Acesta este destinul profeţilor. Familia acceptă cu greutate riscul, nesiguranţa şi angajarea care merg prea mult dincolo de speranţele umane şi de calculele raţionaliste.

Vineri din Săptămâna a II-a din Timpul de peste An, anul impar
Timpul de peste an
*
Joi din Săptămâna a II-a din Timpul de peste An, anul impar
Timpul de peste an

În timp ce unii încep să plănuiască moartea lui Isus, alţii, cuceriţi, îl urmează. Mulţimea vine din toate părţile. Totuşi, el continuă să acţioneze în secret: „Tăceţi... nu vorbiţi...”. La misterul lui Isus se ajunge încet-încet, deoarece este prea greu să fie acceptat în totalitate, în mod deplin dintr-o dată.

Miercuri din Săptămâna a II-a din Timpul de peste An, anul impar
Timpul de peste an

Pentru Isus sâmbăta are sens numai dacă este în slujba omului. Pentru aceasta, el vindecă în zi de sâmbătă. Fariseii şi irodienii reacţionează cu planuri de moarte. Şi istoria continuă. A crede în Dumnezeul vieţii, a opta pentru viaţă şi pentru eliberarea de orice sclavie şi moarte, trezeşte ura şi dorinţa de persecuţie în cei care continuă să creadă că omul a fost creat pentru sâmbătă şi nu sâmbăta pentru om.

Marţi din Săptămâna a II-a din Timpul de peste An, anul impar
Timpul de peste an

Continuă conflictul lui Isus cu fariseii. Obsedaţi de lege, ei nu se mai gândesc nici la Dumnezeu, nici la oameni. Sunt nişte sclavi care vor să fie sclavi. Nu este deloc stranie ura lor faţă de acel om atât de liber. Pentru Isus sâmbăta era un dar al lui Dumnezeu; de aceea, ea era în slujba vieţii. Sâmbăta, şi împreună cu ea orice altă instituţie religioasă sau umană, trebuie să fie în slujba omului…

Luni din Săptămâna a II-a din Timpul de peste An, anul impar
Timpul de peste an
*
Duminica a II-a din Timpul de peste An, anul A
Timpul de peste an

Evanghelia relatează mărturia pe care Ioan a dat-o despre Isus, după ce l-a botezat; el este alesul lui Dumnezeu. De asemenea, citirea din profeţi ne prezintă pe servitorul lui Dumnezeu, care a fost ales pentru a fi „lumina neamurilor”. Începem azi lectura „Scrisorii întâi a sfântului Paul către Corinteni”, în care apostolul insistă asupra caracterului divin al chemării sale la apostolat şi aminteşte totodată creştinilor că şi ei au o chemare asemănătoare; prin pacea şi harul pe care l-au primit sunt lumină pentru fraţii lor şi martori ai mântuirii lui Cristos.

Sâmbătă din Săptămâna I din Timpul de peste An, anul impar
Timpul de peste an

Noi gesturi revoluţionare ale lui Isus din Nazaret: îl cheamă pe vameşul Matei şi mănâncă împreună cu păcătoşii. Iertarea şi milostivirea lui Dumnezeu vor fi nucleul evangheliei sale. Cine îl descoperă nu poate să rămână pasiv: se converteşte, îşi schimbă viaţa, acceptă misiunea de a fi în lume mărturisitor al milostivirii şi iertării.

Vineri din Săptămâna I din Timpul de peste An, anul impar
Timpul de peste an

A nu iubi păcatul. Nu numai mânia este păcat, dar şi indiferenţa în faţa necesităţilor celuilalt. Egoismul şi exploatarea celorlalţi, atât la nivel individual, cât şi colectiv, sunt păcate. Isus, care nu este un vindecător, ci doreşte ca oamenii să trăiască, vindecă paralizia vizibilă, cea fizică, dar, în acelaşi timp, şi pe cea invizibilă, care a paralizat iubirea. Iartă păcatele. Nu există viaţă fără iubire.

Joi din Săptămâna I din Timpul de peste An, anul impar
Timpul de peste an

Isus l-a atins pe un lepros. Ca şi cum Marcu ar vrea să ne spună că se inversează rolurile, că Isus ia asupra sa boala contagioasă pentru ca bolnavul să fie eliberat de ea. De fapt, leprosul circulă prin oraş, în timp ce Isus trebuie să rămână în afara oraşului, „sub cerul liber”, şi acolo îl caută mulţimea... Şi Francisc din Assisi a sărutat un lepros şi a devenit martor al evangheliei.

Miercuri din Săptămâna I din Timpul de peste An, anul impar
Timpul de peste an

Este a doua parte a „zilei de la Cafarnaum”. Oraşul este prezentat ca un centru al misiunii. O misiune ce constă în a învăţa, a vindeca şi a alunga diavolii. Marcu este preocupat să dea mărturie despre toate cuvintele şi faptele lui Isus. În definitiv, vestea cea bună nu se opreşte, evanghelia nu este o doctrină care trebuie învăţată, ci este un drum care trebuie parcurs.

Marţi din Săptămâna I din Timpul de peste An, anul impar
Timpul de peste an

Isus a început să vestească împărăţia cu „autoritate” şi să alunge duhurile necurate din Cafarnaum, oraş cosmopolit şi libertin din Galileea, răscruce a marilor drumuri comerciale. În lumea noastră atât de nedreaptă şi violentă, pentru a-l urma pe Mesia trebuie să facem să tacă „diavolii” banului şi ai puterii. Să nu ne oprim la teorii şi la cuvinte, ci să ne dedicăm viaţa pentru dreptate şi iubire.

Luni din Săptămâna I din Timpul de peste An, anul impar
Timpul de peste an

Isus îi cheamă pe ucenici ca să-l urmeze. El nu caută ascultători fervoroşi care să se adune la picioarele sale pentru a forma un cerc exclusiv, aşa cum făceau învăţătorii şi cărturarii timpului, ci persoane care să aleagă drumul care duce la cei mai săraci şi marginalizaţi. Vestea cea bună creează comunităţi misionare, deschise şi solidare.

Pagina 26 din 26First   Precedentul   17  18  19  20  21  22  23  24  25  [26]  Urmatorul   Ultimul