en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

A găsit de cuviinţă, ca prin suferinţă, să-l facă desăvârşit pe autorul mântuirii oamenilor.

Citire din Scrisoarea către Evrei 2,5-12

Fraţilor, 5 cui i-a supus Dumnezeu lumea viitoare, despre care vorbim? 6 Desigur nu îngerilor, căci autorul unui psalm declară: „O, Dumnezeule, ce este omul că te gândeşti la el, sau fiul omului că-i porţi de grijă? 7 L-ai făcut pentru puţin inferior îngerilor; l-ai încununat cu cinste şi măreţie şi ai pus toate lucrurile la picioarele lui. 8 Supunându-i toate, înseamnă că n-a lăsat nimic care să nu-i fie supus. Acum încă nu vedem că toate lucrurile îi sunt supuse. 9 Dar pe Isus, pe care l-a făcut cu puţin mai mic decât pe îngeri, îl vedem încununat cu cinste şi măreţie pentru suferinţele morţii pe care le-a îndurat; aşa a voit Dumnezeu în bunătatea lui, ca Isus să sufere moartea pentru mântuirea tuturor. 10 Căci Dumnezeu, creatorul şi stăpânul tuturor lucrurilor, voind să conducă pe cât mai mulţi fii la mântuire, a găsit de cuviinţă ca prin suferinţă să-l facă desăvârşit pe Isus, autorul mântuirii oamenilor. 11 Căci Isus care sfinţeşte şi oamenii care sunt sfinţiţi au toţi o singură origine; de aceea nu se ruşinează să-i numească pe ei fraţii săi, 12 când spune: „Voi vesti fraţilor mei numele tău, te voi lăuda în mijlocul adunării”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 8,2 şi 5.6-7.8-9 (R.: cf. 7)

R.: L-ai pus pe Fiul tău stăpân peste toate.

2 Doamne, Dumnezeul nostru,

cât de minunat este numele tău pe tot pământul!

5 Mă întreb: Ce este omul că te gândeşti la el,

sau fiul omului că îl iei în seamă? R.

 

6 Cu puţin l-ai făcut mai mic decât pe îngeri

şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste.

7 I-ai dat în stăpânire lucrările mâinilor tale,

toate le-ai pus la picioarele sale. R.

 

8 I-ai dat în stăpânire oile şi boii laolaltă

precum şi fiarele câmpului,

9 păsările cerului şi peştii mării,

tot ce străbate căile apelor. R.

 

ALELUIA 1Tes 2,13

(Aleluia) Primiţi cuvântul lui Dumnezeu, căci nu este un cuvânt omenesc,

ci, într-adevăr, Dumnezeu este cel care vă vorbeşte. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

El învăţa ca unul care are putere.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,21-28

21 Însoţit de ucenicii săi, Isus a sosit la Cafarnaum. Aici, fiind zi de sâmbătă, a intrat în sinagogă şi a început să înveţe. 22 Cei care îl ascultau erau uimiţi de învăţătura lui, căci el învăţa ca unul care are putere, şi nu în felul cărturarilor. 23 În sinagoga lor era un om stăpânit de un duh necurat, care a început să strige: 24 „Ce ai cu noi, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Eu ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu!” 25 Atunci, Isus l-a dojenit cu asprime: „Taci şi ieşi din omul acesta!” 26 Duhul necurat l-a scuturat cu putere şi a ieşit din el, scoţând un strigăt puternic. 27 Toţi au rămas înmărmuriţi şi au început să se întrebe unii pe alţii: „Ce înseamnă aceasta? Iată o învăţătură nouă, vestită cu autoritate, el porunceşte până şi duhurilor necurate şi ele i se supun!” 28 Şi faima lui s-a răspândit cu repeziciune în toate împrejurimile Galileii.

Cuvântul Domnului