en-USro-RO

| Login
16 decembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 16 decembrie 2019

Sfintii zilei
Ss. Adelaida, împ.; Aggeu, profet
Liturghierul Roman
Luni din sãptãmâna a 3-a din Advent
Liturghie proprie, prefațã pentru Advent I sau II
violet, III
Lectionar
Num 24,2-7.15-17a: O stea rãsare din Iacob.
Ps 24: Învațã-mã, Doamne, cãrãrile tale.
Mt 21,23-27: Botezul lui Ioan, de unde era?
Meditatia zilei
Luni din sãptãmâna a 3-a din Advent

LECTURA I

Încurajaţi-vă unii pe alţii, cât timp se mai poate spune: „astăzi”.

Citire din Scrisoarea către Evrei 3,7-14

Fraţilor, 7 Duhul Sfânt spune într-un psalm: „Astăzi, dacă veţi auzi glasul Domnului, 8 să nu vă împietriţi inimile, ca în timpul răzvrătirii din pustiu, 9 în ziua în care părinţii voştri mi-au arătat neîncredere şi m-au pus la încercare. 10 Atunci, timp de patruzeci de ani, au văzut faptele mele. 11 De aceea m-am mâniat pe această generaţie şi am zis: «Inima lor se abate mereu de la drumul cel drept, n-au recunoscut căile mele. De aceea m-am jurat în mânia mea: nu vor intra în odihna mea»”. 12 Luaţi seama, fraţilor, ca nici unul dintre voi să nu aibă o inimă înrăită prin necredinţă, gata să se îndepărteze de Dumnezeul cel viu. Dimpotrivă, cât timp se mai poate spune: „Astăzi”, 13 încurajaţi-vă zi de zi unii pe alţii, pentru ca nimeni dintre voi să nu-şi împietrească inima, lăsându-se amăgit de păcat. 14 Căci noi avem parte cu Cristos, numai dacă vom respecta până la sfârşit îndatoririle pe care le-am luat de la început.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,6-7.8-9.10-11 (R.: cf. 8)

R.: Când auziţi glasul Domnului deschideţi inimile voastre!

6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui,

să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,

7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de dânsul,

turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R.

 

8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui:

„Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa în pustiu,

9 acolo m-au pus la încercare părinţii voştri,

m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele. R.

 

10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta şi de aceea am zis: „Este un popor cu inima rătăcită, nu cunosc căile mele”.

11 De aceea am jurat în mânia mea:

„Nu vor intra în odihna mea!” R.

 

ALELUIA Mt 4,23

(Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

S-a îndepărtat lepra de la el şi s-a vindecat.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,40-45

În acel timp, 40 un lepros a venit la Isus, a îngenuncheat în faţa lui şi l-a rugat: „Dacă vrei, poţi să mă cureţi”. 41 Făcându-i-se milă de el, şi-a întins mâna, l-a atins şi i-a zis: „Vreau, curăţă-te!” 42 Imediat s-a îndepărtat lepra de la el şi s-a vindecat. 43 Isus i-a poruncit să plece 44 şi l-a făcut atent: „Să nu spui o vorbă nimănui, ci du-te, arată-te preotului şi adu ca mărturie a vindecării tale jertfa de curăţire pe care a prescris-o Moise”. 45 Omul însă a plecat şi a povestit cele întâmplate peste tot, aşa încât Isus nu mai putea să se arate în public în nici o cetate; era obligat să rămână în locuri pustii, dar şi aici oamenii veneau la el de pretutindeni. Cuvântul Domnului