en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Încurajaţi-vă unii pe alţii, cât timp se mai poate spune: „astăzi”.

Citire din Scrisoarea către Evrei 3,7-14

Fraţilor, 7 Duhul Sfânt spune într-un psalm: „Astăzi, dacă veţi auzi glasul Domnului, 8 să nu vă împietriţi inimile, ca în timpul răzvrătirii din pustiu, 9 în ziua în care părinţii voştri mi-au arătat neîncredere şi m-au pus la încercare. 10 Atunci, timp de patruzeci de ani, au văzut faptele mele. 11 De aceea m-am mâniat pe această generaţie şi am zis: «Inima lor se abate mereu de la drumul cel drept, n-au recunoscut căile mele. De aceea m-am jurat în mânia mea: nu vor intra în odihna mea»”. 12 Luaţi seama, fraţilor, ca nici unul dintre voi să nu aibă o inimă înrăită prin necredinţă, gata să se îndepărteze de Dumnezeul cel viu. Dimpotrivă, cât timp se mai poate spune: „Astăzi”, 13 încurajaţi-vă zi de zi unii pe alţii, pentru ca nimeni dintre voi să nu-şi împietrească inima, lăsându-se amăgit de păcat. 14 Căci noi avem parte cu Cristos, numai dacă vom respecta până la sfârşit îndatoririle pe care le-am luat de la început.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,6-7.8-9.10-11 (R.: cf. 8)

R.: Când auziţi glasul Domnului deschideţi inimile voastre!

6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui,

să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,

7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de dânsul,

turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R.

 

8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui:

„Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa în pustiu,

9 acolo m-au pus la încercare părinţii voştri,

m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele. R.

 

10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta şi de aceea am zis: „Este un popor cu inima rătăcită, nu cunosc căile mele”.

11 De aceea am jurat în mânia mea:

„Nu vor intra în odihna mea!” R.

 

ALELUIA Mt 4,23

(Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

S-a îndepărtat lepra de la el şi s-a vindecat.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,40-45

În acel timp, 40 un lepros a venit la Isus, a îngenuncheat în faţa lui şi l-a rugat: „Dacă vrei, poţi să mă cureţi”. 41 Făcându-i-se milă de el, şi-a întins mâna, l-a atins şi i-a zis: „Vreau, curăţă-te!” 42 Imediat s-a îndepărtat lepra de la el şi s-a vindecat. 43 Isus i-a poruncit să plece 44 şi l-a făcut atent: „Să nu spui o vorbă nimănui, ci du-te, arată-te preotului şi adu ca mărturie a vindecării tale jertfa de curăţire pe care a prescris-o Moise”. 45 Omul însă a plecat şi a povestit cele întâmplate peste tot, aşa încât Isus nu mai putea să se arate în public în nici o cetate; era obligat să rămână în locuri pustii, dar şi aici oamenii veneau la el de pretutindeni. Cuvântul Domnului