en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Să ne apropiem cu încredere de Dumnezeu, dătătorul harului.

Citire din Scrisoarea către Evrei 4,12-16

Fraţilor, 12 cuvântul lui Dumnezeu este viu, plin de putere şi mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri; el pătrunde până în adâncul sufletului, până la încheieturile şi măduva oaselor, judecă sentimentele şi gândurile inimii. 13 Nici o creatură nu se poate ascunde de el, ci toate rămân goale în ochii lui, urmărite de privirea aceluia, în faţa căruia vom da cont de toate. 14 În Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, avem un mare preot care a străbătut cerurile; să ţinem, prin urmare, cu tărie credinţa pe care o mărturisim. 15 Noi nu avem un mare preot care să nu poată suferi împreună cu noi slăbiciunile noastre, căci el a fost încercat în toate, asemenea nouă, afară de păcat. 16 Să ne apropiem deci cu încredere de tronul harului, ca să dobândim îndurare şi să primim har spre ajutor la vreme potrivită. Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.15 (R.: In 6,64b)

R.: Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă.

8 Legea Domnului este desăvârşită,

înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată,

îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

 

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,

înveselesc inima,

poruncile Domnului sunt strălucitoare, luminează ochii. R.

 

10 Frica de Domnul este curată;

rămâne în veacul veacului;

judecăţile Domnului sunt adevărate,

toate sunt drepte. R.

 

15 Plăcute să fie înaintea ta cuvintele mele

şi cugetul inimii mele,

Doamne, stânca mea şi mântuitorul meu! R.

 

ALELUIA Lc 4,18ab

(Aleluia) Duhul Domnului m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia; să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

N-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 2,13-17

În acel timp, 13 Isus a ieşit din nou pe malul mării; o mare mulţime de oameni veneau după el, iar el îi învăţa. 14 În trecere, l-a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, care şedea la biroul său de vameş şi i-a zis: „Urmează-mă!” Levi s-a ridicat şi l-a urmat. 15 Pe când Isus şedea la masă în casa lui Levi, mulţi vameşi şi păcătoşi au venit şi s-au aşezat la masă împreună cu Isus şi cu ucenicii săi; căci deja mulţi îl urmau pe Isus. 16 Chiar şi cărturarii din secta fariseilor îl urmau; aceştia, văzându-l că mănâncă cu vameşii şi cu păcătoşii, au spus către ucenicii lui: „De ce stă el la masă împreună cu vameşii şi cu păcătoşii?” 17 Auzindu-i, Isus le-a zis: „Nu oamenii sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii. N-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”.

Cuvântul Domnului