en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

V-am vestit pe Isus Cristos cel răstignit.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,1-5

Fraţilor, 1 când am venit la voi, ca să vă vestesc taina lui Dumnezeu, nu am venit ca unul iscusit în arta cuvântului sau a înţelepciunii. 2 Eu n-am voit să cunosc printre voi altceva decât pe Isus Cristos, şi pe acesta răstignit. 3 Am venit în mijlocul vostru întru slăbiciune şi frică, ba chiar de-a dreptul tremurând. 4 Limbajul meu şi predicarea evangheliei nu aveau nimic comun cu vorbele meşteşugite ale artei de a convinge; dar ele se bazau pe Duhul Sfânt şi pe puterea lui, 5 pentru ca temeiul credinţei voastre să nu fie înţelepciunea oamenilor, ci puterea lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,97.98.99.100.101.102 (R.: 97a)

R.: Cât de mult iubesc Legea ta, Doamne, Dumnezeule.

97 Cât de mult iubesc legea ta,

toată ziua mă gândesc la ea. R.

 

98 Poruncile tale mă fac mai înţelept decât duşmanii mei,

pentru că mă însoţesc întotdeauna. R.

 

99 Sunt mai înţelept decât toţi învăţătorii mei,

deoarece cuget la legile tale. R.

 

100 Am mai multă pricepere decât bătrânii,

pentru că păzesc poruncile tale. R.

 

101 Îmi ţin paşii departe de orice cale a răului,

pentru a păzi cuvântul tău. R.

 

102 Nu mă abat de la hotărârile tale,

pentru că tu însuţi mă înveţi. R.

 

ALELUIA Lc 4,18

(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea;

el m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

M-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. Nici un profet nu este primit în locul său de baştină.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 4,16-30

În acel timp, 16 Isus a venit la Nazaret, unde fusese crescut, şi după obiceiul său, a intrat într-o zi de sâmbătă în sinagogă şi s-a sculat să citească. 17 I s-a dat cartea profetului Isaia. Deschizând cartea, a găsit locul unde era scris: 18 „Duhul Domnului este asupra mea; el m-a sfinţit prin ungere 19 ca să vestesc săracilor evanghelia, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să predic celor prinşi în război eliberarea şi celor orbi vederea, să dau celor asupriţi libertatea şi să vestesc anul de îndurare al Domnului”. 20 Închizând cartea şi dând-o slujitorului, s-a aşezat, iar ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi asupra lui. 21 Atunci a început să le spună: „Aceste cuvinte ale Scripturii pe care le-aţi auzit acum s-au împlinit astăzi”. 22 Toţi îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele pline de har, care ieşeau din gura lui. Ei se întrebau: „Nu este el oare fiul lui Iosif?” 23 Însă el le-a zis: „Desigur, îmi veţi spune zicala: «Doctore, vindecă-te pe tine însuţi». Noi am auzit tot ce s-a petrecut la Cafarnaum. Fă la fel şi aici, în cetatea ta natală”. 24 Apoi a adăugat: „Vă spun adevărul: nici un profet nu este bine primit în locul său de baştină. 25 Vă spun adevărul că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel, când s-a închis cerul trei ani şi şase luni, încât a venit o foamete mare peste toată ţara, 26 dar la nici una dintre ele nu a fost trimis Ilie; în schimb a fost trimis la o văduvă străină în Sarepta Sidonului. 27 Şi mulţi leproşi erau în Israel, pe vremea profetului Elizeu, dar nici unul nu a fost curăţit; în schimb a fost curăţit Naaman, un sirian”. 28 Când au auzit aceste lucruri, toţi cei din sinagogă s-au umplut de mânie. 29 Ridicându-se, l-au scos afară din localitate şi l-au dus la un povârniş al colinei pe care era clădită cetatea lor, ca să-l arunce în prăpastie. 30 Dar el, trecând prin mijlocul lor, a plecat de acolo.

Cuvântul Domnului