en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cristos a murit pentru noi, ca noi să fim vii împreună cu el.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 5,1-6.9-11

Fraţilor, 1 cu privire la timpul şi ceasul hotărât pentru venirea Domnului nu-i nevoie să vă scriu, 2 pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ, în puterea nopţii, 3 când oamenii vor zice: „Câtă pace, câtă linişte!”; atunci fără de veste va veni peste ei prăpădul, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată şi nu vor avea scăpare. 4 Dar pe voi, fraţilor, cum nu sunteţi în întuneric, ziua aceea nu vă va surprinde ca un hoţ. 5 Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei; nu sunteţi ai nopţii, nici ai întunericului. 6 De aceea, să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem, să fim treji. 9 Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit să ne judece cu mânie, ci ca să dobândim mântuirea prin Domnul nostru Isus Cristos, 10 care a murit pentru noi, pentru ca, fie că suntem treji, fie că dormim în mormânt, să fim vii împreună cu el. 11 De aceea, mângâiaţi-vă şi încurajaţi-vă unii pe alţii, cum de altfel şi faceţi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.4.13-14 (R.: 13)

R.: Cred că voi vedea bunătatea Domnului în împărăţia celor vii.

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,

de cine mă voi teme?

Domnul este apărătorul vieţii mele,

de cine mă voi înfricoşa? R.

 

4 Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte:

să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,

ca să mă bucur de frumuseţea Domnului,

cercetând lăcaşul său. R.

 

13 Cred că voi vedea bunătatea Domnului

în împărăţia celor vii.

14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,

ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R.

 


ALELUIA Lc 7,16

(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat între noi

şi Dumnezeu a cercetat pe poporul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ştiu cine eşti: eşti Sfântul lui Dumnezeu!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 4,31-37

În acel timp, 31 Isus a coborât la Cafarnaum, o cetate din Galileea, şi îi învăţa pe oameni într-o zi de sâmbătă. 32 Ei erau uimiţi de învăţătura lui, pentru că vorbea cu autoritate. 33 În sinagogă se afla un om stăpânit de un duh necurat, care a început să strige cu glas puternic: 34 „Ajunge, ce ai cu noi, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Ştiu cine eşti: eşti Sfântul lui Dumnezeu!” 35 Isus i-a poruncit cu asprime: „Taci şi ieşi din omul acesta!” Atunci diavolul l-a aruncat la pământ în mijlocul sinagogii şi a ieşit afară din el, fără să-i facă nici un rău. 36 Toţi au fost cuprinşi de spaimă şi ziceau unii către alţii: „Ce înseamnă acest fel de a vorbi? Căci el porunceşte cu autoritate şi putere duhurilor necurate şi ele pleacă!” 37 Şi i s-a dus vestea în toate împrejurimile.

Cuvântul Domnului