en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Omul înzestrat numai cu puteri omeneşti nu poate înţelege cele care vin de la Duhul lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,10b-16

Fraţilor, 10b Duhul Sfânt pătrunde cu privirea toate lucrurile, chiar şi adâncimile lui Dumnezeu. 11 Care dintre oameni cunoaşte oare tainele omului, dacă nu duhul omului care este în el? Tot aşa şi tainele lui Dumnezeu nimeni nu le cunoaşte, în afară de Duhul lui Dumnezeu. 12 Noi nu am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să cunoaştem darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu. 13 Despre acestea vorbim, nu cu vorbe învăţate de la înţelepciunea omenească, ci învăţate de la Duhul Sfânt, explicând lucrurile duhovniceşti prin cuvinte duhovniceşti. 14 Omul înzestrat numai cu puteri omeneşti nu poate înţelege cele ce vin de la Duhul lui Dumnezeu; pentru el sunt o nebunie şi nu le poate înţelege, pentru că acestea nu pot fi judecate decât cu ajutorul Duhului Sfânt. 15 Dimpotrivă, omul însufleţit de Duhul Sfânt judecă orice lucru, iar el nu poate fi judecat de nimeni. Scriptura se întreabă: 16 „Cine cunoaşte gândul Domnului? Sau cine-l va sfătui pe el?” Ei bine, noi suntem aceia care avem gândul lui Cristos!

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,8-9.10-11.12-13ab.13cd-14 (R.: 17a)

R.: Drept este Domnul în toate căile sale.

8 Domnul este iubire şi îndurare,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste;

9 Domnul este bun faţă de toţi,

el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R.

 

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura

şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;

11 să vestească slava împărăţiei tale

şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.

 

12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale

şi slava plină de strălucire a împărăţiei tale.

13ab Împărăţia ta este o împărăţie veşnică

şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R.

 

13cd Domnul îşi ţine făgăduinţele

şi se arată plin de îndurare în toate lucrările sale.

14 Domnul îi sprijină pe cei care se clatină

şi îi ridică pe cei căzuţi. R.

 

ALELUIA Lc 7,16

(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat între noi

şi Dumnezeu a cercetat pe poporul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ştiu cine eşti: eşti Sfântul lui Dumnezeu!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 4,31-37

În acel timp, 31 Isus a coborât la Cafarnaum, o cetate din Galileea, şi îi învăţa pe oameni într-o zi de sâmbătă. 32 Ei erau uimiţi de învăţătura lui, pentru că vorbea cu autoritate. 33 În sinagogă se afla un om stăpânit de un duh necurat, care a început să strige cu glas puternic: 34 „Ajunge, ce ai cu noi, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Ştiu cine eşti: eşti Sfântul lui Dumnezeu!” 35 Isus i-a poruncit cu asprime: „Taci şi ieşi din omul acesta!” Atunci diavolul l-a aruncat la pământ în mijlocul sinagogii şi a ieşit afară din el, fără să-i facă nici un rău. 36 Toţi au fost cuprinşi de spaimă şi ziceau unii către alţii: „Ce înseamnă acest fel de a vorbi? Căci el porunceşte cu autoritate şi putere duhurilor necurate şi ele pleacă!” 37 Şi i s-a dus vestea în toate împrejurimile.

Cuvântul Domnului