en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cuvântul adevărului aduce roade în lumea întreagă; aceleaşi roade le aduce şi la voi.

Începutul Scrisorii sfântului apostol Paul către Coloseni 1,1-8

1 Eu, Paul, din voinţa lui Dumnezeu apostol al lui Cristos Isus, împreună cu Timotei, fratele nostru, 2 mă adresez vouă, fraţilor sfinţi din Colose, care credeţi în Cristos: Dumnezeu Tatăl nostru să vă dăruiască harul şi pacea sa. 3 Îi aducem mulţumiri lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, ori de câte ori ne rugăm pentru voi. 4 Căci am auzit despre credinţa voastră în Cristos Isus şi despre dragostea pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii, 5 însufleţiţi de speranţa în ceea ce vă aşteaptă în cer. Despre această speranţă voi aţi auzit deja atunci când vi s-a vestit cuvântul adevărat al evangheliei, 6 care a ajuns la voi. Acest cuvânt aduce roade şi sporeşte în lumea întreagă; acelaşi lucru se petrece şi la voi din ziua în care aţi auzit chemarea harului lui Dumnezeu şi l-aţi recunoscut cu adevărat. 7 Aceasta este învăţătura pe care aţi primit-o de la Epafra, tovarăşul nostru de muncă preaiubit, care este pentru voi un slujitor credincios al lui Cristos 8 şi care ne-a vorbit despre iubirea pe care o aveţi prin Duhul Sfânt.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 51,10.11 (R.: cf. 10b)

R.: Mă încred în bunătatea lui Dumnezeu întotdeauna.

10 Eu sunt în casa lui Dumnezeu ca un măslin verde,

mă încred în bunătatea lui Dumnezeu în veci de veci. R.

 

11 Îţi aduc mulţumiri neîncetat pentru tot ce ai făcut

şi în faţa credincioşilor tăi preamăresc numele tău,

pentru că tu eşti bun. R.

ALELUIA Lc 4,18-19

(Aleluia) Domnul m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia;

să predic celor închişi eliberarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Trebuie să merg şi în celelalte cetăţi să predic, căci pentru aceasta am fost trimis.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 4,38-44

În acel timp, 38 Isus, după ce a ieşit din sinagoga din Cafarnaum, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon avea febră mare şi l-au rugat s-o vindece. 39 El s-a aplecat spre ea, a poruncit febrei şi febra a lăsat-o, iar ea s-a sculat de îndată şi a început să le slujească. 40 La asfinţitul soarelui, toţi cei care aveau bolnavi cu fel de fel de suferinţe i-au adus la el. Iar Isus, punându-şi mâinile peste fiecare dintre ei, îi vindeca. 41 Duhurile rele ieşeau din mulţi dintre ei, strigând: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” Dar el le dojenea şi nu le lăsa să vorbească, pentru că ştiau că el este Cristos. 42 Când s-a făcut ziuă, Isus a ieşit din cetate şi s-a dus într-un loc pustiu. Dar mulţimile au început să-l caute şi, când l-au găsit, au voit să-l reţină ca să nu plece de la ei. 43 Dar el le-a zis: „Trebuie să merg şi în celelalte cetăţi ca să duc vestea cea bună a împărăţiei lui Dumnezeu, căci pentru aceasta am fost trimis”. 44 Şi mergea predicând în sinagogile din Iudeea.

Cuvântul Domnului