en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Noi suntem colaboratorii lui Dumnezeu, iar voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu şi edificiul lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 3,1-9

Fraţilor, 1 când m-am adresat vouă, n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovniceşti, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni trupeşti, ca unor prunci în Cristos. 2 V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteaţi mânca şi nici acum nu puteţi, 3 pentru că tot trupeşti sunteţi. Câtă vreme este între voi invidie şi ceartă, nu sunteţi voi oare oamenii trupului şi nu trăiţi voi ca cei de rând? 4 Când unul dintre voi zice: „Eu sunt al lui Paul” şi altul: „Eu sunt al lui Apolo” nu vă comportaţi voi ca nişte oameni slabi? 5 De fapt, cine este Apolo? Şi cine este Paul? Ei sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, prin care aţi fost aduşi la credinţă şi care au muncit, fiecare după darurile pe care le-a primit de la Domnul: 6 Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. 7 Astfel nici cel care sădeşte nu e ceva, nici cel care udă, ci numai Dumnezeu, care face să crească. 8 Cel care sădeşte şi cel care udă sunt deopotrivă şi fiecare îşi va primi răsplata după osteneala pe care şi-a dat-o. 9 Noi suntem colaboratorii lui Dumnezeu,

iar voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu şi edificiul lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,12-13.14-15.20-21 (R.: cf. 12b)

R.: Fericit este poporul pe care Domnul şi l-a ales ca moştenire.

12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul,

fericit este poporul pe care el şi l-a ales de moştenire.

13 Domnul priveşte din înălţimea cerului,

el îi vede pe toţi fiii oamenilor. R.

 

14 El priveşte din lăcaşul său

şi-i observă pe toţi locuitorii pământului.

15 Cel care a format inimile lor

le cunoaşte toate faptele. R.

 

20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul,

pentru că este ajutorul şi apărătorul nostru.

21 De aceea, de la el vine bucuria inimii noastre,

în numele lui cel sfânt ne-am pus nădejdea. R.

 

ALELUIA Lc 4,18-19

(Aleluia) Domnul m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia;

să predic celor închişi eliberarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Trebuie să merg şi în celelalte cetăţi să predic, căci pentru aceasta am fost trimis.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 4,38-44

În acel timp, 38 Isus, după ce a ieşit din sinagoga din Cafarnaum, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon avea febră mare şi l-au rugat s-o vindece. 39 El s-a aplecat spre ea, a poruncit febrei şi febra a lăsat-o, iar ea s-a sculat de îndată şi a început să le slujească. 40 La asfinţitul soarelui, toţi cei care aveau bolnavi cu fel de fel de suferinţe i-au adus la el. Iar Isus, punându-şi mâinile peste fiecare dintre ei, îi vindeca. 41 Duhurile rele ieşeau din mulţi dintre ei, strigând: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” Dar el le dojenea şi nu le lăsa să vorbească, pentru că ştiau că el este Cristos. 42 Când s-a făcut ziuă, Isus a ieşit din cetate şi s-a dus într-un loc pustiu. Dar mulţimile au început să-l caute şi, când l-au găsit, au voit să-l reţină ca să nu plece de la ei. 43 Dar el le-a zis: „Trebuie să merg şi în celelalte cetăţi ca să duc vestea cea bună a împărăţiei lui Dumnezeu, căci pentru aceasta am fost trimis”. 44 Şi mergea predicând în sinagogile din Iudeea.

Cuvântul Domnului