en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

El ne-a eliberat de puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului său preaiubit.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,9-14

Fraţilor, 9 din ziua în care am aflat despre iubirea voastră în Cristos, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem ca el să vă copleşească cu deplina cunoaştere a voinţei sale, în toată înţelepciunea şi înţelegerea duhovnicească. 10 Astfel purtarea voastră va fi vrednică de Domnul şi-i veţi fi plăcuţi lui în toate. În tot ce veţi face bun veţi aduce roade şi veţi înainta în adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu. 11 Veţi fi puternic întăriţi prin forţa măririi sale, care vă va da răbdare şi statornicie în toate. 12 Să aducem cu bucurie mulţumire lui Dumnezeu Tatăl care ne-a învrednicit să avem parte de moştenirea sfinţilor, care sunt în lumină. 13 El ne-a eliberat de puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului său preaiubit, 14 prin care am fost răscumpăraţi, adică am primit iertarea păcatelor.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,2-3ab.3c-4.5-6 (R.: 2a)

R.: Domnul a făcut cunoscută mântuirea sa.

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea

şi a descoperit dreptatea sa înaintea neamurilor.

3ab Şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui

faţă de casa lui Israel. R.

 

3c Tot pământul a văzut mântuirea Dumnezeului nostru!

4 Înălţaţi către Domnul strigăte de bucurie,

toţi locuitorii pământului!

Izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R.

 

5 Cântaţi Domnului din harpă,

să răsune harpa împreună cu toate instrumentele.

6 Sunând din trompetă şi din corn,

strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele nostru. R.

ALELUIA Mc 4,19

(Aleluia) Veniţi după mine, spune Domnul,

şi vă voi face pescari de oameni. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Lăsând toate, l-au urmat pe Isus.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 5,1-11

În acel timp, 1 Isus se afla pe malul Lacului Genezaret; lumea se îmbulzea în jurul lui, pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. 2 Isus a văzut două bărci trase la malul lacului; pescarii coborâseră din ele şi-şi spălau mrejele. 3 Isus s-a urcat într-una dintre bărci, care era a lui Simon şi l-a rugat să o îndepărteze puţin de ţărm. S-a aşezat şi din barcă a început să înveţe mulţimile. 4 Când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: „Înaintează în larg şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuit”. 5 Simon i-a răspuns: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nu am prins nimic; dar dacă porunceşti tu, voi arunca din nou mrejele”. 6 Aşa au făcut şi au prins o mulţime mare de peşti, încât li se rupeau mrejele. 7 Atunci au făcut semn tovarăşilor lor din cealaltă barcă să vină şi să-i ajute. Aceştia au venit şi au umplut amândouă bărcile până într-atât încât erau să se scufunde. 8 Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus şi i-a zis: „Îndepărtează-te de la mine, Doamne, căci sunt un om păcătos!” 9 Căci groaza şi uimirea i-a cuprins pe el şi pe însoţitorii săi în faţa mulţimii de peşti pe care îi prinseseră; 10 la fel şi pe Iacob şi pe Ioan, fiii lui Zebedeu, tovarăşii lui Petru. Isus i-a spus lui Simon: „Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni!” 11 Atunci au adus bărcile la mal şi, lăsând toate, l-au urmat pe Isus.

Cuvântul Domnului