en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Toate sunt ale voastre, voi sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos al lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 3,18-23

Fraţilor, 18 nimeni să nu se înşele. Dacă cineva se crede înţelept în această lume, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept. 19 Căci înţelepciunea acestei lumi este nebunie înaintea lui Dumnezeu. Scriptura zice: „El îi prinde în cursă pe cei înţelepţi cu propria lor iscusinţă”; 20 şi în alt loc: „Domnul cunoaşte gândurile înţelepţilor, ştie că ele nu sunt decât o suflare de vânt”. 21 Nimeni să nu-şi pună gloria în oameni, căci toate vă aparţin: 22 şi Paul, şi Apolo, şi Petru, şi lumea, şi viaţa, şi moartea, şi prezentul, şi viitorul: toate sunt ale voastre; 23 voi însă sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos este al lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: 1a)

R.: Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el!

1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,

lumea şi cei care locuiesc pământul.

2 Căci el l-a întemeiat pe mări

şi l-a întărit peste râuri. R.

 

3 Cine va putea să urce pe muntele Domnului?

Cine va sta în locul său cel sfânt?

4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată,

cel care nu ia în zadar numele Domnului. R.

 

5 Acesta va primi binecuvântarea Domnului

şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.

6 Acesta este neamul celor care-l caută pe Domnul,

al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

 

ALELUIA Mc 4,19

(Aleluia) Veniţi după mine, spune Domnul,

şi vă voi face pescari de oameni. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Lăsând toate, l-au urmat pe Isus.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 5,1-11

În acel timp, 1 Isus se afla pe malul Lacului Genezaret; lumea se îmbulzea în jurul lui, pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. 2 Isus a văzut două bărci trase la malul lacului; pescarii coborâseră din ele şi-şi spălau mrejele. 3 Isus s-a urcat într-una dintre bărci, care era a lui Simon şi l-a rugat să o îndepărteze puţin de ţărm. S-a aşezat şi din barcă a început să înveţe mulţimile. 4 Când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: „Înaintează în larg şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuit”. 5 Simon i-a răspuns: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nu am prins nimic; dar dacă porunceşti tu, voi arunca din nou mrejele”. 6 Aşa au făcut şi au prins o mulţime mare de peşti, încât li se rupeau mrejele. 7 Atunci au făcut semn tovarăşilor lor din cealaltă barcă să vină şi să-i ajute. Aceştia au venit şi au umplut amândouă bărcile până într-atât încât erau să se scufunde. 8 Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus şi i-a zis: „Îndepărtează-te de la mine, Doamne, căci sunt un om păcătos!” 9 Căci groaza şi uimirea i-a cuprins pe el şi pe însoţitorii săi în faţa mulţimii de peşti pe care îi prinseseră; 10 la fel şi pe Iacob şi pe Ioan, fiii lui Zebedeu, tovarăşii lui Petru. Isus i-a spus lui Simon: „Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni!” 11 Atunci au adus bărcile la mal şi, lăsând toate, l-au urmat pe Isus.

Cuvântul Domnului